Neděle 26. září. Svátek má Andrea.

Veřejná nabídka dluhopisů v Belgii za očekávanou částku 150 milionů EUR a maximum 225 milionů EUR

Investice 08.09.2016 | 16:27 0 Komentářů

Společnost VGP NV oznamuje, že v Belgii veřejně nabízí retailové dluhopisy se splatností 21. září 2023 za očekávanou částku minimálně 150 milionů EUR a maximálně 225 milionů EUR.

Pevná sazba dluhopisů je 3,90 % (hrubého) za rok. Čistý výnos se rovná 2,847 % za rok.

Dluhopisy budou vydány v nominální hodnotě 1 000 EUR. Upisovací období trvá od 9. září 2016 do 15. září 2016 včetně a může podléhat předčasnému uzavření. Datum vydání je naplánováno na 21. září 2016. Byla podána přihláška pro kótování dluhopisů na regulovaném trhu Euronext Brussels a přijetí k obchodování na regulovaném trhu Euronext Brussels.

KBC Bank NV bude jednat jako jediný koordinátor a správce úpisu pro tuto emisi.

Kompletní prospekt s podrobnostmi o transakci a jejích podmínkách připravený v holandštině a angličtině, stejně jako francouzský překlad shrnutí tohoto prospektu, je možné získat zdarma od 7. září 2016 (před otevřením burzy) od ředitelství VGP NV a bude dostupný k nahlédnutí od 7. září 2016 na webu společnosti VGP NV (www.vgpparks.eu), v každé pobočce KBC Bank nebo CBC Banque, Bolero (www.bolero.be), prostřednictvím Regionálních poradenských center a na webu (www.kbc.be/vgp).

Prostředky z dluhopisů budou použity na financování rozvoje nových projektů na našem novém trhu ve Španělsku, na financování nákupu logistického projektu v Barceloně sestávajícího z výnosové nemovitosti pronajaté nájemci z kategorie „blue chip“ a dodatečných pozemků k rozvoji na špičkové lokaci (celkem za 100 milionů EUR) a dále na financování rozvoje nových projektů na pozemcích k rozvoji (za zbylých 150 milionů EUR).

Tisková zpráva: VGP NV

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.