CZK/€ 23.660 -0,25%

CZK/$ 21.748 -1,15%

CZK/£ 26.728 -0,93%

CZK/CHF 23.735 -0,34%

Text: Petr Gola

Foto: Shutterstock

13. 03. 2023

0 komentářů

Čím nižší stupeň invalidity, tím více rovnostářský výpočet

 

Princip solidarity je významně zastoupen i při výpočtu invalidních důchodů, nejvíce potom u invalidních důchodů prvního stupně. Zejména pro lidi s vyššími příjmy je tedy vlastní zajištění na penzi velmi důležité.

Loading 

Každý invalidní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměru důchodu mají všichni invalidní důchodci stejně vysokou a v roce 2023 činí 4040 Kč. Procentní výměra invalidních důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění, tj.:

  • získané době pojištění (včetně dopojištěné doby pojištění);
  • osobním vyměřovacím základu, kterým je zjednodušeně řečeno průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě před vznikem invalidity;
  • přiznaném stupni invalidity, čím vyšší stupeň invalidity, tím vyšší procentní výměra důchodu.

Rozdílný náhradový poměr

Vzhledem k tomu, že v procentním vyjádření tvoří základní výměra důchodu nejvyšší procentní část u invalidního důchodu prvního stupně, tak rozdíly ve výši invalidního důchodu prvního stupně jsou nejnižší. Lze proto říci, že invalidní důchody prvního stupně jsou nejvíce rovnostářské, jak je patrné na výpočtech v přiložené tabulce.

Praktický výpočet v roce 2023

Níže je vypočten invalidní důchod prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně dle legislativy roku 2023. Výpočet je proveden u různých osobních vyměřovacích základů při získání vyšší doby pojištění v rozsahu 46 let. Následně je vypočten náhradový poměr vůči předchozímu příjmu.

Osobní vyměřovací

základ

Doba

pojištění

Invalidní důchod

prvního stupně

Invalidní důchod

druhého stupně

Invalidní důchod

třetího stupně

16 000 Kč 46 let 7720 Kč

(48,3 %)

9560 Kč

(59,8 %)

15 080 Kč

(94,3 %)

22 000 Kč 46 let 8376 Kč

(38,1 %)

10 544 Kč

(47,9 %)

17 047 Kč

(77,5 %)

28 000 Kč 46 let 8735 Kč

(31,2 %)

11 082 Kč

(39,6 %)

18 123 Kč

(64,7 %)

34 000 Kč 46 let 9094 Kč

(26,7 %)

11 620 Kč

(34,2 %)

19 200 Kč

(56,5 %)

40 000 Kč 46 let 9452 Kč

(23,6 %)

12 158 Kč

(30,4 %)

20 276 Kč

(50,7 %)

46 000 Kč 46 let 9811 Kč

(21,3 %)

12 697 Kč

(27,6 %)

21 353 Kč

(46,4 %)

52 000 Kč 46 let 10 170 Kč

(19,6 %)

13 235 Kč

(25,5 %)

22 429 Kč

(43,1 %)

60 000 Kč 46 let 10 648 Kč

(17,7 %)

13 864 Kč

(23,3 %)

23 864 Kč

(39,8 %)

70 000 Kč 46 let 11 246 Kč

(16,1 %)

14 849 Kč

(21,2 %)

25 849 Kč

(36,7 %)

90 000 Kč 46 let 12 442 Kč

(13,8 %)

16 643 Kč

(18,8 %)

29 246 Kč

(32,5 %)

120 000 Kč 46 let 14 236 Kč

(11,9 %)

19 334 Kč

(16,1 %)

34 628 Kč

(28,9 %)

Tabulka: Vlastní výpočet autora

Jak je z údajů v tabulce vidět, invalidní důchod prvního stupně se liší v závislosti na předchozím příjmu velmi málo. Při hrubé mzdě 16 000 Kč při době pojištění 46 let činí 7720 Kč (48,3 % předchozí hrubé mzdy) a při hrubé mzdě 120 000 Kč je invalidní důchod prvního stupně 14 236 Kč (11,9 % předchozí hrubé mzdy).

Hrubá mzda je vyšší 7,5krát (200 000 Kč: 16 000 Kč), ale měsíční invalidní důchod prvního stupně jenom 1,8krát (14 236 Kč: 7 720 Kč). U invalidního důchodu druhého stupně je to 2,0krát (19 334 Kč: 9 560 Kč) a u invalidního důchodu třetího stupně 2,3krát (34 628 Kč: 15 080 Kč).

S rostoucími příjmy stoupají invalidní důchody málo

U všech invalidních důchodů platí, že s rostoucím dosahovaným příjmem náhradový poměr značně klesá. Výpočet invalidního důchodu, stejně jako starobního důchodu, je výhodnější pro lidi s podprůměrnými příjmy, zatímco pro lidi s nadprůměrnými příjmy je méně výhodný. Nejvíce rovnostářský výpočet je přitom u invalidních důchodů prvního stupně.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Analýza: Která ze světových platebních společností má zářivější budoucnost?

Často si člověk při vytváření akciové analýzy pokládá řečnickou otázku, zda je existence dané společnosti pro naši populaci podstatná a klíčová. Takového dojmu často nabudeme u firem, které se zabývají výrobou elektřiny, těžbou ropy či například vývojem léků. Může to znít překvapivě, ale své místo v této […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

23. 03. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *