Pátek 23. dubna. Svátek má Vojtěch.

Záměr Zavarovalnice Triglav odkoupit akcie Vzájemné penzijní společnosti (Skupna pokojninska družba)

V souladu se schválenou strategií plánuje Zavarovalnica Triglav posílit přítomnost na trhu penzijního připojištění. Jednou z možností je aktivní převzetí řízení Vzájemné penzijní společnosti (Skupna pokojninska družba), a to zvýšením vlastnického podílu v uvedené společnosti. V souladu s článkem 24 zákona o převzetí Zavarovalnica Triglav oznamuje, že má v úmyslu učinit nabídku na převzetí všech akcií Vzájemné penzijní společnosti (Skupna pokojninska družba).

Ke dni zveřejnění záměru je Zavarovalnica Triglav majitelem 9.752 akcií cílové společnosti, což představuje 30,14 procenta hlasovacích práv ve společnosti. Dne 29. 10. 2014 uzavřela s Gorenjskou bankou, která je majitelem 8.421 akcií Vzájemné penzijní společnosti (Skupna pokojninska družba) a má 30,14 procenta hlasovacích práv ve společnosti, dohodu, podle které Gorenjska banka za stanovených podmínek přijme veřejnou nabídku Zavarovalnice Triglav na převzetí všech akcií společnosti Vzájemná penzijní společnost (Skupna pokojninska družba).

»Zavarovalnica Triglav v platné strategii stanovila, že bude věnovat zvláštní pozornost také rozvoji penzijního připojištění. Vzhledem k demografickým trendům očekáváme, že nároky obyvatelstva na zajištění bezpečnějšího stáří se budou zvyšovat a v důsledku toho se bude posilovat význam penzijního připojištění jak ve Slovinsku, tak také v širším regionu. Aktivnější řízení Vzájemné penzijní společnosti (Skupna pokojninska družba), které prokazujeme záměrem odkoupit akcie, představuje další krok k uskutečňování naší strategie,« řekl předseda představenstva Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar.

K získání většinového podílu v kapitálu cílové společnosti již Zavarovalnica Triglav získala povolení Agentury pro dozor v pojišťovnictví. Kromě toho o záměru na odkoupení informovala Agenturu pro obchodování s cennými papíry, Veřejnou agenturu Republiky Slovinsko pro ochranu konkurenčních vztahů, představenstvo Vzájemné penzijní společnosti (Skupna pokojninska družba), zástupce zaměstnanců, resp. zaměstnance Vzájemné penzijní společnosti (Skupna pokojninska družba) a zástupce zaměstnanců, resp. zaměstnance Zavarovalnice Triglav.

V souladu s platnými právními předpisy musí být nabídka na odkoupení všech akcií společnosti cílové společnosti, jejichž majitelem není uchazeč o převzetí, zveřejněna nejpozději do 30 dnů a ne dříve než za 10 dnů po zveřejnění tohoto záměru. Aktivity v souvislosti se nabídkou eviduje ILIRIKA burzovní zprostředkovatel (ILIRIKA borzno posredniška hiša) Lublaň.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.