Středa 21. října. Svátek má Brigita.

Úvěr EU Investice – miliarda korun pro české firmy

Chuť českých malých a středních podniků k dalšímu rozvoji roste. Důkazem je úspěch úvěru EU Investice, s jehož využitím české firmy od září 2012 investovaly již více než miliardu korun. Hlavní výhodou úvěru je záruka Evropského investičního fondu, díky které je získání úvěru ve výši až 10 milionů korun snazší, rychlejší a navíc se sníženými požadavky na zajištění úvěru majetkem firmy.

„Dohodu s Evropským investičním fondem jsme uzavřeli jako první banka v Česku. I díky této záruce jsme velmi flexibilní a dokážeme firmám investiční prostředky poskytnout již během pěti dnů,“ říká Pavel Malík, produktový manažer GE Money Bank. „Podpořili jsme již téměř 300 projektů, průměrná výše jednoho úvěru dosáhla 3,5 milionu korun. 40% těchto projektů jsme profinancovali novým klientům GE Money Bank. Zájem o úvěr EU Investice dokazuje, že české firmy si věří a chystají další expanzi,“ dodává Pavel Malík.

Zájem o investice táhnou průmyslové regiony

Největší zájem o úvěr mají firmy z průmyslových regionů Česka, například z Moravskoslezského kraje. Jde zejména o strojírenské firmy a také podnikatele ve službách. Klienti se připravují na další rozvoj svého podnikání, a tak investují zejména do modernizace a rozšíření stávajících výrobních kapacit, výstavby skladů, nákupu nemovitostí či k rozšíření vlastní firmy koupí jiné společnosti.

Firmy budou investovat do výroby i aut, ukázal průzkum GE International

Podniky s méně než 250 zaměstnanci jsou optimistické a plánují velké investice. Průměrná investice malých a středních podniků by měla v letošním roce dosáhnout 1 650 000 Kč. Celkem chtějí firmy do svého podnikání vložit 371 miliard korun. „To je o 18 miliard Kč více, než kolik reálně investovaly v uplynulém roce. Největší objem investic plánují firmy vložit do modernizace a rozšíření výrobních kapacit – celkem by mělo jít o více než 187 miliard Kč,“ říká Pavel Malík z GE Money Bank.  Dále budou investovat do rozvoje a obnovy firemního vozového parku – téměř 103 miliardy Kč. Téměř 38 miliard Kč vloží do IT hardwaru, další investice půjdou na lepší software i vybavení kanceláří.

Pro koho je určen úvěr EU Investice

Úvěr EU Investice GE Money Bank je určen malým a středním podnikům s ročním obratem nepřesahujícím 200 mil. Kč, s maximálně 250 zaměstnanci a s minimálně dvěma ukončenými daňovými obdobími. Podmínkou je, že nesmějí podnikat v zemědělství, rybolovu, obhospodařování vodních ploch a těžbě uhlí, protože pro tyto oblasti podnikání jsou určeny jiné podpůrné programy.

Výše úvěru se pohybuje od 500 tisíc do 10 milionů korun. Je možné požádat o částku, která bude krýt až 100 % potřebných výdajů na investiční záměr včetně DPH. Splatnost úvěru lze dohodnout až na 10 let. Úrokovou sazbu úvěru EU Investice GE Money Bank sjednává s žadatelem individuálně a pohybuje se v rozmezí 3,2 až 5 % p.a.

Investiční úvěr pomáhá podnikatelům růst

Úvěr EU Investice je rychlejší, dostupnější a administrativně méně náročný, protože je částečně nebo zcela zajištěn zárukou od Evropského investičního fondu (EIF). EIF uzavřel s GE Money Bank dohodu, že převezme za české podnikatele úvěrové záruky v rámci Programu pro podporu konkurenceschopnosti a inovací. Záruka je poskytována automaticky a zdarma. Urychlí se tak vyřizování žádosti, protože není třeba dávat dohromady dokumentaci související se zajištěním úvěru. Záruka EIF otevře cestu k potřebným prostředkům i těm, kteří by nemohli bance nabídnout dostatečné zajištění a na úvěr by jen těžko dosáhli.  

GE Money Bank vychází vstříc i podnikatelům, kteří by s pravidelnými splátkami mohli mít problém, například kvůli sezonnosti příjmů. „Dokážeme přizpůsobit splátkový kalendář i podnikatelům z odvětví se sezónními příjmy. Výši splátek úvěru můžeme nastavit tak, aby zohlednily vyšší příjmy v sezóně a nižší mimo ni,“ dodává Pavel Malík.    

Na co je úvěr možné použít

Úvěr je možné použít na prakticky jakoukoliv investici, například na modernizaci, výstavbu, rekonstrukci či nákup nemovitosti a také na investice do technologií a zařízení, stejně tak na pořízení nebo obnovu vozového parku, také na vybavení kanceláří, nebo nákup či obnovu softwaru, a podobně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.