Úterý 13. dubna. Svátek má Aleš.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia vykázala v prvním pololetí 2015opět výborný obchodní výsledek a její konsolidovaný čistý zisk meziročně vzrostl o 25,6 %

Konsolidovaný hospodářský výsledek UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia se po zdanění zvýšil z 2 464 milionů Kč (k 30. 6. 2014) na 3 095 milionů Kč (k 30. 6. 2015).

Komentář generálního ředitele a předsedy představenstva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jiřího Kunerta:

„Přicházíme s inovacemi, novými produkty, flexibilně reagujeme na požadavky klientů, ato vše díky silnému zázemí naší finanční skupiny, které nám umožnuje poskytovatklientům řešení v celém spektru segmentů. Tento směr se ukazuje jako správná cesta, jak uspět a dále růst, což se prokazuje na našich výborných hospodářských výsledcích. Rostli jsme dvouciferným tempem nejenom v oblasti spotřebitelských a hypotečních úvěrů, ale výrazného meziročního nárůstu nadále dosahujeme v úvěrování malých a středních firem včetně dynamického růstu financované hodnoty vozidel a strojů u leasingových firem naší skupiny.“


Položky výkazu zisku a ztrát

Čistý výnos z úroků UniCredit Bank Czech Republic and Slovakiase zvýšil na 5 200 milionů Kč(k 30. 6. 2014: 4 905 milionů Kč). Čisté výnosy z poplatků a provizí meziročně vzrostly na 1 956 milionů Kč (k 30. 6. 2014: 1 751milionů Kč).

Úroveň všeobecných správních nákladů vzrostla o 5,2% na 3 646milionů Kč (k 30. 6. 2014: 3 466 milionů Kč). Meziročně pokleslynáklady na úvěrové riziko na 762 milionů Kč (k 30. 6. 2014: 1 224 milionů Kč).

Jsem velmi rád, že jsme byli schopni znovu zopakovat nárůst čistých úrokových výnosů, což je výjimečné v přetrvávajícím prostředí nízkých úrokových sazeb. Nárůst odráží růst klientské základny a zvýšený objem obchodů na obou trzích, kde působíme. Nadále dosahujeme vynikajících výsledků i v oblasti obchodování na finančních trzích díky vývoji úrokových sazeb a rizikových prémií, obchodování na devizovém trhu a stejně tak díky pokračujícím aktivitám v oblasti zajištění měnového rizika. V souladu s rostoucími obchodními aktivitami registrujeme také mírný nárůst provozních nákladů naší finanční skupiny.Neustálý zodpovědný přístup v oblasti řízení nákladů na úvěrové riziko a zvýšení kvality úrovně dlouhodobých pohledávek se pozitivně projevil v poklesu nákladů na úvěrové riziko o více než 60 %,“ uvedl finanční ředitel UniCredit Bank Gregor Hofstaetter-Pobst.

Rozvaha

retailovém bankovnictví hypoteční úvěry podpořené rekordně nízkými úrokovými sazbami meziročně vzrostly o 17,3 % a spotřebitelské úvěry o 10,5 %. Počet klientů, kteří využívají bezpoplatkový účet U konto s výběry z bankomatů doma i v zahraničí zdarma,přesáhl rekordních 190 000.

korporátním segmentu došlo k výraznému meziročnímu nárůstu vkladů klientů, a to o 22,5 %. Dynamický růst poskytnutých úvěrů se projevil v segmentu malých a středních firem,a to meziročně o 19 %. Dvouciferný růst pokračoval i v segmentu úvěrování velkých korporací.

V rámci leasingových firem vzrostla financovaná hodnota za první pololetí 2015 o 47,9 % oproti stejnému období v roce 2014. Nejvýraznějšího meziročního nárůstu vyjádřeného v procentech bylo dosaženo u komodit strojů a zařízení (80 %), vozidel nad 3,5 tuny (54%) a vozidel do 3,5 tuny (31,8%).

K 30. 6. 2015 činila celková aktiva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia 561 766 milionů Kč, což představuje nárůst o 15% ve srovnání s údajem k 30. 6. 2014
(488 662 milionů Kč).  

Na straně aktiv rozvahy došlo k nárůstu pohledávek za klienty, a to o 8,3% na celkových 355 880 milionů Kč oproti stavu k 30. 6. 2014 (328 564 milionů Kč).

Na straně pasiv došlo k  nárůstu objemu závazků vůči klientům o 14,5% na 333 008 milionů Kč (30. 6. 2014: 290 783 milionů Kč). Závazky z dluhových cenných papírů vzrostly o 52,5% na 67 811milionů Kč (30. 6. 2014: 44 458 milionů Kč).

Vlastní kapitál banky vzrostl ve srovnání s 1. pololetím 2014 o 4,9% na 57 777milionů Kč (k 30. 6. 2014: 55 063milionů Kč).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.