Pondělí 21. června. Svátek má Alois.

Daňové přiznání za rok 2015: Při vysokých příjmech zdaníte celý důchod

Penze Petr Gola 07.03.2016 | 16:44 0 Komentářů

Lidé s vysokým státním důchodem musí zdaňovat část svého důchodu a občané s vysokými příjmy v penzi musí zdanit dokonce celý státní důchod. Podívejme se na praktické příklady zdanění důchodu v daňovém přiznání za rok 2015.

Dle § 4 zákona o dani z příjmu jsou od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny státem vyplácené důchody do 36násobku minimální mzdy platné k 1. lednu daného roku. K 1. lednu 2015 byla minimální mzda 9 200 Kč, proto jsou za rok 2015 od daně z příjmu osvobozeny roční důchody do 331 200 Kč.

Z částky nad limit se však již daň z příjmu fyzických osob platí. Sociální pojištění a zdravotní pojištění se neplatí nikdy. Výdělečně činné penzisté odvádí sociální pojištění nebo zdravotní pojištění pouze z příjmů ze zaměstnání, kde jim povinné pojistné vypočítává a na účet pověřených institucí zasílá zaměstnavatel, nebo z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti.

Při příjmech v penzi ze samostatné výdělečné činnosti je nutné vyplnit pro místně příslušnou OSSZ (Okresní správu sociálního zabezpečení) a příslušnou zdravotní pojišťovnu přehledy o příjmech a výdajích.

Praktický příklad 1)

Paní Dvořáková obdržela v roce 2015 souhrnný státní důchod ve výši 348 000 Kč. Žádné další příjmy paní Dvořáková nemá. Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož zdanitelné příjmy jsou vyšší než 15 000 Kč. Paní Dvořáková tedy bude muset podat daňové přiznání za rok 2015. V daňovém přiznání bude příjmem dle § 10 zákona o dani z příjmu částka 16 800 Kč (348 000 Kč – 331 200 Kč). Z důvodu uplatnění základní slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč nezaplatí paní Dvořáková nic na dani z příjmu.

Praktický příklad 2)

Paní Nováková obdržela v roce 2015 souhrnný státní důchod 349 200 Kč. Dále dosáhla hrubého zisku ze samostatné výdělečné činnosti 200 000 Kč. Základem daně bude částka 218 000 Kč (349 200 Kč – 331 200 Kč + 200 000 Kč). Vypočtená daň z příjmu bude při uplatnění pouze základní slevy na poplatníka 7 860 Kč (218 000 Kč x 15 % – 24 840 Kč).

Sociální pojištění i zdravotní pojištění bude paní Nováková platit pouze z hrubého zisku. Sociální pojištění bude 29 200 Kč (200 000 Kč x 50 % x 29,2 %) a zdravotní pojištění 13 500 Kč (200 000 Kč x 50 % x 13,5 %). Samostatná výdělečná činnost v důchodu je považována za vedlejší zdroj příjmů a nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ.

Pozor na limit 840 000 Kč

Osvobození pro pravidelně vyplácené důchody se nepoužije, když součet příjmů podle § 6 a dílčích základů daně podle § 7 a 9 u poplatníka přesáhne ve zdaňovacím období částku 840 000 Kč. V takovém případě se zdaňuje celý důchod.

U příjmů se zaměstnání se posuzuje roční hrubá mzda a nikoliv superhrubá mzda (tj. hrubá mzda zvýšená o povinné sociální pojištění a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem, v souhrnu 34 %). U příjmů ze samostatné výdělečné činnosti i u příjmů z pronájmu se jedná o dílčí základ daně, tedy příjem ponížený o výdaje.

Praktický příklad 3)

Pan Šťastný obdržel v roce 2015 souhrnný státní důchod 188 220 Kč. Za rok 2015 činila jeho hrubá mzda 720 000 Kč (12 měsíců x 60 000 Kč). Základ daně ze závislé činnosti  byl tedy 964 800 Kč (hrubá mzda 720 000 Kč + sociální pojištění placené zaměstnavatelem 180 000 Kč + zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 64 800 Kč), protože daň z příjmu se vypočítává ze superhrubé mzdy. Roční hrubá mzda pana Šťastného byla do limitu, proto pan Šťastný využije v plném rozsahu daňové osvobození pro vyplácení důchodu.  

Praktický příklad 4)

Pan Novotný měl za rok 2015 hrubý zisk z podnikání (příjem – výdaj) ve výši 900 000 Kč a obdržel roční starobní důchod ve výši 237 600 Kč. Celkovým základem daně z příjmu fyzických osob bude částka 1 137 600 Kč (900 000 Kč + 237 600 Kč). Při uplatnění pouze základní slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč činí daň z příjmu fyzických osob za celý rok 145 800 Kč (1 137 600 Kč x 15 % – 24 840 Kč). Sociální pojištění by bylo 131 400 Kč (900 000 Kč x 50 % x 29,2 %) a zdravotní pojištění by bylo 60 750 Kč (900 000 Kč x 50 % x 13,5 %).

Penze v Česku jsou...

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.