Sobota 16. ledna. Svátek má Ctirad.

Analýza fondu: Parvest Best Selection Euro

Kvalitně řízený akciový fond Parvest Best Selection Euro porážel svůj benchmark a dokázal to při mnohem nižší volatilitě. Navíc má i možnost zajištění do české koruny. Pro koho je podílový fond z dílny francouzské společnosti BNP Paribas.

Mnohem důležitější než výběr jednotlivých fondů je celá koncepce tvorby portfolia a jeho rozdělení mezi jednotlivé druhy aktiv. Kromě nejkonzervativnějších portfolií by měly být v každém portfoliu zastoupeny minimálně akcie rozvinutých trhů neboli developed markets.

Fond Parvest Best Selection Euro se zaměřuje na vybrané akcie denominované v euru. Investice do něj je tak sázka na pokračování růstu v eurozóně. Na jaře roku 2013 byl převeden pod hlavičku rodiny Parvest, která má na poli investic silnější marketingové jméno než bankovně zaměřená BNP Paribas.

V čele fondu stojí portfolio manažerka Valérie Charrière-Pousse, nicméně celý tým tvoří více odborníků, přičemž každý je zaměřen na určitý sektor ekonomiky. Do stavby portfolia se podepisuje také Andrew King, odborník na evropské investice skupiny BNP.

V ČR se fond řadí spíše k větším fondům ve své kategorii, je denominován v euru s možností zajištění do české koruny. Konkurenci mu najdeme v nabídce prakticky všech společností, např. Pioneer Euroland Equity, ING Invest Euro Equity, hodnotový Templeton Euroland nebo naopak růstový Franklin Euroland Core atd.

Tabulka 1: Základní data fondu Parvest Best Selection Euro

Základní data (31. 01. 2014)

Správce fondu

BNP Paribas IP

ISIN – eur

ISIN – H czk

LU0823401574

LU0823401228

Typ fondu

akciový

Vznik fondu

24. 5. 2013

Velikost

1 016,7 mil. EUR

datum převedení pod hlavičku Parvest

Zdroj: BNP Paribas IP

Portfolio a strategie fondu

Portfolio fondu je svým způsobem aktivně řízeno, rozhodně se nejedná pouze o sledování benchmarku nebo jiných eurových indexů. Spíše se snaží o přesný opak. Dominují samozřejmě největší ekonomiky Evropy – Německo, Francie, Španělsko. Lehce v pozadí stojí Itálie, Nizozemsko a další.

Graf 1: Regionální složení fondu Parvest Best Selection Euro

parvest-best-selection-euro-01

Zdroj: BNP Paribas IP, data platná k 31. 1. 2014

Zvláštností je při řízení fondu použití tzv. Herfindahl-Hirschmanova indexu. Ten měří koncentraci daného odvětví či sektoru ekonomiky. Vyšší hodnoty tohoto indexu ukazují menší možnost vstupu nových firem do daného odvětví, vyšší bariéry a zároveň tak i stabilitu investičních příležitostí. Výsledkem toho je čtvrtina fondu v bankovnictví, což mě osobně největší radost nedělá, nicméně se jedná spíše o důsledek struktury evropských ekonomik.

Graf 2: Sektorové složení fondu Parvest Best Selection Euro

parvest-best-selection-euro-02

Zdroj: BNP Paribas IP, data platná k 31. 1. 2014

Nejvíce nadvážené pozice jsou např. farmaceutický a agrochemický gigant Bayer z Německa, bankovní služby v podobě BNP Paribas a Santander nebo španělský Amadeus orientující se mj. na cestovní ruch.

Co nám říká statistika

Za svůj srovnávací index přijal fond MSCI EMU zaměřený na Evropskou měnovou unii. Na tříleté periodě je fond s hodnotou volatility 12,4 % p.a. méně kolísavý než benchmark, a to zhruba o 3 procentní body. Na sledovaném horizontu se mu celkově velmi dařilo, dvojnásobný Sharpův poměr 0,63 a vysoká alfa je toho pěkným důkazem. Důležité je ovšem uvědomit si, že tyto statistiky jsou všechny tvořeny na základě minulosti.

Graf 3: Vývoj hodnoty podílového listu fondu Parvest Best Selection Euro (EUR verze)

parvest-best-selection-euro-03

Zdroj: BNP Paribas IP

Z hlediska nákladovosti v podobě TER se běžný rozptyl v této konkurenční skupině pohybuje v rozmezí od 1,5 % do 2 % p.a. Parvest Euro Best Selection má díky své povaze jednu z nejvyšších nákladovostí, ta je na úrovni 1,96 % p.a., což je o desetiny procentních bodů více než jeho nejbližší konkurenti. Nicméně na výkonnosti to v minulosti nebylo poznat, určitě se nejedná o nepřiměřeně vysoké číslo.

Z hlediska výkonnosti podle statistik agentury Morningstar fond držel krok se svými konkurenty a porážel benchmark, důležité je ale poznamenat, že se mu to dařilo s podstatně nižší volatilitou.

Tabulka 2: Historická výkonnost fondu Parvest Best Selection Euro v CZK

 

Parvest Best Selection Euro EUR

Templeton Euroland Fund EUR

Pioneer Euroland Equity EUR

jednotlivé roky

2007

2,16%

–4,67%

5,08%

2008

–39,70%

–43,79%

–42,76%

2009

27,28%

16,15%

27,01%

2010

1,26%

–4,06%

4,55%

2011

–7,84%

–7,66%

–8,77%

2012

20,56%

20,83%

19,88%

2013

30,53%

42,19%

38,39%

kumulované výsledky

6 měsíců

16,70%

23,03%

18,73%

1 rok

27,57%

41,64%

32,37%

3 roky (p.a.)

14,24%

16,97%

14,47%

5 let (p.a.)

16,12%

15,14%

17,12%

10 let (p.a.)

3,95%

2,92%

4,97%

Zdroj: Morningstar.cz, data platná k 31. 1. 2014

Celkové hodnocení

Budoucnost tohoto fondu samozřejmě nestojí pouze na vývoji situace v eurozóně, nýbrž na globálním vývoji akciových trhů. Do portfolia tyto akciové fondy zaměřené na rozvinuté trhy patří, v rámci Evropy je v tomto případě ovšem vyloučena důležitá Velká Británie, kde vzniká spousta dobrých investičních příležitostí, nebo třeba Švýcarsko.

Fond je tak určen buď pro silné příznivce eurozóny, nebo pro investora, který nezapomene do portfolia zařadit i zmiňované země plus americký akciový trh. Teprve pak je akciová složka developed markets kompletní.

Budoucnost fondu je samozřejmě ve hvězdách. Účelem tohoto hodnocení není polemika nad vývojem ekonomik EMU, jejich odhad ani není v mých silách. Nicméně se jedná o kvalitní akciový fond se schopným managementem. Při porovnání s konkurenty se jedná o srovnatelný produkt, znovu opakuji, že mnohem důležitější než konkrétní fond, je váha této složky. Vyšší nákladovost dohnal v minulosti lepšími výkony. Při dodržení výše uvedeného je možno fond zařadit do svého užšího výběru, konečné rozhodnutí ovšem záleží na koncepci celého portfolia.

Autor působí jako junior investiční poradce FINEZ Investment Management a manažer projektu Podílové-fondy.com.

Jak hodnotíte fond Parvest Best Selection Euro? (známkování jako ve škole)

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.