Čtvrtek 24. června. Svátek má Jan.

Dostihy s názvem brexit pro Theresu Mayovou teprve začaly aneb Jak to vidí investor

Theresa Mayová, britská premiérka
Investice David Zahn 11.12.2018 | 00:00 0 Komentářů

Britská předsedkyně vlády Theresa Mayová zdolala na své cestě za uskutečněním hladkého brexitu první překážku. Její vláda podpořila dohodu o vystoupení z EU, na které se Spojené království a vyjednavači Evropské unie dohodli. Nejtěžší úkol ji teprve čeká.

Britská vláda podpořila dohodu o vystoupení z Evropské unie (EU), na které se Spojené království a zástupci Evropské unie dohodli.

Britskou premiérku Theresu Mayovou ovšem nyní čeká nesnadný úkol – prosadit dohodu v parlamentu. V důsledku toho očekáváme, že bude ve Spojeném království a na evropských finančních trzích panovat několik měsíců nejistota a volatilita.

Odpůrci z řad podporovatelů Mayové

Někteří členové premiérčiny Konzervativní strany tuto dohodu nepodpoří, a to z důvodu ustanovení o setrvání v Evropské celní unii. Jablko sváru může pro některé poslance představovat i plánovaná podoba hranice mezi Severním Irskem a Irskem, např. pro členy severoirské Demokratické unionistické strany (DUP).

Jelikož se pro zajištění fungující většiny v Dolní sněmovně Mayová spoléhá právě na podporu DUP, mohl by pro ni jejich odmítavý postoj představovat problém. V takovém případě by musela vláda hledat podporu u opozičních poslanců.

Obě strany politického spektra ve Spojeném království se vyjádřily v tom smyslu, že chtějí respektovat výsledky referenda. Dohodu by mohla podpořit celá řada labouristických poslanců.

Volba mezi hladkým a tvrdým brexitem je na spadnutí

Pokud Mayová a její spolupracovníci neseženou v parlamentu pro dohodu dostatečnou podporu, bude to podle nás znamenat, že se bude Spojené království nevyhnutelně ubírat vstříc brexitu bez patřičné dohody. Prvotřídní cenné papíry by si pravděpodobně polepšily, zatímco libra by mohla zažít výrazný propad.

Pokud by však parlament s dohodou souhlasil, znamenalo by to pro trhy určitou jistotu. Pokud by v rámci dohody o vystoupení nedošlo mezi Spojeným královstvím a EU k náležitému pokroku v oblasti obchodního vyjednávání, zůstalo by Spojené království členem Evropské celní unie, dokud by nebyla patřičná dohoda o obchodu uzavřena.

Předpokládáme, že tato varianta by mohla pro trhy znamenat krátkodobou úlevu; výnosy z prvotřídních cenných papírů by pravděpodobně rostly, zatímco libra by prošla zotavením.

Složité otázky bez jasných odpovědí

Nicméně ani souhlas parlamentu s dohodou o vystoupení z EU nemusí znamenat, že se všechny problémy Mayové definitivně vyřeší. Spíše by se jejich řešení jenom odsunulo na později.

Primárně by se dle našeho názoru začali lidé zajímat o to, co se bude dít na konci tohoto přechodného období, zejména pokud jde o dosažení pokroku v rámci vyjednávání dohody o obchodu. Kromě toho jsme přesvědčeni o tom, že existuje spousta lidí, zejména z řad podporovatelů tvrdého brexitu, kteří by byli z ústupků v rámci dohody o vystoupení notně zklamáni.

Tato nespokojenost by se pravděpodobně promítla do dalších voleb, ať už by k nim došlo kdykoli. Z dlouhodobého hlediska tudíž očekáváme spíše nejistotu, avšak v krátkodobém horizontu by se mohla situace zklidnit, což by mohlo mít na finanční trhy pozitivní vliv.

Jak se stavíme k aktivní správě?

Předpokládáme, že dohoda o obchodu bude nakonec uzavřena; na druhou stranu ale nelze možnost tvrdého brexitu úplně vyloučit. Za těchto okolností se znovu přikláníme k názoru, že aktivní řízení portfolií s pevnými výnosy má své opodstatnění.

Existuje řada scénářů, ve kterých by mohlo zejména u výnosů z prvotřídních cenných papírů dojít v horizontu šesti měsíců k výraznému nárůstu, nebo naopak poklesu.

Investoři se budou muset zařídit podle toho, jaké informace budou z Westminsteru a Bruselu přicházet. Najít v této nepřehledné situaci to správné vodítko může být obtížné, ale investoři, kterým se to podaří, mohou mít příležitost svá portfolia zhodnotit.

Autor je ředitel portfolia European Fixed Income a první viceprezident Franklin Templeton Fixed Income Group.


Komentáře, názory a analýzy jsou osobní pohledy vyjádřené investičními manažery a jsou čistě informativního charakteru a pouze pro obecný zájem. Neměly by být chápány jako individuální investiční poradenství, doporučení nebo pobídka k nákupu, prodeji nebo držení jakéhokoli cenného papíru či k přijetí jakékoli investiční strategie. Nejedná se o právní nebo daňové poradenství. Informace uvedené v tomto materiálu jsou poskytovány k datu zveřejnění, mohou se měnit bez předchozího upozornění a nejsou myšleny jako úplná analýza všech významných skutečností týkajících se jakékoli země, regionu, trhu nebo investic.

Při přípravě tohoto materiálu mohly být použity údaje ze zdrojů třetích stran a společnost Franklin Templeton Investments („FTI“) tyto údaje nezávisle neověřovala, nevalidovala a ani nekontrolovala. Společnost FTI nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu vyplývající z použití těchto informací a spoléhání se na komentáře, názory a analýzy obsažené v tomto materiálu je na vlastní úvaze uživatele. Produkty, služby a informace nemusí být k dispozici ve všech jurisdikcích a jsou nabízeny přidruženými společnostmi FTI anebo jejich distributory podle místních zákonů a předpisů. Chcete-li získat další informace ohledně dostupnosti produktů a služeb ve vaší jurisdikci, obraťte se prosím na svého odborného poradce.


Jaká jsou rizika?

Všechny investice jsou spojeny s určitými riziky, včetně možnosti ztráty původního kapitálu. Hodnota investic může jak klesat, tak stoupat, a investoři nemusejí získat zpět celou investovanou částku. Ceny dluhopisů se zpravidla ubírají opačným směrem než úrokové sazby. Tím, jak se ceny dluhopisů v investičním portfoliu musí přizpůsobit nárůstu úrokových sazeb, se může hodnota portfolia snížit. Investice do zahraničních cenných papírů zahrnují konkrétní rizika včetně kolísání měn, ekonomické nestability a politických změn.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.