Pondělí 02. srpna. Svátek má Gustav.

Trh zelených dluhopisů vzkvétá, UniCredit očekává další rekordní rok

  • Objem emisí zelených dluhopisů by měl v roce 2018 dosáhnout celkové hodnoty 130 miliard dolarů.
  • V porovnání se zatím rekordním objemem emisí v roce 2017 ve výši 119 miliard dolarů, se očekává 9% nárůst.
  • Největšími skupinami emitentů jsou soukromé banky, přičemž každá z nich vytvořila přibližně 25 %
    z celkového objemu emisí. Emitenti však jsou i společnosti soukromého sektoru.
  • Význam státních zelených dluhopisů bude i v letošním roce nadále narůstat.

V roce 2018 očekává skupina UniCredit další rekordní rok pro zelené (tzv. ekologické) dluhopisy. Podle údajů banky by měl celkový objem emisí dosáhnout v roce 2018 výše 130 miliard dolarů. V porovnání s rekordním objemem emisí v roce 2017 ve výši 119 miliard dolarů, se očekává 9% nárůst. Skupina UniCredit opětovně předpokládá vznik značného podílu umístnění zelených dluhopisů v Evropě. Evropští emitenti představovali dominantní silu na trhu v minulém roce, s celkovým objemem emisí ve výši 49 %. Následovala je Asie s objemem 27 %, a to především zásluhou Číny. Severní Amerika se podílela objemem emisí ve výši 13 %.

Jsme svědky nepřetržitého trendu růstu v oblasti zelených dluhopisů. Očekáváme, že silný růst emisní činnosti bude i nadále pokračovat. Díky zvyšující se diverzitě emitentů trh dozrává a získává širší základy,“ uvedl Antonio Keglevič, ředitel útvaru Green Bond Origination ve skupině UniCredit. A dodává: „Investoři zároveň stále častěji hledají udržitelná aktiva. Trhu dodává impulz i fakt, že víc než jeden ze čtyř dolarů se v současnosti investuje na základě kritérií udržitelnosti.“

Třídu emitentů reprezentují soukromé banky a společnosti soukromého sektoru. Ty se staly nejvýznamnějšími účastníky trhu. Každá skupina vytvořila přibližně čtvrtinu objemu všech emisí zelených dluhopisů. V říjnu loňského roku německá energetická společnost Innogy vydala vůbec první německý referenční zelený dluhopis. Emitovaná hodnota překročila výši 850 miliónů eur. Jeden z největších německých zelených dluhopisů v roce 2018 – v hodnotě 275 miliónů eur, vydala rovněž společnost soukromého sektoru. Jde o německého výrobce větrných turbín Nordex. Společnosti se více než kdykoli předtím snaží o řešení klimatických změn prostřednictvím nových výrobních metod šetrných k životnímu prostředí, výroby čisté energie a podpory biodiverzity. Taková aktivita vyžaduje investice a velké množství soukromého kapitálu.

Vydáním emisí zelených dluhopisů společnosti signalizují svůj závazek v environmentální a ekologické oblasti, prostřednictvím financování projektů s jednoznačnými přínosy životnímu prostředí. „Je zřejmé, že společnosti vydáváním zelených dluhopisů diverzifikují svou základnu investorů, což může vést k vyšší poptávce. Zájem o zelené dluhopisy často převyšuje nabídku než v případě běžných umístění. Tato skutečnost se může promítnout snížením vydání nových emisních prémií,“ vysvětluje Keglevič.

Státní emise v oblasti zelených dluhopisů poskytují trhu vytrvalou podporu. Historicky první emisi státního zeleného dluhopisu byla v Polsku v roce 2016. Polskou emisi v dalším roce následovala Francie. Státní emitenti zastávají na trhu zelených dluhopisů i letos významnou úlohu. V letošním únoru emitovaly nové dluhopisy Polsko a Belgie.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.