Úterý 13. dubna. Svátek má Aleš.

Únor – pokračuje růst úspor i úvěrů

Celková bilanční suma bankovního sektoru se v únoru zvýšila o 0,8 % meziměsíčně a dosáhla nominální hodnoty 8 734 mld. Kč.Hlavní část růstu byla realizována úvěrovou aktivitou jak klientů, tak na mezibankovním trhu. Vzrostl i objem dluhových cenných papírů v držení bank, a to o 2,5 % meziměsíčně. V meziročním srovnání je celková suma aktiv vyšší o 6,5 %, a to především díky investicím bank do dluhových cenných papírů (+40,7 % meziročně).


Celkový objem vkladů vzrostl v průběhu února o 1,0 % meziměsíčně na konečných 5 772 mld. Kč. Meziroční tempo růstu se zvýšilo na 13,4 %, a to díky stále vysokým nárůstům jak v segmentu nefinančních podniků (+12,9 % meziročně), tak obyvatelstva (+13,3 % meziročně). V bankovním systému zůstává značná suma „nad-úspor“. Jen v segmentu nefinančních podniků bylo za posledních 12 měsíců uspořeno zhruba o 73,5 mld. Kč více než byl dosavadní trend. V přepočtu na jednotku tak každá firma uspořila navíc 137 tisíc Kč. U obyvatelstva se suma nad-úspor vyšplhala za posledních 12 měsíců již na 173 mld. Kč, což po přepočtu na dospělou část populace (18+) znamená pro každého občana bezmála 20 tisíc Kč v úsporách navíc. Ani vývoj vkladů v aktuálně zveřejněném měsíci zatím neukazuje na zpomalení růstu úspor, které by signalizovalo oživení spotřeby.

Celkové úvěry vzrostly v únoru o 0,5 % meziměsíčně a dosáhly nominální hodnoty 3 640 mld. Kč. Meziroční tempo růstu udržuje z pohledu aktuální komplikované situace uspokojivou hladinu 3,9 %. Hlavní roli hraje stále aktivní poptávka po úvěrech v segmentu obyvatelstva. Jejich celkový objem vzrostl za posledních 12 měsíců o 6,9 %, a to především díky úvěrům hypotečním. Ty do začátku nového roku nastoupily skutečně razantně. Po rekordně úspěšném lednu se objem čistě nových hypoték poskytnutých v únoru opět zvýšil, a to na 25,8 mld. Kč, což je doposud nejlepší únorový výsledek. V meziročním srovnání je celkový objem hypoték vyšší o 8,7 %. Také spotřebitelské úvěry pokračují v trendu růstu, který naznačily již v lednu. Během února jich bylo nově poskytnuto 6,7 mld. Kč, což je jednak o 16 % více než v lednu a jednak již nad průměrnou měsíční hodnotou loňského roku. I firemním úvěrům se daří.

V celkovém objemu se úvěry poskytnuté nefinančním podnikům za posledních 12 měsíců zvýšily o 0,8 %. V únoru pak bylo poskytnuto lehce přes 32 mld. Kč nových úvěrů, což je sice o 6,4 mld. Kč méně než v lednu, avšak v porovnání s únorem 2020 je letošní částka zhruba o 2,1 mld. Kč vyšší.

Raiffeisenbank

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.