CZK/€ 23.720 -0,53%

CZK/$ 21.998 -0,58%

CZK/£ 26.976 -0,40%

CZK/CHF 23.815 -0,44%

03. 02. 2023

0 komentářů

Upvest nabízí investorům unikátní příležitost participovat přímo na úvěrech Komerční banky

 

Společnost Upvest, člen skupiny KB, představuje ve spolupráci s Komerční bankou možnost investovat do Portfolia seniorních úvěrů KB I. Tento nový produkt je výsledkem dlouhodobé spolupráce Upvestu s Komerční bankou, která od minulého roku drží v Upvestu majoritní podíl ve výši 96 %. Aktuální investiční příležitost dává investorům unikátní šanci participovat přímo na projektovém dluhovém financování nastrukturovaném a spravovaném bankou se silným zajištěním a rizikovým profilem, který banka u svých úvěrů vyžaduje. V tomto pilotním projektu Upvest nabízí investorům možnost participace na dvou seniorních úvěrech pro financování výnosových nemovitostí z retailového segmentu v provozní fázi s investičním cílem 100 mil. Kč. Komerční banka v úvěrech stále udržuje expozici ve výši minimálně 10 % z poskytnuté jistiny úvěrů.

Loading 

Upvest zahájil rok 2023 na své platformě novinkou – ve spolupráci s Komerční bankou nově nabízí možnost investovat do portfolia úvěrů nastrukturovaných a spravovaných bankou, čímž dále rozšiřuje svou nabídku produktů, jež dosud sestávaly z investic do úvěrů Upvest a přímých podílových investic. Společnost tímto navazuje na akvizici Komerční bankou, která proběhla v loňském roce, a pokračuje tak ve vzájemné úzké spolupráci.

V nabízeném produktu, Portfoliu seniorních úvěrů KB I, mohou investoři efektivně investovat do dvou seniorních úvěrů Komerční banky poskytnutých v letech 2019 a 2020 pro financování provozní fáze výnosových nemovitostí z retailového segmentu. Jedná se o úvěry, u kterých probíhá splácení jistiny a úroků řádně a včas a nedošlo k žádnému významnému porušení úvěrové smlouvy. Výplata výnosů investorovi probíhá ze splátek jistiny a úroků, které úvěrovaní hradí Komerční bance. U jednoho z úvěrů jsou tyto splátky měsíční a u druhého kvartální. Celý fundraising je rozdělen do 3 tranších. První tranše má maximální investiční cíl ve výši 40 mil. Kč, přičemž celkový investiční cíl, v součtu všech tranší, je ve výši 100 mil. Kč. Výnos z participace je exponován z 50 % na sazbu 1M PRIBOR + 0,5 % p.a. a z 50 % na 3M PRIBOR + 0,5 % p.a. Očekávaný výnos z participace na Portfoliu seniorních úvěrů KB I při aktuálních sazbách PRIBOR tedy činí 8,03 % p.a. (počítáno jako vnitřní výnosové procento dané investice). Konečná splatnost participace je 30 měsíců. Oba úvěry jsou zajištěny v rámci standardního bankovního rozsahu, jako je zástavní právo k nemovitostem první v pořadí, zástavní právo k obchodnímu podílu první v pořadí, vinkulací pojistného plnění apod.

Tímto produktem bychom chtěli cílit na konzervativnější část investorů, které osloví skutečnost, že nabízené dluhové financování prošlo robustním schvalovacím procesem banky a vážou se k němu standardní zajišťovací mechanismy spojené s bankovním seniorním financováním. Také je nutné dodat, že banka si vždy zanechává alespoň 10% expozici na jistině úvěru a zůstává tak její silná motivace tyto úvěrové vztahy důsledně řídit ve prospěch svůj i prospěch participujících investorů. Možnost zhodnocovat své peníze pod stejným úvěrovým vztahem, kterým své prostředky poskytuje banka, je podle nás na trhu unikátní. říká Petr Volný, spoluzakladatel Upvestu.

Jednotlivé nemovitosti se nachází v Jihomoravském a Středočeském kraji. Obě jsou v tuto chvíli ze 100 % obsazeny, a to silnými klíčovými nájemci z dlouho fungujících a známých obchodních řetězců. Upvest touto příležitostí navazuje na loňský rok, kdy se zaměřil převážně právě na investice do retailových projektů. Ty v roce 2022 tvořily 39 % z celkového poskytnutého objemu financování. V rámci tohoto segmentu se pak společnost soustředila především na objekty koncipované pro každodenní nákupy. Nemovitosti tohoto segmentu se vyznačují vysokou obsazeností a tedy i schopností generovat stabilní peněžní toky z pronájmu.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Která ze světových platebních společností má zářivější budoucnost?

Často si člověk při vytváření akciové analýzy pokládá řečnickou otázku, zda je existence dané společnosti pro naši populaci podstatná a klíčová. Takového dojmu často nabudeme u firem, které se zabývají výrobou elektřiny, těžbou ropy či například vývojem léků. Může to znít překvapivě, ale své místo v této […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

23. 03. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *