Jan Barta

Generální ředitel ČSOB Investiční společnosti

Problém iracionality investičního chování

Chování drobných investorů je zvláštním způsobem cyklické. Nekopíruje indexy, ale spíše investiční publicitu. Vytváří vlastní investiční sentiment. Objevují se v něm typické prvky psychologie masy, tj. zpoždění reakcí za reálným stavem věcí a nezávislost vznikajícího sentimentu na realitě...

Kam investovat?
Nejnovější komentáře