Čtvrtek 29. července. Svátek má Marta.

Analýza fondu: Pioneer – akciový fond

Investice Jan Valášek 16.09.2013 | 16:44 1 Komentář

Další pohled do světa podílových fondů patří fondu dělajícího si zálusk na místo v portfoliích konzervativnějších korunových investorů. Jedná se celosvětově zaměřený fond spravující prostředky na rozvinutých trzích. Výhodou je zajištění do koruny, dlouhodobá výkonnost ovšem netěší.

Pioneer – akciový fond si klade za cíl stát se základním stavebním kamenem investičního portfolia korunových konzervativnějších investorů. To z toho důvodu, že se jedná o globálně zaměřené akciový fond, jehož hlavní výhodou je zajištění většiny akciových pozic do domácí měny. V porovnání s konkurencí se s kapitalizací okolo 1,75 miliard Kč řadí spíše k menším fondům, problém to pro mě ovšem není z toho důvodu, že se nejedná o zajištěnou verzi velkého fondu, ale o samostatný fond, v jehož managementu se využívá know-how celé skupiny Pioneer.  

V čele fondu stojí český portfolio manažer Petr Zajíc, který se o investice v Pioneer investiční společnosti stará již od roku 2002, od roku 2009 je pak členem investičního týmu ve Vídni, který se stará mj. o akciové strategie zaměřené na východní Evropu.    

Přestože se jedná o globální akciový fond, konkurencí se to u nás rozhodně nehemží. Podobných fondů zajištěných do české koruny, na kterých lze postavit akciovou část středně rizikových portfolií, je totiž pomálu.  Možno jmenovat např. ING (L) Invest World (CZK), Credit Suisse Global Value (CZK) nebo ČSOB Akciový mix.

Tabulka 1: Základní data fondu Pioneer – akciový fond

Základní data (31. 07. 2013)

Správce fondu

Pioneer investiční společnost a.s.

ISIN

770030000143

Typ fondu

Akciový globální

Vznik fondu

20. 11. 2000

Velikost

1 175 mil. CZK

Zdroj: Pioneer Investments

Portfolio a strategie fondu      

Pioneer – akciový fond má tendence být spíše aktivním fondem, snaží se překonávat globální akciové indexy zaměřené na rozvinuté trhy. Dle slov vedení fondu je regionální a sektorová skladba portfolia spíše výsledkem konkrétního výběru titulů než předem dané koncepce. Sektor a region podnikání ovšem hraje při výběru akcií důležitou roli. V současné době je tak portfolio zainvestováno z poloviny ve Spojených státech amerických, minoritními zeměmi jsou pak například Japonsko, Velká Británie či Německo.

Graf 1: Regionální složení fondu Pioneer – akciový fond

pioneer-akciovy-fond-01

Zdroj: Pioneer Investments, data platná k 31. 07. 2013

K procesu výběru jednotlivých titulů se portfolio manažer Petr Zajíc vyjadřuje následovně (zkrácená verze e-mailové komunikace): „Fond se při výběru titulu zaměřuje na vysoce kvalitní společnosti, výrazně podhodnocené relativně proti konkurenci.  Je uplatňován přístup „zdola nahoru“ (bottom-up) a akcie jsou vybírány na základě fundamentalní (cena, kvalita, sektorový screening) i kvantitativní analýzy (multifactor screening model postavený na čtyřech pilířích – valuaci, profitabilitě, „momentu“ a sektorové specifikaci).  V druhé etapě je každý titul podroben fundamentalní analýze, která má určit aktuální čistou hodnotu společnosti (Net Present Value) a tím pádem i konkrétní tituly určené k nákupu. Využívány jsou například ukazatele P/E, P/L, ROCE, EV/CE, růst zisků a tržeb, analýza dluhu apod. Třetí etapa je zaměřena na vlastní sestavení portfolia, kdy stanovíme váhy titulů v portfoliu s ohledem na naši důvěru v daný titul a rizikovost.“

Graf 2: Sektorové složení fondu Pioneer – akciový fond

pioneer-akciovy-fond-02

Zdroj: Pioneer Investments, data platná k 31. 07. 2013

Co nám říká statistika

Pioneer – akciový fond nesleduje od konce roku 2011 žádný srovnávací benchmark. Nicméně je používán interní srovnávací index složen 95 % z MSCI World v místní měně (bez nákladu na zajištění) a 5 % z 6měsíčního PRIBORu. Tento interní benchmark je používán i z důvodu sledování rizika při konstrukci portfolia, dodržovány jsou tak vnitřní limity, např. +/- 6 % na odchylku sektorových vah nebo 5 % na maximální nadvážení titulu oproti aktuálnímu internímu benchmarku.

Obrátkovost portfolia (PTR – portfolio turnover ratio) se vedení fondu snaží dlouhodobě držet pod úrovní 1, neboli do 100%, to znamená, že svou typickou akcii drží zhruba mezi 12 až 24 měsíci. Číslo je dle mého názoru stále hodně vysoké a i to může být důvod vyšší nákladovosti, která je aktuálně na úrovni 2,33 %. Ve srovnání s jeho konkurenty je průměrně o 0,2 procentního bodu dražší.

Graf 3: Vývoj investice ve fondu Pioneer – akciový fond v CZK

pioneer-akciovy-fond-03

Zdroj: Pioneer Investments

Dlouhodobá výkonnost je tristní. Od založení v roce 2000 se pohybujeme okolo –1,5 % p.a. Důvodem je ovšem uvedení fondu na trh v době krize akcií na přelomu tisíciletí, ostatně celé sledované období těmto fondům příliš nepřeje.

Při srovnání s konkurenty ING Invest World (CZK) a ČSOB Akciový mix na tom také není úplně nejlépe. Fond ČSOB založený v roce 1999 drží dlouhodobě kladný výnos okolo 3 % p.a. Zajištění fondu ING Invest World má velmi krátkou historii, nicméně i na kratších horizontech za svými konkurenty lehce ztrácí, rozdíly jsou ovšem minimální a vzhledem ke strategii fondu zaměřené na podhodnocené akcie i omluvitelné. Ostatně 1letá výkonnost již může naznačovat sklízení plodů této strategie.    

Tabulka 2: Historická výkonnost fondu Pioneer – akciový fond v CZK

 

Pioneer – akciový fond (CZK)

ING (L) Invest World (CZK)

ČSOB akciový mix (CZK)

jednotlivé roky

2007

0,50%

 

2008

–43,68%

2009

24,65%

2010

7,27%

16,35%

2011

–10,77%

–9,21%

2012

10,62%

16,14%

kumulované výsledky

6 měsíců

5,93%

8,64%

5,65%

1 rok

15,50%

16,84%

13,93%

3 roky (p.a.)

7,25%

10,85%

7,96%

5 let (p.a.)

1,74%

0,14%

od založení (p.a.)

–1,54%

3,10%

 

Zdroj: Pioneer Investments, ČSOB, ING, data platná k 10. 09. 2013 (společnost ČSOB bohužel nemá k dispozici výkonnost v jednotlivých letech, uváděný přehled historických cen je krátký)

Celkové hodnocení

Výhodou fondu Pioneer – akciový fond (CZK) je bezpochyby snaha zajistit většinu akciových expozic vůči měnovému riziku a velmi dobrá diverzifikace. Mě osobně těší i větší podíl spotřebního zboží v portfoliu. Krizové propady ovšem byly natolik silné, že při investici od založení fondu jste své prostředky ztráceli.

Přístup portfolio manažera je mi sympatický, zaměřuje se na podhodnocené akcie, tržní sentiment poslední doby mu ovšem nepřeje. Nevýhodou je lehce vyšší nákladovost, která má ale u těchto fondů důvod.

U fondů s globálním zaměřením vyhledávám ještě aktivnější správu, všechny tři fondy jsou víceméně podobné, vymyká se pouze v úvodu zmíněný Credit Suisse Global Value (CZK). Těžko říci, jestli je velmi dobrý výsledek posledního roku pouze náhodou, nebo důsledkem změny přístupu k vedení fondu.

V této chvíli bych ještě vyčkal na ustálení situace akciových trhů a zlepšení čitelnosti, navíc je zde stále měřítko nákladovosti. V současnosti tak nákup fondu nedoporučuji. 

Autor působí jako junior investiční poradce FINEZ Investment Management.

Jak hodnotíte fond Pioneer - akciový fond? (známkování jako ve škole)

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jeden komentář: “Analýza fondu: Pioneer – akciový fond”

  1. chk napsal:

    ING Invest World neni primym konkurentem popsaneho fondu. Tim je ING Invest Global Opportunities, ktery, na rozdil od ING Invest World, pouziva valuacni metodu. Vami udavany World je spise pasivni fond, ktery se snazi kopirovat svuj index. To ovsem nic nemeni na tristni vykonnosti fondu Pioneer a horsi vykonnosti aktivneji rizeneho fondu ING Invest Global Opportunities oproti World:).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.