CZK/€ 24.745 +0,14%

CZK/$ 22.792 +0,00%

CZK/£ 28.930 +0,33%

CZK/CHF 25.049 -0,10%

ČNB trestá, OVB zaplatí

 


 

Česká národní banka ve své kontrolní činnosti přitvrzuje. Jejím cílem se v poslední době staly i finančně poradenské společnosti v čele s OVB Allfinanz. Po zevrubné kontrole procesů ve společnosti je výsledkem usnesení čítající šest bodů prohřešků, jichž se dopustila ve své činnosti investičního a pojišťovacího zprostředkovatele.

Některé z nalezených prohřešků zveřejněných v rozhodnutí České národní banky ze dne 3. května 2013 publikovaného o měsíc později 5. června 2013 jsou sice formálního charakteru, ale jsou mezi nimi i takové, které mohly poškodit klienty. Za všechny ČNB udělila společnosti OVB pokutu ve výši 2 mil. Kč a paušální náhradu nákladů řízení ve výši 1 000 Kč.

Kontrola sahala poměrně hluboko do minulosti. Naprostá většina zjištěných prohřešků se týká roku 2010, ovšem některé sahají až k roku 2007. Nejmladší zjištěné a sankcionované prohřešky sahají k 28. 2. 2012.

Rizikový profil klienta

Investiční dotazník je nedílnou součástí dokumentace při prodeji libovolných investic klientům. Na základě investičního dotazníku může vázaný zástupce či investiční zprostředkovatel určit zkušenosti a rizikový profil klienta, kterému v návaznosti na jeho individuální znalosti a apetitu k riziku může doporučit přiměřenou investiční strategii.

Bez investičního dotazníku lze zkušenost a schopnost klienta akceptovat riziko pochopitelně také. Stačí správně vést rozhovor s klientem a zkušený poradce ví, co je pro klienta vhodné. Zákon ovšem takovéto určení neumožňuje – respektive i v takovém případě nařizuje vyplnění investičního dotazníku, který slouží též jako doklad o zjištění profilu klienta.

OVB Allfinanz podle ČNB v období od 10. 3. 2010 do 10. 11. 2010 investiční dotazníky klientů nemá k dispozici.

Ve stejném období OVB neinformovala klienty o povaze investičních nástrojů, které její vázaní zástupci klientům prodávali.

OVB bez jasného vedení

Uvedené období největších zjištěných prohřešků bylo pro OVB Allfinanz poměrně náročné i personálně. V polovině roku 2009 zažila personální zemětřesení evropská centrála OVB a země se pohnula i v České republice, když byl z pozice generálního ředitele odvolán Pavel Uzel. Nového generálního ředitele OVB v Česku jmenovala až k 1. červenci 2010, tedy již v průběhu období, v němž ČNB nalezla největší prohřešky. Stal se jím Michal Knapp, který ale do představenstva společnosti vstoupil již na začátku roku 2010.

Pro úplnost: Michal Knapp byl z čela společnosti odvolán 26. 11. 2012 bez zveřejnění důvodů. Jeho post byl následně opět dlouhou dobu neobsazen. Až s účinností k 1. 5. 2013 na pozici generálního ředitele nastoupil Miroslav Řezník.

Nespoutaní vázaní zástupci

OVB Allfinanz podle rozhodnutí České národní banky poměrně zanedbávala tvorbu vnitřních předpisů. Nejrůznější předpisy chyběly společnosti od 1. 12. 2008 do 28. 2. 2012.

Závažný ve vztahu ke klientům je především chybějící předpis pro kontrolu činnosti vázaných zástupců. Ten OVB podle rozhodnutí nemělo od 1. 12. 2008 do 18. 7. 2010. Ovšem již 16. 10. 2008 profesní asociace AFIZ pozastavila členství OVB Allfinanz pro nedostatečnou vnitřní kontrolu.

ČNB na rozdíl od AFIZ ovšem sankcionuje OVB v tomto období za nedostatečnou kontrolu při zprostředkování investic. Hlavním důvodem pro pozastavení členství OVB v AFIZ bylo zprostředkování pojištění. „Jedná se zejména o případy vícenásobného uzavírání investičních životních pojistek s minimálními pojistnými ochranami u téhož klienta nebo o IŽP s nedůvodně vysokými platbami běžného pojistného, navíc mnohdy v situaci, kdy platby nakonec překračují reálné možnosti daného klienta,“ uvádí tisková zpráva AFIZ.

Pro úplnost: Reakcí na pozastavení členství v AFIZu bylo vystoupení OVB Allfinanz z této profesní asociace. Přibližně rok a půl zůstávalo stranou „asociačního dění“, aby počátkem května 2010 vstoupilo do USF ČR. V té době se již měly vnitřní procesy OVB zlepšovat.

OVB také neprováděla kontrolu činnosti a jednání vázaných zástupců s klienty. Finanční poradci tak mohli klientům sjednat libovolně nevhodný produkt, aniž se to OVB dozvěděla. Zároveň chyběl i předpis pro vyřizování stížností a reklamací ze strany neprofesionálních zákazníků.

Chcete investovat? Počkejte si…

Při investování hraje významnou roli čas. Koupit dnes je něco jiného než koupit za týden – a to i u podílových fondů. Klienti OVB si ale na zpracování svých smluv museli notně počkat. Od dubna do prosince 2010 vázaní zástupci doručovali smlouvy klientů ke zpracování na centrálu i s desetidenním zpožděním a z centrály na partnerské investiční společnosti smlouvy odcházely „i ve lhůtě sedmi dnů a delší od jejich doručení do jejího sídla“, jak uvádí rozhodnutí ČNB.

Navíc OVB nevedla řádně evidenci přijatých pokynů (jen výčet nedostatků v evidenci obsahuje 1358 znaků).

S kým spolupracujeme? Neřekneme

V oblasti zprostředkování pojištění Česká národní banka zjistila pouze „jediný“ prohřešek. Od ledna 2007 do července 2011 došlo ke změnám v pojišťovnách spolupracujících s OVB Allfinanz, když společnost rozvázala spolupráci s AXA životní pojišťovnou a navázala spolupráci se šesti jinými pojišťovnami – a České národní bance tyto změny neoznámila.

Co na to OVB Allfinanz?

Vyjádření společnosti OVB Allfinanz (doplněno 9:55):

Kontrola ČNB byla zahájena v prosinci 2010 a byla zaměřena na uplynulá období (tj. na rok 2009/2010). Při kontrole OVB poskytovala kontrolnímu orgánu veškerou náležitou součinnost. Dle šetření ČNB OVB v minulosti porušila některé své dílčí povinnosti investičního zprostředkovatele tím, že neinformovala zákazníky ve stanovené lhůtě o údajích o své osobě a základních informacích souvisejících s jí poskytnutými investičními službami. Podstatné je zdůraznit, že na tyto nesrovnalosti přišlo vedení společnosti OVB v rámci vnitřního kontrolního systému a ihned došlo k provedení jednotlivých kroků a opatření k nápravě. Dnes je již plně vytvořen funkční integrovaný kontrolní sytém, v němž funguje systém interních procesů a směrnic, které dozorují jak kvalitu poradenství, tak dodržování veškerých povinností uložených příslušnými právními předpisy. Díky tomuto systému dokážeme identifikovat rodinná finanční poradenství, která nejsou v souladu se standardami správného finančního poradenství. Postupně se i nadále zavádějí do tohoto systému přísnější pravidla. Výši pokuty společnost komentovat nebude, stejně jako skutečnost, že pokutu dostaly také další subjekty působící na trhu finančního poradenství. Nicméně vzhledem k tomu, že věříme v nezávislost a objektivnost správního řízení a České národní banky jako centrálního orgánu dohledu, respektujeme plně její rozhodnutí.

Loading

Vstoupit do diskuze 42 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz

 


Související články

P. Budinský: Bude ČNB bránit dalšímu oslabování koruny?

Pro omezení volatility koruny by bylo žádoucí, aby bankovní rada snižovala úrokové sazby častěji a až na výjimky maximálně o 0,25 procentního bodu. To lze docílit zvýšením počtu  měnově politických jednání z osmi třeba na dvanáct, nebo ještě lépe na omezenou dobu vyhlásit každé zasedání bankovní rady jako měnově […]

Text: Petr Budinský

Foto: Shutterstock

29. 02. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • teacher

  18 června, 2013

  Koukám, že pan Daneš by mohl vyprávět. On tam je celou dobu a administrativa je jeho doménou.

  Odpovědět

 • Compliance

  18 června, 2013

  Dobrá zpráva pro všechny. ČNB kontroluje velké zprostředkova­tele.A dává jim pokuty! Trošku zamrzí, že kontrolní zjištění je ve velké míře o nedostatcích administrativní povahy (až na ta prodlení u fondů).ČNB každopádně zaslouží trochu decentního potlesku :). Něco pro přemýšlivé čtenáře: podrobně a několikrát si přečtěte s tužkou v ruce zdůvodnění ČNB, pak si podrobně a několikrát přečtěte s tužkou v ruce článek pana Zámečníka. Zasmějete se, stejně jako já.Čeština je skvělý, úžasně ohebný jazyk :).

  Odpovědět

 • teacher

  18 června, 2013

  Vzhledem k tomu, že pokuta se pohybuje někde mezi jedním až dvěma procenty ročního zisku (zisku, nikoliv obratu), tak to lze považovat spíše za symbolický akt.

  Odpovědět

 • Compliance

  18 června, 2013

  Pokuta nemá být likvidační pane Učiteli.A řekl bych, že vzhledem k nalezeným nedostatkům a velikosti společnosti i přiměřená. Pokud se ČNB do roka vrátí a zaměří se na konkrétní poradce a konkrétní klienty – prospěje to klientům, sektoru a nakonec i těm klukům a holkám od Kolína.

  Odpovědět

 • Jasinski

  20 června, 2013

  Myslíte pokutu obecně nebo pokutu OVB?

  Odpovědět

 • Compliance

  20 června, 2013

  Přiměřená k závažnosti zjištění a přiměřená k velikosti OVB.

  Odpovědět

 • Jasinski

  21 června, 2013

  Takže v principu může být i likvidační.
  Vzhledem k tomu, jak se činnost OVB podepsala na pověsti finančněporaden­ského sektoru, jak zdeformovala distribuční kanály, nejde o přiměřenou pokutu, ale o nepřiměřeně nízkou. Na druhé straně stojí možnosti ČNB, ty nejsou velké, vpodstatě výše pokuty jim odpovídá.

  Odpovědět

 • Compliance

  21 června, 2013

  Pokud je provinění vysoce závažné, ne „jen“ administrativní povahy, pak pokuta musí být likvidační. V rámci možných intervalů. Odejmutí povolení by mělo následovat. Možnosti ČNB jsou velmi velké pane Jasinski, doprovázené velmi velkou odpovědností.Zatím bych dal ČNB tak dvojku :).

  Odpovědět

 • Jasinski

  21 června, 2013

  Dobře víme, že pochybení nebylo jen administrativní povahy, tedy to legitimní. Nicméně pro začátek – buďme rádi i za to málo. Jak se říká, na každou svini se vaří voda.

  Odpovědět

 • Compliance

  21 června, 2013

  Tak toho asi víte víc než já, pane Jasinski. A já vím to co jsem si přečetl na stránkách ČNB. Nechovejte se jako pan Zámečník :).

  Odpovědět

 • Jasinski

  23 června, 2013

  To by znamenalo, že občas vaříte pouze z vody. Alespoň vím, o co se vaše dojmy opírají.

 • Jarda

  18 června, 2013

  Škoda, že čnb chodí a konktroluje formuláře.. Kde se vždy něco najde.. Viz.pokuty i u ostatních poradenských firem.
  Ale pokud nahlásíte lumpa co okrádá klienty, tak čnb řekne, ať to vyřeší jeho firma.. Ta ho v lepším případě vyhodí a dotyčný začne jinde (fincentrum, partners.. Tam se bere vše) a škodí dál a čnb zase řekne, ať to vyřeší firma!:(

  Odpovědět

 • Karel

  18 června, 2013

  Přestaňte už konečně pomlouvat konkurenci, je to trapné. Nevím jak v Partners, ale ve Fincentru buď začne člověk fungovat kvalitně, nebo ho systém semele a končí. Tímto chci zároveň poděkovat všem kolegům ze senior zemského ředitelství pana Kováře za kvalitní práci finančního poradenství.

  Odpovědět

 • Compliance

  19 června, 2013

  Zlatá slova pane Karle.Předpokládám, že Váš apel je určen zejména majitelům tohoto odborného (a před časem i prospěšného)por­tálu. Pomlouvání konkurence je v posledních dvou letech vždy předehrou pro nějakou zajímavou poradenskou akvizici Fincentra :).

  Odpovědět

 • Mogul

  19 června, 2013

  Nenechte se vysmát Karle. Mohu Vám doložit toliko prohřešků a doslova prasáren ve společnosti Fincetrum, že by to bylo pomalu na její zavření. A nemyslím tím z dob minulých, ale rok 2012 – 2013. Asi byste se divil, koho to vlastně hájíte. Já už se nedivím ničemu.

  Odpovědět

 • Alois

  19 června, 2013

  Muzete, ale nedolozite. Proc?

  Odpovědět

 • Honza

  19 června, 2013

  Souhlasím s tím, že jen pomlouvat konkurenci je trapné. Ale taky není dobré a jsou zbytečné řeči vedení např. Fincentra jak jim jde o rozvoj společnosti, klienta, investice do lidí, když jde jen o to společnost někam dostat, pak ji prodat, nechat ji nějakému svému osudu a jít pryč. Toto se snad zpochybnit nedá

  http://www.stre­am.cz/IvoToman/817542–11-ivo-toman-a-martin-nejedly

  Pokud by řekl, že víno mu bude zabírat max. 10% času, je to jen „bokovka“ a záliba, neřeknu půl slova. Ale otevřeně říkat, že je to v podstatě hlavní zájem, to o něčem svědčí. Na druhou stranu respekt před tím, že to aspoň otevřeně říká. Hodně štěstí pracovníkům Fincentra…

  Odpovědět

 • Martin Nejedly

  19 června, 2013

  Honzo, vykladate si to spatne. Je znamy fakt, minimalne pro me kolegy, ze se vinu venuji, rekneme o trochu vice, jiz od r. 2010. Postupne jsem predaval veskere exekutivni veci Petrovi a nyni se venuji strategickemu smerovani Fincentra, rozvijeni vztahu s klicovymi lidmi (vcetne castych vyletu za vinem s manazery a poradci) a podpore vyznamnych naboru. Kdokoli mi muze kdykoli zavolat a sjednat si schuzku. Vino je pro me konicek, nezivi me, na rozdil od Fincentra, kde mam stale podstatny podi a predevsim emocionalni vazbu. Pracuji temer 70 hod tydne, takze na Fincentrum mi zbyva casu dost, to mi verte.

  Odpovědět

 • Compliance

  19 června, 2013

  Každý ví, že ve víně je pravda. Už méně se ví, že je tam světlo, teplo, přátelství a práce. Teď vím, že i významné nábory :). Je zřejmé, pane Nejedlý, že nejste vinař. Jste jenom sběratel :). Skvělý obchodník, žádný pěstitel. On ten pan Honza může mít nakonec kousek pravdy.Vy ale máte plný sklep a to rozhodně není k zahození :).

  Odpovědět

 • Honza

  19 června, 2013

  Tak jsem si říkal, že reakce nebude buď žádná nebo pokud ano, tak přesně taková :-) Ale to se dá čekat.

  Odpovědět

 • moje psychometrie

  20 června, 2013

  Honzo, ty musíš být jasnovidec!

  Odpovědět

 • FC

  28 června, 2013

  Pane Nejedlý, měl byste opravit svůj příspěvěk, že pracujete 70 hod. týdně, tzn. 10–14 hod. denně. Každý lékař vám řekne, že takovou porci každodenní práce žádné tělo neunese. Ovšem vy do toho započítáváte jízdu do/z práce, kafe, noviny, přejezdy mezi schůzkami, nic z toho není práce. Pokud těch 70 hod. je i s těmi jízdami apod., tak budiž, ale nenazývejte to prací.

  Odpovědět

 • Mengele

  19 června, 2013

  beztak sou to všichni zloději a šejdíři

  Odpovědět

 • Angel

  19 června, 2013

  Hlavně že vy jste letadlo

  Odpovědět

 • Jan

  20 června, 2013

  Nejlepší je, že tento článek prezentují stránky Fincentra 😀 přesně jejich filozofie. Házejme špínu na všechny ostatní a pak si našich problémů a prohřešků nebudou ostatní všímat. Bezpáteřní kur*y opravdu.

  Odpovědět

 • Pravda

  20 června, 2013

  Fincentrum má prohřešků objektivně nejméně, o řád méně než Partners a o dva řády méně než OVB nebo ZFP. Proto žádná kontrola ČNB nebyla.

  Zato na Slovensku na udání OVB proběhla hloubková kontrola NBS ve Fincentru hned dvakrát a bez nálezu.

  Jene, Fincentrum o problémech sektoru píše, zatímco ostatní o nich mlčí. Co je lepší pro klienta?

  Odpovědět

 • insider

  20 června, 2013

  Bóže,každý ví,jak mladí hoší z OVB pojišťují tetičky,co tu řešíte

  Odpovědět

 • insider

  20 června, 2013

  Bóže,každý ví,jak mladí hoší z OVB pojišťují tetičky,co tu řešíte

  Odpovědět

 • pavel

  20 června, 2013

  Ano, to je Stuchlikova pravda, tedy totální lež. Objektivita mě zajímá. Kde najdu ta objektivní čísla kromě standardně lzivych prohlášeni vašich byvalych vlastníku? objektivne je možné říci, že ve fincentru se udělaly největší známé podvody. 50 mega díra v CR a 10 mega díra v SR mluví za sebe na zalohovych pyramidach. A to jsou jen ty dvě velke věci. Přidejte si k tomu pár úvěrových podvodů a asi by se našla i nějaká ta zpronevěra investovaných peněz. Ale to je prostě dáno systémem ber co ber a lidmi, kteří o poradenství nic neví a dělají to jen pro krátkodobý byznys. Nejedlý už dělá minipujcky a Stuchlik tam taky za pár let nebude, takže cíl byl a je jasný – maximalizace zisku a ostatní se o sebe postarejte sami. Ano Rendo, dnes jste super a kamarád, ale zítra… Vy ještě u poradenství se svým týmem budete, ale oni ne. Oni k tomu nemají žádnou vazbu a už vás stejně prodali… A udělají to znovu

  Odpovědět

 • Petr Stuchlík, Fincentrum

  20 června, 2013

  Dobrý večer,

  Fincentrum stále bojuje s pomlouvači, kteří se skrývají za anonymními přezdívkami. No nic, pustím se do toho znova:

  Objektivní informace najdete třeba na webu ČNB (= Česká Národní Banka), přehled rozhodnutí například směrem k OVB vypadá jen v oblasti kapitálového trhu (!!!) následovně. Fincentrum je čisté, pro Vaši informaci. Ověřte si tamtéž, je to veřejná databáze.

  Teď na to napíšete jakou hloupost? Že ČNB je uplacená?

  Řízení:
  Spisová značka:
  Sp / 2011 / 181 / 573
  Název spisu OVB Allfinanz, a.s., IČ 480 40 410
  Právní moc:
  21. 05. 2013
  Účastníci řízení:
  OVB Allfinanz, a.s. ; IČ: 48040410
  OVB Allfinanz, a.s. – uložení pokuty a zastavení správního řízení , IČ: 48040410

  Datum vydání rozhodnutí:
  31. 03. 2006
  Datum právní moci rozhodnutí:
  27. 07. 2006
  Text rozhodnutí:
  otevřít dokument

  Řízení:
  OVB Allfinanz, spol. s r.o. – zastavení správního řízení , IČ: 0048040410
  Datum vydání rozhodnutí:
  19. 10. 2004
  Datum právní moci rozhodnutí:
  05. 11. 2004
  Text rozhodnutí:
  viz připojený soubor

  Řízení:
  OVB Allfinanz, spol. s r.o. – uložení pokuty , IČ: 0048040410
  Datum vydání rozhodnutí:
  10. 07. 2003
  Datum právní moci rozhodnutí:
  30. 07. 2003
  Text rozhodnutí:
  viz připojený soubor

  Fincentrum nemá co skrývat, problém s Kubešem, který v letech 2006 a 2007 okradl o desítky milionů dva lidi, Martina a mne je známý a postavili jsme se k němu čelem – zeptejte se na pojišťovnách. 10 mega na Slovensku, zpronevěry, apod jsou pouhé lži.

  Fincentrum je úspěšná společnost, jejíž poradci a manažeři rostou i v roce 2013 rychleji než trh a nemusí se za svou práci stydět. Stejně tak platí, že úspěch Fincentra je pro Martina i mne důležitý, protože stále jeho podstatnou část vlastníme.

  Ale proč já se vlastně s nějakým chudákem bavím… Vím: protože mi na Fincentru a jeho jménu záleží.

  Dobrou noc,

  Petr Stuchlík
  Fincentrum a.s.

  Odpovědět

 • problem zoombie

  21 června, 2013

  Mame tu problem mrtvych a jejich pozustalych po „praci“ tripismenkovych firem MLM. Je jich dost, a posledni je vrazda klienta poradcem tripismenkove MLM firmy, je to na nete. A obe tripismenkove firmy jsou jen o podvodech.

  Odpovědět

 • Compliance

  21 června, 2013

  Anonymní pomlouvači kalí vodu, pane Stuchlíku. A Vy jako rytíř bez bázně a hany s nimi bojujete. Ne za čest dámy, ale ve jménu čistého jména společnosti a poradců, kteří jej vytvářejí. To je v posledních měsících Váš leitmotiv. Vypadá to dobře, ale má to i malé vady na kráse. Anonymita diskutujících Vám nevadí, pokud objektem jejich nevybíravého „žvanění“ nebo i lží jsou vaši konkurenti. Naopak, Vy osobně se rád uštěpačnou poznámkou rád zapojíte a polévku přihřejete. Viditelně si to užíváte. Čtu pravidelně Váš odborný portál už více než dva roky a za tu dobu Vás mám docela dobře přečteného :). Diskuse na INVESTUJEME je anonymní. Pokud se Vám to nelíbí, změňte to.Je to jistě ve Vaší moci. Chováte se velmi účelově. S neurvalými a často hloupými anonymy často diskutujete. Ostatně, tak jako i tentokrát. S těmi druhými, slušnými, zásadně ne. Slušní, byť anonymní diskutující, nepomlouvají Fincentrum. Proč by to dělali? Fincentrum je pátá největší firma v sektoru finančního poradenství a nepopiratelně je její obchodní model úspěšný. Zřejmě částečně i Vaší zásluhou. Poradci FINCENTRA budou určitě ve velké většině ke klientům slušní a odborně zdatní. Zde budou zásluhy patrně připsány někomu jinému :). A to, že vám (Fincentru) ČNB ještě neudělila žádnou pokutu, je skvělé. Pamatujte ale, že minulé zisky nejsou ještě zárukou zisků budoucích. Sečteno, vykašlete se na boj s pomlouvači a raději komunikujte s těmi slušnými návštěvníky vašeho odborného portálu. Také poraďte vašim žurnalistům, aby nepoužívali laciné finty vhodné tak pro bulvární tisk. Tam se to hodí, sem ne. A pokud se Vám mnou navrhovaný náhled na věc nehodí do krámu
  (neboli obchodní politiky) pak si prosím alespoň uložte pro příště bobříka mlčení. Před časem jste mně napsal v mailu, že se se mnou rozhodně bavit nebudete. To bylo tehdy, když jsem Vám položil otázku zcela k věci, v odborné záležitosti, která se týkala Fincentra a Vás osobně. Slušně jsem tehdy autora článku, pana Zámečníka, požádal o odpověď na svoji otázku. Podle průběhu (i neanonymní) diskuse bylo zřejmé, že nejsem jediný zvědavý čtenář. Pan Zámečník mě odkázal na Vás. Vy jste odmítnul. Otázka nebyla zlá, nebyla pomlouvačná, byla k věci a týkala se Vašeho vlastního výroku. Jsem stále zvědavý, pane Stuchlíku. Prosím, prosím, bavte se se mnou! Na Fincentru a jeho jménu Vám přece záleží.

  Odpovědět

 • jenda lumia 800

  28 června, 2013

  Dle vnitřních informací ČNB registrovala ČNB ke konci roku 2012 na Fincentrum 75 stížností na praktiky Fincentra, na Partners to bylo kolem 420 a společnost OVB atakovala hranici 1000 stížností a to za poslední 3 roky. To asi hovoří za své.

  Odpovědět

 • Jindra

  21 června, 2013

  Osobně jsem si prošel několika poradenskými společnostmi, ale naštěstí jsem nikdy nebyl ve firmě velkých příležitostí, vhodné pro studenty na přivýdělek, pro maminky na mateřské dovolené a pracující, nebo nepracující neinteligenci. Pokud nemůžete sehnat práci, zkuste to ve financích..))O­pravdu skvělá vizitka pro tento obor! Nekopu za Fincentrum, ale považuji ho za jednu z mála slušných MLM firem. Bohužel lidé stále nevyužívají internet a podepisují nesmyslné smlouvy (nejen klientti, ale hlavně poradci). Všechno je o informacích http://www.wikifinance.cz

  Odpovědět

 • Milan

  21 června, 2013

  I samotní poradci OVB ví, že jejich společnost nemá dobré jméno a že na dobrém jménu nijak nestaví, to by se nechovala tak jak se chová.
  Ale nerozumím těm, kteří tam pracují a zakládají si nové brandy pod společností OVB (saic and company, zacnivcas, profiporadenstvi, profifp), protože si neradi dávají na vizitku logo své společnosti.
  Je pravda, že spousta poradců z OVB odchází právě do Fincententra a někomu to vadí.
  To, že jsou tady takové náražky na Ficnetrum ze strany lidí z OVB, chápu. Něco podobného jsem četl, když se rozvíjela na serveru penize.cz diskuze kolem ZFP, kdy vsichni ze ZFP meli za to, ze ty názory tam píše Parnters:-D

  Jinak v OVB vede v oblbování naivních studentů na vysoké výdělky, v tom jsou nejlepší:-)

  Odpovědět

 • Milan

  21 června, 2013

  konečně si poradci ZFP mohou podar ruku s poradci OVB::-)
  Aneb, vítejte v klubu hříšníků.

  Odpovědět

 • Yersinia Pestis

  24 června, 2013

  Já bych řekl, že v rámci MLM firem si můžou podat ruku všichni navzájem. Tam je to prašť jako uhoď.
  A ZFP by jakožto geniální samospotřebitelský systém, dávající i záchodbábám pocit, že mají ekonomický titul, mohl tomu šéfovat :-)

  Odpovědět

 • Uzel

  24 června, 2013

  Ne ne, OVB, ZFP a Partners jsou byt nejhorsi.

  Odpovědět

 • Compliance

  23 června, 2013

  Máte pravdu pane Jasinski, vařím pouze z oficiálních informací zveřejněných na stránkách ČNB. Dojmy ponechávám těm co se rádi dojímají :).

  Odpovědět

 • Jasinski

  25 června, 2013

  Pokud se toho budete držet i nadále, proč ne:-)

  Odpovědět

 • Ing. Karel Štěpánovský

  16 července, 2013

  Jako „finanční poradce“ už pár let nepůsobím, ale stále (ze zvyku) sleduji dění. Zaráží mně, proč ČNB neposupuje vůči OVB podstatně razantněji. Vždyť obdobné problémy s OVB již byly řešeny?

  Odpovědět

 • hudecdom

  3 ledna, 2015

  Více než rok jsem podnikal na pozici vedoucího reprezentanta ve struktuře – Ostrava Českobratrská 7 – jmenovitě v týmu vedení pana Ondračky a praktiky, kterých jsem byl svědkem by zasloužili tvrdého trestu. Ve výše uvedených komentářích jsem se dočetl, že ČNB trestá o mnoho mírnější přestupky, než kterých se dopouštěli mí – bohudíky – bývalí kolegové. Příkladně IŽP pro lidi starší 60ti let na velmi krátký horizont, nereálná slíbená zhodnocení, multiplikovaná úrazová portfolia – kvůli plnění denních dávek úrazu a podobně. Člověk s příjmem 12 000,–Kč na pozici řadového dělníka dle mého názoru nepotřebuje 4 různé pojišťovny se součtem plnění 2500,–Kč, nebo ano? Né všichni v OVB jsou takoví, znám i kvalitní fin. poradce z řad této firmy, ale konkrétně Milan Ondračka a jeho kumpáni mezi ně nepatří :-)

  Odpovědět