Neděle 18. dubna. Svátek má Valérie.

Systémové podfinancování škodí finančním funkcím byznysu

Investice 11.08.2015 | 13:35 0 Komentářů

Téměř každý druhý finanční odborník říká, že roční rozpočty jsou „politicky domluvená čísla“, která poté, co jsou nastavena, ztrácejí relevanci. (Tisková zpráva: Asociace certifikovaných účetních)

Z posledního průzkumu Asociace certifikovaných účetních (ACCA) a poradenské firmy KPMG vyplývá, že běžné procesy jako obchodní plánování, příprava rozpočtů a prognostika nejsou s to naplnit strategické a operační potřeby i přes fakt, že byly navrženy za účelem je podpořit.

Ve zprávě Plánování, příprava rozpočtů a prognózy najdeme výsledky průzkumu efektivity postupů při plánování, rozpočtování a prognózách, který se uskutečnil na vzorku 900 finančních profesionálů z celého světa. Zmíněné výsledky ukazují, že současné postupy jsou považovány za zastaralé a nejsou v souladu s firemními potřebami strategických a operačních procesů.

Dvě třetiny respondentů tvrdí, že je zapotřebí urgentních změn, aby se z finančního plánování stala společná záležitost finančního a operačního týmu. 65 % dotázaných uvedlo, že jejich finanční týmy tráví většinu času plánováním a prognostikou, zatímco pouze 7 % se vyjádřilo v podobném smyslu o operačních týmech.

Jamie Lynon, vedoucí korporátního sektoru ACCA, řekl: „Východiskem pro ukázkový proces plánování, rozpočtování a prognóz je správná podnikatelská kultura. Postoj vedení a viditelná podpora jsou velmi důležité při integraci a efektivním zavedení těchto procesů ve firmách. Mezi finančním oddělením a zbytkem firmy se musí navázat skutečné partnerství, aby se zajistila jejich vzájemná strategická spolupráce.“

V průzkumu se také zjistilo, že respondenti jsou velmi cyničtí, pokud jde o relevanci a spolehlivost postupů při přípravě rozpočtů. Téměř každý druhý (46 %) uvedl, že jde o politicky odsouhlasené číslo pocházející od nejvyššího vedení, které nemá vztah k pracovní realitě.

62 % dotázaných se shodlo na tom, že rozpočty odrážejí určitou relevanci z minulosti, která ovšem v dalším průběhu finančního roku slábne. „Firmy a organizace riskují svou důvěryhodnost, když používají zastaralé postupy a systémy, jež jim znemožňují informovaně se rozhodovat. Představenstvo nechce statický soubor zastaralých čísel, ale moderní početní metody, které jim pomohou sledovat vývoj vzhledem k strategickým cílům a dle situace přeorientovat zdroje a pracovní plány,“ uvedl za společnost KPMG John O’Mahony.

Ačkoli jsou si všichni vědomi toho, že historický rozpočtový proces již nefunguje, k implementaci nových procesů, podporovaných systémy pracujícími v reálném čase, přesto nedochází. Více než jedna třetina dotazovaných uvedla, že stále ještě nepoužívají klouzavé plány a rozpočty (rolling forecasts), které přesněji odrážejí měnící se podmínky trhu a zůstávají tak relevantní po delší dobu.

Průzkum KPMG a ACCA také ukázal, že firmy mají potíže s efektivním využíváním dat. 31 % procent finančních profesionálů uvedlo, že nedostatečná kvalita dat je největší překážkou při jejich využití v plánovacích procesech.

17 % respondentů uvedlo, že management ignoruje dostupná data a nadále se rozhoduje spíše zažitým způsobem. „Tyto dvě věci jsou vnitřně propojené. Vedoucí pracovníci přestali důvěřovat datům, protože byla nepřesná, a rozhodovali se tak spíše na základě instinktu než na základě porozumění věci,“ doplnil John O’Mahony.

Důsledky této nedůvěry se odrážejí v absenci odpovídající investice do finančních technologií. 41 % respondentů uvedlo, že neinvestovali do žádného nástroje k plánování vyjma Excelu. 29 % z těch, kteří investovali, uvedlo, že to nepřineslo očekávané výsledky, ba naopak, že taková investice práci zkomplikovala.

„Při podnikání je nezbytné investovat do správných nástrojů a vhodných metod. To umožní finančním funkcím oprostit se od statického výkaznictví a rozpoznat nové trendy, což má pro představenstvo mnohem větší cenu. Tento hlubší vhled pomůže lépe odhadnout vyhlídky a rizika, firmy se tak mohou lépe připravit na budoucnost a informovaněji se rozhodovat,“ uzavřel John O’Mahony.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.