Úterý 28. září. Svátek má Václav.

Zastoupení: zabere hodně času, ale vyplácí se

V roce 2016 se federace FECIF účastnila celkem více než 40 významných evropských konzultací, konferencí, zasedání, slyšení a studií s cílem prosazovat a hájit zájmy finančních poradců a zprostředkovatelů. (Tisková zpráva FECIF)

„Zastupování stojí čas – posuďte však jeho přínosy,“ uvedl nedávno generální tajemník FECIF Paul Stanfield.

„Bez lobbistické činnosti a obhajování zájmů FECIF (European Federation of Financial Intermediaries and Financial Advisers) a ostatních příslušných odvětvových sdružení by mnoho nařízení a směrnic EU nefungovalo, a některé by dokonce byly ke škodě spotřebitelů, které mají chránit“, vysvětlil. „Stojí to obrovské množství času i úsilí, přínosy a výhody této činnosti jsou však jasně viditelné.“

Federace FECIF vypracovala dokument, který upozorňuje na hlavní oblasti její činnosti v uplynulém roce. Tento dokument je bezplatně k dispozici ke stažení na internetové stránce FECIF (www.fecif.eu).

Federace byla založena již v roce 1999 a zastupuje celkem téměř 250 000 poradců a zprostředkovatelů v celé Evropě a více než 600 000 jednotlivců, pokud započteme i administrativní a ostatní zaměstnance.

Konzultace EU

„FECIF v uplynulém roce formálně přispěla nebo se zúčastnila přibližně tuctu takových konzultací; shromažďovala a sestavovala data, informace a stanoviska od svých členů v celé Evropě s cílem pomoci s přípravou právních předpisů a jejich prováděním“, vysvětlil předseda FECIF Johannes Muschik. „Tyto předpisy zahrnovaly konkrétní regulační problematiku, například směrnice MiFID II a IDD a nařízení PRIIP, jakož i obecnější záležitosti, jako je automatizace ve finančních službách, celoevropský individuální penzijní rámec, překážky přeshraničního podnikání a programy zaměstnaneckého penzijního pojištění.“

„Naše práce vedle činnosti ostatních obchodních subjektů, skupin spotřebitelů a zainteresovaných odvětvových subjektů přinejmenším částečně přispěla k přezkumu a odkladu nařízení o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou, zejména potenciálních změn sdělení klíčových informací,“ potvrdil Paul Stanfield. „Jinak by regulátoři pokračovali v procesu, který by mohl vést k větším nejasnostem a menší nabídce pro spotřebitele; což by patrně nebyl onen bájný Svatý grál!“

Na konci minulého roku a do začátku února federace FECIF v součinnosti a spolupráci se subjekty, jako je AILO, dlouhodobě a důsledně usilovala o vysvětlení problémů, které by by mohl orgán ESMA (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) způsobit v oblasti dohledu nad produkty a řádné správy.

Johannes Muschik tehdy vysvětlil: „Všichni potřebují jednotný přístup, který zohlední stávající rozmanitost obchodních modelů a jejich různé charakteristiky. Orgán ESMA předpokládá, že vždy existuje určitý přímý vztah mezi výrobci a distributory. To však neplatí.“

Federace FECIF je přesvědčena, že toto zastupování má pro její členy i pro spotřebitele nesmírný význam, neboť pomáhá regulačním orgánům pochopit dopady a někdy i nepředpokládané výsledky jejich kroků, a tím chrání své odvětví a spotřebitele, kterým poskytuje poradenství a pomoc.

Konference, prezentace, schůzky

Zde však činnost federace nekončí. Členové Rady a Poradního výboru FECIF pravidelně vystupují na různých akcích nebo jsou žádáni o účast v panelech a pracovních skupinách. „Tím, že takto předáváme informace našemu sektoru, odvětví obecně, spotřebitelům a veškerým ostatním zainteresovaným subjektům, se snažíme zajistit, aby všechny relevantní subjekty byly ve všech příslušných oblastech plně informovány a aby byly předem varovány, pokud jde o možné vznikající nežádoucí a škodlivé problémy,“ uvedl Paul Stanfield.

Jak již vysvětlil dříve: „Většina regulátorů vlastně nikdy neplnila poradenskou nebo zprostředkovatelskou úlohu, a tudíž pro ně může být pochopitelně obtížné plně porozumět příslušným praktickým aspektům – výsledkem pak může být nereálný rámec. Snažíme se s těmito orgány neustále spolupracovat a zajistit, aby regulace vhodným a proveditelným způsobem chránila spotřebitele. Naše práce za rok 2016 jasně ukazuje rozsah této činnosti.“

Kromě toho federace FECIF v roce 2016 zahájila činnost jedinečné Regulatorní databáze a knihovny, spustila Projekt výzkumu evropského trhu finančního poradenství, jehož výsledky by měly být oznámeny v prvním čtvrtletí tohoto roku, a vytvořila databázi nejvýznamnějších sdělovacích prostředků na trhu, kterým právě začala poskytovat vysoce relevantní, včasné a přínosné informace.

„Byl to rušný rok,“ s lehkou bagatelizací po anglicku shrnuje Paul Stanfield.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.