Neděle 26. září. Svátek má Andrea.

Dřívější odchod do penze a nadprůměrný důchod

Foto: Shutterstock

Občané s vysokými příjmy mohou mít nadprůměrnou státní penzi, i když odejdou do trvale kráceného předčasného důchodu. Jak vysoké v takovém případě musí být rozhodné příjmy?

Při odchodu do předčasného důchodu dochází ke krácení výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se tedy do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Předčasný důchod je vždy nižší než řádný starobní důchod z důvodu krácení za předčasnost a získání nižší doby pojištění než při práci až do dosažení řádného důchodového věku.

Přestože je předčasný důchod mnohdy značně nižší než případný řádný starobní důchod, jsou v praxi občané, kteří mají předčasný důchod vyšší, než činí průměrná měsíční státní starobní penze. K prvnímu čtvrtletí letošního roku činil průměrný starobní důchod 15 351 Kč.

Kombinace příjmů a doby pojištění

Měsíční částka předčasného důchodu závisí na třech vstupních údajích: průměrné mzdě za odpracované roky v současně hodnotě (tzv. osobním vyměřovacím základu), době pojištění a krácení za předčasnost. V přiložené tabulce je vypočet různých kombinací, kdy předčasný důchod činí 15 500 Kč a je tedy vyšší než aktuální starobní důchod. Při volbě předčasného důchodu se bude počítat s přesným odchodem do předčasného důchodu dříve o 1080 dní, tedy necelé tři roky před dosažením řádného důchodového věku. V tomto případě činí krácení výpočtového základu 14,4 %.

Osobní vyměřovací základ Doba pojištění Krácení za předčasnost Předčasný důchod
76 300 Kč 35 let 14,4 % 15 506 Kč
67 500 Kč 37 let 14,4 % 15 507 Kč
59 900 Kč 39 let 14,4 % 15 509 Kč
56 400 Kč 40 let 14,4 % 15 500 Kč
50 200 Kč 42 let 14,4 % 15 503 Kč
44 700 Kč 44 let 14,4 % 15 503 Kč

Zdroj: Výpočet autora

Dosáhnout na průměrnou státní penzi je možné i při volbě předčasného důchodu téměř o tři roky dříve před dosažením řádného důchodového věku. Podmínkou je ale mít vysoké příjmy v produktivním věku, přičemž s vyšší získanou dobou pojištění může být osobní vyměřovací základ nižší.

Výpočet při volbě řádného důchodu

Při práci až do dosažení řádného důchodového věku se získá vyšší doba pojištění, než při odchodu do předčasného důchodu a současně se žadatelé o řádný starobní důchod vyhnou krácení za předčasnost. Mít měsíční starobní důchod alespoň 15 500 Kč je při odchodu do řádného starobního důchodu snazší. Osobní vyměřovací základ může být výrazně nižší, jak je vidět z přiložené tabulky.

Osobní vyměřovací základ Doba pojištění Řádný starobní důchod
36 300 Kč 38 let 15 509 Kč
30 400 Kč 41 let 15 509 Kč
25 300 Kč 44 let 15 509 Kč
20 800 Kč 47 let 15 500 Kč

Zdroj: Výpočet autora

Ideální termín odchodu? Individuální záležitost

Odchod do starobního důchodu je potřeba důkladně promyslet. Pro některé žadatele může být výhodný z osobních, rodinných nebo zdravotních důvodů i krácený předčasný důchod. V takovém případě je však nutné počítat s nižším měsíčním důchodem. Mít předčasný důchod alespoň ve výši 15 500 Kč je možné pouze při výrazně nadprůměrných příjmech v produktivním životě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.