Čtvrtek 20. ledna. Svátek má Ilona.

Důchod v roce 2019: Zásluhovost při výpočtu stále klesá

počítadlo - matematika
Penze Petr Gola 18.04.2019 | 00:00 2 Komentářů

Při výpočtu státního starobního důchodu je v Česku významným způsobem zastoupen prvek solidarity, což znamená, že občané s nižšími příjmy mají vyšší náhradový poměr při odchodu do starobního důchodu oproti občanům s vyššími příjmy.

Měsíční částka starobního důchodu závisí na výši osobního vyměřovacího základu a získané době pojištění v celých ukončených letech. Osobní vyměřovací základ je zjednodušeně řečeno průměrná hrubá měsíční mzda za rozhodné období, při výpočtu starobního důchodu v roce 2019 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2018.

Redukce osobního vyměřovacího základu

Osobní vyměřovací základ se však při výpočtu státního starobního důchodu redukuje, z tohoto důvodu mají občané s nižšími příjmy citelně vyšší náhradový poměr (tj. poměr státního důchodu proti dosahované hrubé mzdě před odchodem do penze) oproti lidem s vysokými příjmy.

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2019 se osobní vyměřovací základ započítává ze 100 % do částky 14 388 Kč, v druhé redukční hranici od 14 388 Kč do 130 796 Kč se redukuje, počítá osobní vyměřovací základ na 26 % a k osobnímu vyměřovacímu základu nad 130 796 Kč se při výpočtu starobního důchodu nepřihlíží.

Základní výměra důchodu je vždy stejná

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu, přičemž základní výměru důchodu mají všichni příjemci státního důchodu stejně vysokou. Existence základní výměry důchodu rovněž posiluje prvek solidarity. V roce 2019 činí základní výměra důchodu 3 270 Kč.

Praktický příklad

Pan Michal má osobní vyměřovací základ 15 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 41 let. Pan Filip má osobní vyměřovací základ 90 000 Kč a získal dobu pojištění rovněž v rozsahu 41 let. U obou pánů si vypočítáme starobní důchod dle legislativy roku 2019.

  • Pan Michal bude mít řádný starobní důchod 12 218 Kč, hrubý náhradový poměr činí tedy 81,5 % (12 218 Kč: 15 000 Kč).
  • Pan Filip bude mít řádný starobní důchod 24 210 Kč, hrubý náhradový poměr činí jenom 26,9 % (24 210 Kč: 90 000 Kč).

Pan Filip měl po celý produktivní život měsíční mzdu 6krát vyšší než pan Michal a měsíční starobní důchod bude mít vyšší jenom 1,98krát.

Jak to bylo v minulých letech?

V Tabulce 1 je vypočten starobní důchod v letech 2015 až 2019 při stejných vstupních údajích jako v praktickém příkladu. Porovnávána jsou vždy data v konkrétním roce, nezohledňujeme následnou každoroční valorizaci.

V roce 2015 byl státní starobní důchod při hrubé měsíční mzdě za odpracované roky v částce 90 000 Kč vyšší 2,18krát než starobní důchod při hrubé měsíční mzdě v částce 15 000 Kč. Poměr v jednotlivých letech postupně klesal. Každoroční změna výpočtu důchodu byla při hrubé měsíční mzdě 15 000 Kč více výhodná než při hrubé měsíční mzdě 90 000 Kč. Vše při získané době pojištění v rozsahu 41 let.

Tabulka 1: Měsíční částka starobního důchodu vypočteného v letech 2015 až 2019

(vždy při získané době pojištění v rozsahu 41 let, hodnota důchodu vždy v daném roce)

Osobní vyměřovací základ 2019 2018 2017 2016 2015
15 000 Kč 12 218 Kč 11 103 Kč 10 603 Kč 10 247 Kč 10 128 Kč
90 000 Kč 24 210 Kč 23 095 Kč 22 596 Kč 22 240 Kč 22 120 Kč
Kolikrát je druhá penze vyšší? 1,98krát 2,08krát 2,13krát 2,17krát 2,18krát

Zdroj: Vlastní výpočet autora

Pro lidi s vyššími příjmy jsou vlastní investice na důchod velmi důležité, neboť výpočet důchodu je výhodný zejména pro lidi s podprůměrnými příjmy.

2 komentáře: “Důchod v roce 2019: Zásluhovost při výpočtu stále klesá”

  1. empetka napsal:

    Chystám se v červnu t.r. hodit vidle do toho našeho důchodového hnoje.

  2. Pavel Hanzl napsal:

    Stále tentýž, smutný příběh. Milí občané, budete muset ještě více neefektivitu, vnucenou vám státem, rozředit vlastními investicemi k důchodu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.