CZK/€ 24.700 +0,02%

CZK/$ 22.902 -0,17%

CZK/£ 29.235 -0,14%

CZK/CHF 25.546 -0,29%

Text: Ondřej Záruba

22. 06. 2009

2 komentáře

Delikventi v USA aneb Úvěrová nedisciplinovanost

 


 

Delikvence úvěrů v USA

V posledních dvou letech velmi vzrost podíl delikvenčních úvěrů v USA. Nejmarkantnější je tento nárůst zejména u úvěrů, které jsou zajištěny nemovitostí. Jedná se především o hypotéky a podnikatelské úvěry zajištěné nemovitostmi. K nárůstům podílu delikvence však došlo u všech typů úvěrů. Nejmenší dynamika nárůstu delikvence je zatím u zemědělských úvěrů (Agro).

Dlouhodobě největší delikvenci vykazují spotřebitelské úvěry. Jejich delikvence vykazuje však nejmenší volatilitu. Navíc se ukazuje, že delikvence spotřebitelských úvěrů si jde tak trochu svojí cestou. Naopak těsnější vztahy jsou mezi nemovitostí zajištěnými úvěry. V minulosti kritizované úvěry pro americké farmáře si vedou na první pohled lépe, než bychom čekali. Variabilita delikvence je jedna z nejmenších, průměr je nižší než u ostatních úvěrů. Jediný s nižším průměrem delikvence je leasing. A navíc na rozdíl od ostatních typů zajištěných úvěrů je zde poměrně velké nezávislost s ostatními. Korelace s hypotékami je dokonce změřená hodnotou 0, tzn. lineární nezávislosti.

Tabulka 1: Korelace mezi jednotlivými druhy nesplácených půjček

Korelace

Real Est.

Mortgage

Com. RE

Consumer

Leasing

Buss. lns.

Agro

Real Est.

1,00

0,71

0,96

0,55

0,45

0,73

0,48

Mortgage

0,71

1,00

0,50

0,63

0,32

0,27

0,00

Com. RE

0,96

0,50

1,00

0,42

0,40

0,78

0,58

Consumer

0,55

0,63

0,42

1,00

0,56

0,50

0,50

Leasing

0,45

0,32

0,40

0,56

1,00

0,81

0,32

Buss. lns.

0,73

0,27

0,78

0,50

0,81

1,00

0,67

Agro

0,48

0,00

0,58

0,50

0,32

0,67

1,00

Tabulka 2: Statistické ukazatele nesplácených půjček

Statistika

Real Est.

Mortgage

Com. RE

Consumer

Leasing

Buss. lns.

Agro

Max

7,47

7,91

12,06

4,70

2,64

6,15

3,73

Min

1,29

1,38

1,01

2,68

0,67

1,15

1,06

Median

2,17

2,23

2,01

3,49

1,33

2,02

2,57

Průměr

3,01

2,46

3,63

3,42

1,49

2,60

2,38

Rozptyl

3,20

1,07

10,17

0,18

0,24

1,73

0,60

Sm. odch

1,79

1,04

3,19

0,42

0,49

1,32

0,77

Var. koef.

0,59

0,42

0,88

0,12

0,33

0,51

0,32

U nemovitostních úvěrů je delikvence v současné době na svých 20letých maximech. Akorát Comercial Real Estate úvěry jsou ještě vzdáleny od svých hodnot z roku 1991, kdy dosahovaly astronomických 12 %. Leasingový byznys se zdá být velmi stabilní v otázce delikvence jak po stránce průměrné hladiny, tak po stránce volatility.

Tabulka 3: Vývoj delikvence v procentech v amerických bankách

Kvartál

Real Est.

Mortgage

Com. RE

Consumer

Leasing

Buss. lns.

Agro

2007Q1

1,77

2,05

1,41

2,94

1,21

1,19

1,17

2007Q2

2,01

2,31

1,64

3,01

1,04

1,18

1,35

2007Q3

2,41

2,78

2

3,19

1,19

1,21

1,17

2007Q4

2,88

3,02

2,74

3,38

1,33

1,31

1,14

2008Q1

3,55

3,73

3,44

3,51

1,37

1,44

1,06

2008Q2

4,23

4,42

4,2

3,58

1,53

1,75

1,1

2008Q3

4,91

5,25

4,75

3,71

1,64

1,77

1,23

2008Q4

5,87

6,34

5,43

4,22

1,82

2,58

1,43

2009Q1

7,13

7,91

6,4

4,7

2,09

3,13

1,71

Real Estate – Nemovitostně zajištěné úvěry

Mortgage – Hypotéky

Comercial Real Estate – Komerční zajištěné nemovitostí

Leasingy – Finanční pronájmy

Agro – Zemědělské úvěry

Consumer – Spotřebitelské úvěry

Odepsané úvěry v USA

Při odepisování úvěrů je situace o dost jiná než u delikvence. Klient může být delikventní ve smyslu, že zaplatí pozdě, ale pro banky je velmi podstatné, zda-li nakonec přece jen zaplatí. Platí předpoklad, že úvěr, který má kvalitnější zajištění, vykazuje menší procento odepsaných úvěrů? Domnívám se, že ano.

Průměrné odepsání úvěrů, kde lidé ručí střechou nad hlavou (hypotéky) je 0,24 %. To je nejnižší číslo ze všech typů úvěrů. Velmi dobře si vedou i zemědělské úvěry, které jsou v tomto ukazateli jen kosmeticky horší. Ačkoliv je zajištění leasingu variabilní, tak se ukazuje, že funguje jako bič na dlužníky dobře.

Tabulka 4: Korelace odepsaných úvěrů

Korelace

Real Est.

Mortgage

Com. RE

Consumer

Leasing

Buss. lns.

Agro

all loans

Real Est.

1,00

0,71

0,93

0,23

0,32

0,53

0,19

0,86

Mortgage

0,71

1,00

0,40

0,61

0,21

0,32

0,09

0,65

Com. RE

0,93

0,40

1,00

-0,04

0,29

0,49

0,18

0,76

Consumer

0,23

0,61

-0,04

1,00

0,55

0,47

0,24

0,53

Leasing

0,32

0,21

0,29

0,55

1,00

0,79

0,52

0,64

Buss. lns.

0,53

0,32

0,49

0,47

0,79

1,00

0,66

0,83

Agro

0,19

0,09

0,18

0,24

0,52

0,66

1,00

0,47

all loans

0,86

0,65

0,76

0,53

0,64

0,83

0,47

1,00

Tabulka 5: Statistické ukazatele odepsaných úvěrů

Statistika

Real Est.

Mortgage

Com. RE

Consumer

Leasing

Buss. lns.

Agro

all loans

Max

1,74

1,80

2,56

4,75

1,55

2,23

1,03

2,04

Min

0,02

0,06

-0,02

1,43

0,05

0,11

0,00

0,39

Median

0,14

0,14

0,14

2,41

0,35

0,54

0,22

0,63

Průměr

0,35

0,24

0,49

2,48

0,45

0,76

0,26

0,82

Rozptyl

0,18

0,11

0,51

0,36

0,09

0,31

0,03

0,14

Sm. odch

0,43

0,33

0,71

0,60

0,30

0,56

0,16

0,38

Var. koef.

1,21

1,41

1,45

0,24

0,66

0,74

0,63

0,47

Naopak velmi špatné je odepisování u spotřebitelských úvěrů podle očekávání, ovšem stejně jako u jejich delikvence se jedná o relativně stabilní veličinu. Co je ale znepokojující narůstající variabilita odepisovaných nemovitostí zajištěných úvěrů. Jestliže je dnes charge off rate u hypoték okolo 2% a dlouhodobý průměr je 0, 24 %, tak je to určitě špatně.

Tabulka 6: Vývoj odepsaných úvěrů v procentech v USA

Kvartál

Real Est.

Mortgage

Com. RE

Consumer

Leasing

Buss. lns.

Agro

all loans

2007Q1

0,13

0,15

0,08

2, 34

0,21

0,38

0,08

0,52

2007Q2

0,20

0,20

0,14

2, 37

0,20

0,44

0,11

0,55

2007Q3

0,22

0,26

0,16

2, 57

0,31

0,51

0,10

0,62

2007Q4

0,36

0,44

0,40

2, 66

0,24

0,64

0,12

0,73

2008Q1

0,69

0,85

0,48

2, 94

0,36

0,68

0,08

1,00

2008Q2

1,09

1,19

0,99

3, 35

0,55

0,85

0,16

1,29

2008Q3

1,29

1,49

1,11

3, 63

0,57

1,03

0,18

1,51

2008Q4

1,74

1,58

2,19

4, 11

0,65

1,40

0,28

1,90

2009Q1

1,57

1,80

1,33

4, 75

0,83

1,77

0,42

2,04

Real Estate – Nemovitostně zajištěné úvěry

Mortgage – Hypotéky

Comercial Real Estate – Komerční zajištěné nemovitostí

Leasingy – Finanční pronájmy

Agro – Zemědělské úvěry

Consumer – Spotřebitelské úvěry

All loans – všechny úvěry

Tabulka 7: Modelový příklad nesnází v důsledku charge off

Období

 Varianta průměr

Varianta break point

Fixace

3

3

Sazba hypo

6,16%

6,16%

COFI

4,45%

4,45%

Objem úvěrů

 $ 1 000 000 000

 $ 1 000 000 000

Charge off

0,22%

5%

Úrokové náklady

 $ 133 500 000

 $ 133 500 000

Úrokové výnosy

 $ 184 800 000

 $ 184 800 000

Nesplacené jistiny

 $ 2 200 000

 $ 50 000 000

Hrubá marže

 $ 49 100 000

 $ 1 300 000

Hrubá marže

4,91%

0,13%

Tady vidíte, co dokáže udělat charge off rate s hrubou úrokovou marží například u hypotečních úvěrů. Když do toho banky započítají veškeré své další náklady, tak se dokáží dostat i na menší charge off rate do celkové ztráty.

Tabulka 8: Vztah mezi delikvencí a odpisem úvěru

Korelace

Charge off x Delikvence

Real Est.

0,912

Mortgage

0,908

Com. RE

0,932

Consumer

0,508

Leasing

0,805

Buss. lns.

0,789

Agro

0,499

Zajímavý je vztah mezi delikvenci a odpisem úvěrů. Z této tabulky je patrné, že když už se někdo dopustí delikvence u úvěru zajištěného nemovitostí , tak k tomu má vážný důvod. Pak je velmi pravděpodobné, že se takový úvěr úplně odepíše. U spotřebitelských úvěrů je patný lehkovážnější přístup. U zemědělských úvěrů si to vysvětluji nepředvídatelnými jevy jako je počasí atd. Zemědělec očekává nějakou úrodu, ovšem výnosy nedokáže sladit s termíny splatností půjček. Má sice delikt, ovšem úvěr spíše pak splatí.

Úvěrová delikvence se projevuje především ve finančním sektoru. Ale vzhledem k tomu, že finanční sektor je stěžejní ve své roli pumpování peněz do ekonomiky, je třeba brát úvěrovou delikvenci jako velmi seriozní ukazatel. Poroste-li delikvence, tak se bude nadále zvyšovat tzv. TED Spread, prohlubovat propast mezi tržní sazbou a sazbou centrální banky v důsledku přirážky za riziko.

Loading

Vstoupit do diskuze 2 komentáře

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Anonym

  24 června, 2009

  Ondro, diky za velmi zajimavou analyzu.

  Jedine, co mi nesedi… jak jsi myslel posledni vetu?
  „Poroste-li delikvence, tak se bude nadále zvyšovat tzv. TED Spread.“
  Teoreticke uvaze rozumim. Mozna mi jen nesedi slovo „nadale“, kdyz TED spread od rijna lonskeho roku permamentne klesa.

  Jan Traxler
  FINEZ Investment Management

  Odpovědět

 • Ondra Záruba

  24 června, 2009

  Myslel jsem to na dlouhodobém horizontu.Samozřejmě jsem si vědom toho nynějšího kurzu.

  Odpovědět