CZK/€ 24.680 -0,26%

CZK/$ 22.717 -0,33%

CZK/£ 28.888 -0,15%

CZK/CHF 24.969 -0,32%

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

21. 03. 2024

0 komentářů

Daňové přiznání za rok 2023: Jakých nejčastějších chyb se vyvarovat?

 

Jako každý rok čeká většinu podnikatelů a část zaměstnanců povinnost podat daňové přiznání. Pro hladký průběh řízení s finančním úřadem je vhodné vyvarovat se nejčastějších chyb, kterých se lidé při vyplňování formuláře dopouštějí. Na co se zaměřit a co neopomenout?

Loading 

Neradno zapomínat na přílohy

Pro uplatnění různých položek pro snížení daňové povinnosti je potřeba předložit množství podkladů. Vodítkem pro ně může být podpisová strana formuláře daňového přiznání, kde jsou v horní části uvedeny tzv. Přílohy DAP. Z naší zkušenosti osoby často nepřikládají k daňovému přiznání přílohy, které v seznamu výslovně uvedeny nejsou, zejména proto, že jsou třeba doložit pouze první rok uplatnění. Bez nich správce daně nárok obvykle správce daně neuzná.

Na přílohu lidé zapomínají například při odpočtu ve formě uhrazených úroků z hypotečního úvěru na bytové potřeby, při kterém je nutné přiložit smlouvu o hypotečním úvěru v prvním roce uplatnění či list vlastnictví z katastru nemovitostí. Dále se často chybuje v tom, že osoba uvádějící odpočet není vlastníkem nemovité věci či účastníkem úvěrové smlouvy.

Zároveň například při uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nelze uplatňovat úroky hned od počátku – je nutné naplnit podmínku trvalého bydlení v dané nemovitosti, což samozřejmě není možné, pokud je nemovitá věc teprve ve výstavbě.

Dále lidé typicky zapomínají na doložení smlouvy u příspěvků na penzijní či životní pojištění (v prvním roce uplatnění). Ty jsou pro finanční úřad důležité, protože produkty, u kterých se o uhrazeného pojistné může odečíst od základu daně, mají velmi specifické podmínky, které některé produkty zejména životního pojištění nesplňují.

REKLAMA

Duplicitní sleva na dítě

Rodiče mohou v daňovém přiznání uplatnit slevu na vyživované dítě, a to až do osmnáctých narozenin dítěte, případně pokud studuje, tak až do 26 let. Ovšem tato sleva platí jen pro jednoho z rodičů, nemohou ji užívat oba. Pokud si daňové zvýhodnění uplatňují oba rodiče za stejné dítě, správce daně to zjistí jednoduše podle dostupných údajů, jako je rodné číslo dítěte.

Pozor, co se započítává do vlastního příjmu u slevy na manžela/ku

Podmínkou pro uplatnění slevy na manžela či manželku jsou vlastní příjmy do 68 000 Kč. Důležité je, že se do tohoto limitu započítávají i osvobozené příjmy jako jsou příjmy z dědictví či darů či dávky nemocenského pojištění (tedy např. peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné či dočasná pracovní neschopnost), naopak se nezapočítávají dávky státní sociální podpory, jako jsou rodičovský příspěvek či přídavek na dítě.

Chybné údaje či chybějící podpis

Jednou z častých chyb je vyplnění kolonky adresy místa pobytu aktuálním místem, kde člověk přebývá, přestože zde má být uvedena adresa trvalého bydliště. Chybné vyplnění adresy však může vést k tomu, že člověk přiznání podá na jiný finanční úřad nežli svůj místně příslušný a podání pak nemusí být na příslušný finanční úřad doručeno včas.

Zároveň pokud podávají osoby daňové přiznání v papírové podobě, doporučuji překontrolovat, že je přiznání podepsáno – a to jak v kolonce podpis, tak na případné žádosti o vrácení přeplatku. Jsou v tomto případě třeba dva podpisy na jedné straně, přičemž na ten druhý lidé občas zapomínají.

OSVČ by neměly zapomenout na povinné elektronické podání

Podnikatelé (OSVČ) se zpřístupněnou datovou schránkou musí povinně podávat daňové přiznání elektronicky. To lze učinit podáním přes portál Moje daně, či přímo přes datovou schránku. U té je třeba dbát na to, aby bylo podání ve správném formátu (XML), a nikoliv například ve formátu PDF.

Ohlídejte si osvobození příjmů z prodeje cenných papírů

Příjem z prodeje cenných papírů je osvobozený do výše 100 000 Kč ročně. Důležité je, že se opět jedná o limit hrubých příjmů a nikoliv zisku (tj. příjmy mínus výdaje). Při překročení této hranice příjmů jsou pak veškeré příjmy z prodeje cenných papírů zdanitelné. Zároveň toto osvobození nelze kombinovat s osvobozením příjmů z prodeje cenných papírů po třech letech držby.

U nemovitých věcí pozor na odpisy darovaných nemovitostí

Pokud fyzická osoba realizuje příjmy z nájmu nemovitých věcí (mimo režim ubytovacích služeb), zdaňuje takové příjmy v dílčím základu daně z nájmu. Pro účely výpočtu základu daně lze použít buďto výdaje procentem z příjmů (30 % příjmů, maximálně 600 000 Kč), či skutečné výdaje. Obvykle bude pro fyzickou osobu výhodnější použít skutečné výdaje, protože pak může uplatnit odpisy dané nemovité věci. Pozor však na nemovité věci, které fyzická osoba obdržela osvobozeným darem, taková nemovitá věc je vyloučena z odpisování.

Autorka: Monika Lodrová, daňová poradkyně ze společnosti BDO

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz

 


Související články

Do bitcoinu už investuje největší banka v EU či penzijní fond z USA

Do letos spuštěných bitcoinových fondů v USA vskutku mocně investují nejen drobní investoři. Ve větším objemu do bitcoinu skrze dané fondy ke konci prvního čtvrtletí jejich existence, tedy ke konci letošního března, investovalo hned 937 institucionálních hráčů, čili profesionálních finančních domů a firem. Když začínaly tytéž fondy […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

22. 05. 2024

Nasdaq-100: Jak inovace poznamenávají váš šálek kávy

Technologie dnes ovlivnily téměř vše. A to včetně toho, co mnozí považují za „pohon“, který stimuluje velkou část světové produktivity. Mluvíme samozřejmě o kávě, staletém nápoji, který si vychutnáváte v domácnostech, na pracovištích i v restauracích. A jak podle společnosti Invesco inovace změnily způsob, jakým vybrané společnosti […]

Text: Milan Vodička

Foto: Shutterstock

21. 05. 2024

Co sledovat u investic do finančního sektoru v době klesajících úrokových sazeb

Tradiční názor tvrdí, že klesající úrokové sazby jsou pro finanční akcie negativní, protože snižují úrokový výnos. To je však přílišné zjednodušení, které se může ukázat jako nepravdivé. Finanční společnosti jsou různorodou skupinou, v níž banky tvoří pouze jednu část, a mezi jednotlivými společnostmi existují významné rozdíly, které ovlivňují […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

20. 05. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *