Čtvrtek 06. srpna. Svátek má Oldřiška.

Záznam o nehodě vyplňuje třetina řidičů špatně

Od ledna 2009 jsou účastníci dopravní nehody povinni v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii (tedy zejm. nedošlo-li při nehodě ke zranění osob nebo škodě přesahující 100 tis. Kč.), sepsat tzv. společný záznam o dopravní nehodě. Přestože toto pravidlo platí téměř 3 a půl roku, stále mají čeští řidiči problémy tento dokument správně vyplnit. Podle statistiky ČSOB Pojišťovny špatně nebo neúplně vyplní záznam o nehodě třetina řidičů.

„Nedostatečně vyplněných záznamů o nehodě je přes 30%. Často chybí správné zaškrtnutí okolností nehodového děje (část 12) a nedostatky bývají v nákresu nehody. Vlastní poznámky vysvětlující nehodový děj se vyskytují jen ojediněle.,“ popisuje nejčastější chyby při vyplňovaní záznamu o nehodě ředitel odboru likvidací pojistných událostí ČSOB Pojišťovny Marcel Klaban

Záznam o nehodě musí její účastníci podepsat a neprodleně předat pojišťovně. V záznamu je uvedeno místo a čas dopravní nehody, její účastníci, vozidla, příčiny, průběh a následky nehody. Nesprávné vyplnění záznamu o nehodě může zkomplikovat výplatu peněz. „Pokud některý z důležitých údajů chybí a každý z účastníků nehody nahlásí pojistiteli jinou verzi nehodového děje, je problematické objektivně stanovit míru zavinění a likvidace škody se zbytečně protahuje,“ uvádí Marcel Klaban z ČSOB Pojišťovny.

Možným nesrovnalostem lze poměrně spolehlivě předejít okamžitým nahlášením dopravní nehody pojišťovně nebo její asistenční společnosti ještě z místa dopravní nehody.„Pokud jsou účastníci nehody seriózní a oba sdělí pojistiteli shodnou verzi nehodového děje, proběhne likvidace pojistné události rychle i přes nepřesnosti v záznamu o dopravní nehodě. Likvidaci samotné pojistné události může urychlit, pokud je na záznamu o dopravní nehodě v části 14 uvedeno doznání viníka dopravní nehody. Pojišťovně postačí pouhá formulace: Souhlasím se zaviněním dopravní nehody a odškodněním poškozeného ze svého povinného 

ručení. Pokud je toto uvedeno, může záznam o dopravní nehodě jako takový „suplova“t nahlášení škody pojišťovně ze strany viníka a vzniká tím právní základ k výplatě pojistného plnění.,“ uzavírá Marcel Klaban.

V čem řidiči při vyplňování záznamu o nehodě nejčastěji chybují:

  • zaškrtnutí správného políčka v části 12. OKOLNOSTI NEHODY
  • správném vyznačení nákresu nehody v okamžiku střetu (to znamená vyznačit vozidla i jízdní pruhy, přednost v jízdě na křižovatce – dopravní značky, zakreslit skutečnost, zda vozidlo dávalo znamení o změně směru jízdy a podobně) – část 10
  • uvést vlastní poznámky do pole 14, které jsou důležité k objasnění nehodového děje
  • uvést kompletní údaje o řidiči – část  9

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.