CZK/€ 25.325 -0,02%

CZK/$ 23.768 -0,06%

CZK/£ 29.660 +0,03%

CZK/CHF 26.043 -0,08%

Text: Aneta Peštová

03. 03. 2017

0 komentářů

Daňové přiznání 2016: Jak pomohou slevy na dani

 


 

Daňový poplatník může snížit svojí výslednou daňovou povinnost slevami na dani a daňovými zvýhodněními. Upraveny jsou v § 35 až § 35d zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (dále jen ZDP).

Tip: Daňové přiznání 2016: Jak zaplatit méně s odčitatelnými položkami

Sleva na dani – zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Pokud poplatník ve zdaňovacím období zaměstnával osobu se zdravotním postižením, může si výslednou daň snížit až o 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, či až o 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením.

Pro výpočet slev je rozhodný průměrný přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením. Je-li výsledkem desetinné číslo, uplatní se poměrná část. Např. pokud zaměstnává osobu se zdravotním pojištěním na poloviční úvazek, uplatní polovinu slevy, tzn. 9 000 Kč.

Sleva na dani – investiční pobídka

V případě, že byl poplatníkovi poskytnut příslib investiční pobídky, může uplatnit slevu na dani za zvláštních podmínek podle toho, zda kvůli příslibu zahájil podnikání, či již podniká. Slevu lze uplatňovat po dobu deseti po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích období, přičemž poprvé ji lze uplatnit v tom zdaňovacím období, kdy byly splněny podmínky podle zvláštního právního předpisu. Nejpozději však v tom roce, kdy uplynuly 3 roky od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky.

REKLAMA

Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob

  • Základní sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč – na základní slevu má nárok každý poplatník daně z příjmů fyzických osob (i daňový nerezident).
  • Sleva na manžela (manželku) ve výši 24 840 Kč – podmínkou je, že manželé spolu žijí ve společné domácnosti, a manžel (manželka) neměl vlastní příjem přesahující 68 000 Kč za rok. Do vlastních příjmů se např. zahrnují i osvobozené příjmy, příjmy zdaněné srážkovou daní, příjmy, které nejsou předmětem daně, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, peněžitá pomoc v mateřství atd. Naopak rodičovský příspěvek či dávky v hmotné nouzi se do příjmů pro uplatnění slevy nepočítají.
  • Základní sleva na invaliditu ve výši 2 250 Kč – pobírá – li poplatník invalidní důchod (prvního či druhého stupně).
  • Rozšířená sleva na invaliditu ve výši 5 040 Kč – v případě osoby pobírající invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.
  • Sleva na držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140 Kč.
  • Sleva za umístění dítěte – sleva za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka, žijící s ním ve společné domácnosti, v předškolním zařízení. Za každé vyživované dítě lze uplatni slevu maximálně do výše minimální mzdy (pro rok 2016 9 900 Kč).
  • Sleva na evidenci tržeb – spolu se zavedením elektronické evidence tržeb byla do ZDP vložena možnost uplatnit jednorázovou slevu na evidenci tržeb ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. Maximální částka, kterou je možné odečíst, činí 5 000 Kč. Slevu lze uplatnit v tom zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona evidovat.

Vyjma základní slevy na poplatníka, kterou lze uplatnit vždy a v celé částce, o ostatní slevy lze vypočtenou daň snížit ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění slevy splněny.

Daňové zvýhodnění

Poplatník fyzická osoba má nárok uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované děti žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti. Částky jsou odstupňované podle počtu vyživovaných dětí. Pro zdaňovací období 2016 je možné uplatnit na první dítě 13 404 Kč, na druhé 17 004 Kč a na třetí a každé další 20 604 Kč.  

Pokud je nárok poplatníka na daňové zvýhodnění vyšší než jeho daňová povinnost, ze vzniklého rozdílu se stává daňový bonus. Uplatnit jej lze od výše 100 Kč, maximálně do výše 60 300 Kč a za podmínky, že poplatník v daném zdaňovacím období vykázal příjem alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy.

I zde platí pravidlo, že daňové zvýhodnění je možné poskytnout ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku bylo podmínky pro jeho využití splněny. Pokud ve společně hospodařící domácnosti vyživuje děti více poplatníků, může daňové zvýhodnění uplatnit vždy pouze jeden z nich.

Omezení u osob uplatňujících výdajové paušály

Stejně jako v předchozím roce, i pro zdaňovací období 2016 platí omezení pro využití výše popsaných možností na snížení daně pro osoby, které pro stanovení základu daně využívají paušální výdaje. Pokud dílčí základ daně ze samostatné činnosti nebo z pronájmu převýší 50 % všech příjmů v daňovém přiznání a u těchto dílčích základů byly uplatněny paušální výdaje, nemůže poplatník uplatnit slevu na manžela (manželku) a daňové zvýhodnění na děti.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Investice & daně. Kdy máte klid a kdy musíte vyplňovat přiznání?

Obliba investování u nás roste. Jen v podílových fondech Češi zhodnocují už přes 938 miliard korun, další stovky miliard mají investoři v akciích, burzovně obchodovaných fondech a dalších aktivech. Se vzrušujícím investičním světem je ale spojena i méně zábavná povinnost, a to jsou daně. Podívejte se, co si jako […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

16. 04. 2024

daňové přiznání elektronicky

Jak podat daňové přiznání elektronicky?

Termín pro daňové přiznání se blíží, papírově se podává už 2. dubna, tedy v úterý po Velikonocích. Pro elektronické podání budete mít ale ještě měsíc, termín je totiž až 2. května.

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

28. 03. 2024

Jaké sankce hrozí při nedodržení povinností v rámci daňového přiznání?

Stále platí, že nejvíc lidí podává přiznání k dani z příjmu fyzických osob až poslední týden v březnu. Proto Finanční správa od pondělí 25. března do úterý 2. dubna letos prodlužuje úřední hodiny podatelen všech finančních úřadů. Finanční úřady budou otevřené od 8 do 17 hodin. Neplatí to však pro […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

26. 03. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *