Sobota 10. dubna. Svátek má Darja.

Začátek roku byl z hlediska primárních úpisů slabší

Investice 28.04.2015 | 10:42 0 Komentářů

Nejvíc kapitálu vynesly primární úpisy v Evropě, které zároveň zastupují pět z deseti největších IPO transakcí letošního roku (Tisková zpráva: EY)

  • Řada akciových indexů je na nejvyšší úrovni od roku 2007 

  • Americké trhy si před očekávaným nárůstem aktivity ve druhém čtvrtletí vybírají oddechový čas

Praha, 28. dubna 2015 – Podle první letošní studie EY Global IPO Trends zaznamenaly primární úpisy akcií (IPO) proti loňsku slabší začátek roku. Od ledna do března se uskutečnilo 252 IPO obchodů v celkové hodnotě 38,2 miliard amerických dolarů. Zatímco počet primárních emisí se ve srovnání s loňským rokem snížil pouze o 4 %, výnosy klesly téměř o pětinu. Podstatně dramatičtější propad ovšem signalizuje srovnání se čtvrtým čtvrtletím 2014: objemy obchodů klesly o 31% a výnosy se snížily až o 47 %.

„Po silném finiši na konci roku 2014 se propad primárních úpisů dal očekávat,“ říká Peter Wells, vedoucí partner oddělení transakčního poradenství společnosti EY v České republice. „Zajímavá je malá transakční aktivita ve Spojených státech, které v počtu vydaných emisí i v jejich celkové hodnotě v prvním čtvrtletí zaostaly jak za trhy ve východní Asii a Pacifiku, tak i za regionem EMEIA. Přes pomalejší začátek letošního roku je nicméně povzbuzující pozorovat stabilní hodnotu společností i solidní úrovně základních tržních ukazatelů. Většina akciových indexů se blíží, a v některých směrech i převyšuje hodnoty, které jsme byli zvyklí vídat před rokem 2007. Díky přípravě primární emise některých zajímavých společností předpokládáme výrazný nárůst na konci letošního roku.“

O kvalitě trhu s primárními emisemi svědčí mimo jiné i to, z jak různorodého ekonomického prostředí přícházejí společnosti na akciový trh. V prvním čtvrtletí nejlepší čísla vykazovala oblast průmyslové výroby. Společnosti z tohoto odvětví získaly celkem 27 % z veškerého upsaného kapitálu, následovala energetika (13 %) a telekomunikace (11 %). Průmyslová výroba je jedničkou i co do počtu úpisů, když z celkového počtu transakcí zodpovídala za 18 %. Hned za ní skončila péče o zdraví s 15 % a technologie s 14 %.

Akciové indexy v řadě zemí dosahují historických vrcholů nebo vyrovnávají hodnoty z období před hospodářskou krizí. Rostoucí hodnota společností obchodovaných na burze posiluje zájem investorů o nové emise a současně vytváří příznivé podmínky pro private equity a venture capital fondy. Právě tyto fondy tak byly v prvním letošním čtvrtletí hlavním motorem na trhu primárních úpisů. Připadlo na ně 17 % z celkového počtu letošních IPO, při kterých se jim podařilo získat 32 % celkových kapitálových výnosů. Ve Spojených státech a v Evropě se fondy podílely na 55 %, resp. 37 % z celkového počtu obchodů a získaly 51 %, resp. 54 % z celkových výnosů. 

Trh s primárními úpisy ovlivní rostoucí volatilita

V dalších měsících letošního roku se očekává nárůst aktivity na trhu s primárními emisemi. Výraznější budou také regionální rozdíly a volatilita způsobená různými externími faktory jako jsou politické události nebo například změny v měnových politikách regionů. Josef Dobřichovský, ředitel oddělení transakčního poradenství společnosti EY v České republice, zmiňuje: „Navzdory rostoucí volatilitě investiční příležitosti na trzích zůstanou, celkové tržní podmínky však budou hůře předvídatelné. Může proto dojít k většímu počtu zrušených či odložených emisí. Bude potřeba, aby společnosti zvažující primární úpis byly schopné rychle zareagovat, když se na trhu objeví vhodná příležitost. Taková příležitost se totiž nemusí v dohledné době opakovat.“

„Za těchto podmínek firmy zvažují více alternativ a realizují naráz i několik strategií. Například vedle IPO vyhodnocují možnosti přímého odprodeje nebo do poslední chvíle zvažují možnost úpisu akcií na více burzách. Jejich cílem je najít takovou strukturu, která akcionářům přinese co nejlepší upisovací cenu. Zaznamenáváme i nárůst popularity například portálu ACE, který je partnerem newyorské burzy nebo Private Market, poskytovatel akciových služeb při burzovním trhu NASDAQ. Tyto změny svědčí o tom, že systémy financování jsou ve dobré kondici a neustále se vyvíjí, což je dobrá zpráva jak pro podnikatele, tak pro investory.“

Nejvíce kapitálu vynesly primární úpisy v regionu EMEIA 

Z hlediska výnosů z primárních emisí akcií byl v prvním čtvrtletí letošního roku se 16,8 miliardami amerických dolarů nejúspěšnější region EMEIA, který zahrnuje Evropu, Blízký východ, Indii a Africký kontinent. Největší počet vstupů na burzu však zaznamenal Asijsko-pacifický region. Nejžádanější byla v Evropě londýnská burza, kde proběhlo celkem 17 IPO v hodnotě 3,4 miliard amerických dolarů. Nicméně co do výše výnosů byla úspěšnější španělská Bolsa de Madrid, která se stala v prvním letošním čtvrtletí dokonce světovou dvojkou. Hlavní podíl na tom má i největší primární emise, IPO španělské státní společnosti Aena SA provozující tamější letiště. Emise akcionářům vynesla celkem 4,8 miliard amerických dolarů.

„Polovina z první desítky největších primárních emisí prvního čtvrtletí připadá na evropské burzy,“ říká Peter Wells. „Z toho ve čtyřech případech se jednalo o společnosti z portfolií private equity a venture capital fondů. Tyto fondy tak hned na počátku roku zaznamenaly rekordní výnosy. V Evropě se na IPO připravuje řada kvalitních podniků, což se potkává i s rostoucím zájmem investorů. Ti v některých případech podněcují podpůrná měnová opatření, mimo jiné nedávno zahájený program měnového uvolňování. Přes pokračující geopolitické napětí jsou podle našeho názoru základní ekonomické ukazatele natolik dobré, že nás v příštích měsících čeká v regionu EMEIA další nárůst transakční aktivity.“  

Americký trh s primárními emisemi si vybírá oddechový čas

Ve Spojených státech se v prvním letošním čtvrtletí uskutečnilo pouze 38 primárních úpisů, které emitentům vynesly 5,6 miliard amerických dolarů. Pro srovnání, stejné období loňského roku přineslo celkem 71 nových vstupů na burzu v hodnotě 12 miliard amerických dolarů. Americký trh tak v obou ukazatelích skončil až na třetím místě za oběma již zmíněnými regiony. Pokles zaznamenal například burzovní trh NASDAQ, který v počtu IPO klesl na třetí místo. Stejný propad postihl i newyorskou burzu v žebříčku výnosů.  

„Po loňském roce, který byl nejúspěšnějším od začátku nového tisíciletí, si teď americký trh s IPO vzal oddechový čas,“ říká Josef Dobřichovský. „Primární emise se v prvním čtvrtletí sice propadly, ale počet připravovaných transakcí značí optimistický výhled. Základní ekonomické ukazatele navíc zůstávají velice dobré. Akciové indexy jsou na rekordních hodnotách a volatilita je na nízké úrovni. Aktivita na trhu s IPO by se měla brzy dostat na podstatně vyšší úroveň. Ke vstupu na burzu se připravuje široké spektrum společností, které se v budoucnu budou moci opřít o důvěru panující mezi investory.“

Asie a Tichomoří se staly jedničkou v počtu primárních úpisů  

Nejvíce primárních úpisů v prvním čtvrtletí proběhlo v Asijsko-pacifickém regionu, kde se realizovalo 145 vstupů na burzu v celkové hodnotě 15,8 miliard amerických dolarů. Až čtyři z těchto transakcí se dostaly mezi nejhodnotnějších deset na světě. Asijsko-pacifické trhy podpořily především emise z malajsijské, thajské, čínské a hongkongské burzy. Významnou transakcí bylo i IPO thajského fondu Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund, které v lednu vyneslo akcionářům 1,7 miliard amerických dolarů.

„Region Asie a Tichomoří se v následujících čtvrtletích může těšit z velké aktivity na trhu s primárními úpisy. Přispívá k tomu především stimulační politika Japonska a příliv nových IPO v Austrálii a jihovýchodní Asii,“ dodává Peter Wells. „S uvolněním regulace by se ve druhé polovině roku měly výrazněji rozjet také primární emise v Číně. Nová regulace by měla urychlit schvalovací proces, který má zatraktivnit domácí burzy pro tamější společnosti.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.