Úterý 26. ledna. Svátek má Zora.

Venture Club Invest získal další miliony pro výrobu baterií

Investice 11.01.2018 | 16:08 0 Komentářů

Investiční platforma Venture Club Invest získala už celkem 14,5 milionu pro unikátní projekt výroby baterií na základě technologie akumulátoru HE3DA vynálezce Ing. Jana Procházky. Uzavřela tak úspěšně svou druhou tranši pro tento projekt a výrazně překonala stanovený cíl 10 miliónů.

Připojili se tři významní investoři částkou nad 3 miliony každý a zbytek zainvestovali drobní investoři. Možnost zapojit se do projektu je pro investory stále otevřená, další tranše budou uzavírány vždy měsíčně. Cílem platformy Venture Club Invest je získat pro projekt do 3-6 měsíců investiční prostředky v celkové výši 100 milionů Kč od drobných investorů dalších 100 milionů Kč zprostředkovat od kvalifikovaných investorů.

Venture Club Invest nabízí svým členům možnost investovat do inovativního projektu řešícího unikátním způsobem ukládání elektrické energie s prakticky neomezenými aplikačními možnostmi. Investované prostředky budou využity na vybudování továrny na výrobu nejmodernějších baterií, jejíž základní kámen položila společnost Magna Energy Storage (MES) v loňském roce. Ostrá výroba baterií v této továrně by měla začít v roce 2019 a odstartuje významné změny v rozvoji čisté energetiky či elektromobility. Projekt vychází z celosvětově registrovaného patentu vynálezce Jana Procházky – akumulátoru HE3DA. Baterie díky využití nanomateriálů dokáží energii uchovávat dlouhodobě bez větších ztrát, jsou bezpečnější a levnější z hlediska výroby.

V průmyslovém areálu po bývalém černouhelném Dole František v Horní Suché u Havířova vzniknou dvě linky na výrobu akumulátorů s 3D prostorovými elektrodami na bázi lithiových nanomateriálů. Jedna linka bude produkovat půltunové padesátikilowattové baterie, které budou určeny pro těžkou energetiku, hlavně jako základní baterie vysokokapacitních úložišť. Tato úložiště budou jako energetické banky využívat například solární a větrné elektrárny. Druhá linka bude vyrábět baterie o kapacitě jedna až pět kilowatthodin vhodné zejména pro domácí a menší úložiště. V letošním roce také zakladatel společnosti Ing. Jan Procházka založil pobočku společnosti HE3DA v USA ve státě Nevada. Je jí stoprocentně vlastněná dceřiná společnost HE3DA USA INC. Podle plánu by v USA měla být do 3–4 let postavena taktéž továrna na výrobu baterií. V první fázi bude mít společnost na starosti přípravu atestace výrobků pro americký trh, vybudování showroomu a přípravu pro masové zavedení HE3DA technologie do sériové výroby v USA.

První ověřovací tranše zprostředkovaná společností Venture Club Invest byla úspěšně uzavřena ve výši 3,5 mil. Kč. Druhá tranše plánovaná na deset milionů korun při velikosti individuální investice od 500 000 Kč byla úspěšně uzavřena 29. 12. 2017 se ziskem 11 milionů. Další tranše je pro investory již otevřena a získané prostředky budou předávány MES v měsíčním intervalu po dobu dalších 3-6 měsíců. Venture Club tak nabízí svým členům jedinečnou příležitost spoluvytvářet budoucnost v tomto mimořádně důležitém průmyslovém odvětví.

 

Venture Club Invest je online investiční platformou klubu, který svým členům se zájmem o běžně nedostupné investiční příležitosti nabízí zajímavé a neveřejné možnosti k zhodnocení jejich peněz. Přináší jim možnost získat podíl na rozjezdu nových a svým způsobem výjimečných projektů, ať už start-upů či zavedených firem.

V tomto roce Venture Club zprostředkoval i dvě další významné investice. Tou první byl developerský projekt Klíčanka v Klíčanech u Prahy. V relativně rozsáhlém komplexu zde vzniká 12 třípodlažních budov s převládající rezidenční funkcí, jejichž interiér doplní 6 nebytových prostor pro případné komerční využití se suterénem určeným k parkování. Výstavba projektu s pravomocným stavebním povolením již byla zahájena, její dokončení proběhne do března 2019. Jako druhý projekt získal klub do svého portfolia start-up na pojištění veterinární péče pro domácí mazlíčky. Venture Club Invest pro tento start-up zajistil investici 6 mil. Kč a aktuálně členům klubu otevřel pro další investování druhou tranši o celkové výši 12 milionů Kč.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.