Pátek 22. ledna. Svátek má Slavomír.

Studie bankovního sektoru ve střední a východní Evropě 2018: růst ekonomiky a nové příležitosti

Hospodářské prostředí, ve kterém působí banky v regionu střední a východní Evropy (CEE), by mělo i nadále zůstat příznivé. Ekonomický růst v minulém roce byl pro většinu zemí regionu nejlepší od roku 2010.  Očekáváme, že růst HDP zůstane ve většině zemí solidní a bude oscilovat kolem 3 %, a to i přes mírné zpomalení v letech 2018 a 2019. 

  • Růst úvěrů ve většině zemí

I přes to, že se růst úvěrů pravděpodobně zpomalí v zemích, které za poslední dva roky zaznamenaly nejvyšší tempo jeho zvyšování, očekává se zlepšení v těch zemích, které doposud zaostávaly. Zrychlení očekáváme především v Maďarsku, Slovinsku a Srbsku. Mírné zpomalení růstu úvěrů očekáváme v České republice, na Slovensku, v Rumunsku a Turecku. V ostatních zemích by měl růst zůstat na aktuálních úrovních.

  • Problémové úvěry: proaktivní opatření a efektivnější návratnost pohledávek zlepšují bilanci aktiv a odstraňují rizika v rozvahách

Snížení poměru problémových úvěrů patřilo v posledních třech letech mezi nejvýznamnější témata v regionu. Očekává se, že tento poměr bude nadále klesat. Zlepšení nastalo z velké části díky prodeji problémových úvěrů, lepší návratnosti pohledávek a ekonomickému zotavování především v Rumunsku, Maďarsku, Srbsku a Slovinsku. Tyto faktory budou i nadále hrát významnou roli. Na nový příliv úvěrů se přitom budou vztahovat omezení ve formě lepších postupů řízení rizika.

  • Ziskovost zůstane na současné úrovni a překoná západoevropské banky

Zisk před zdaněním zůstane s největší pravděpodobností na současných úrovních, které jsou podstatně vyšší než u západoevropských finančních institucí (1,3 % vs. 0,4 %). Vzhledem ke stále relativně nízkým úrokovým sazbám zůstane středobodem zájmu pro banky kontrola nákladů a zaměření se na kvalitu aktiv.

  • Evropské fondy budou i nadále představovat příležitost pro bankovní obchody

Tok prostředků z fondů Evropské unie do regionu střední a východní Evropy bude i v následujících letech významný (v průměru mezi 1,5 % a 3 % HDP za rok). Stále tak bude představovat stimul pro hospodářskou aktivitu. Zároveň bude přibývat příležitostí na podporu přístupu firem k dotacím a finančním nástrojům prostřednictvím specializovaných bankovních produktů a služeb.

  • Růst prostřednictvím digitalizace

Země regionu střední a východní Evropy představují ideální prostředí pro prosazování digitalizace v bankovnictví, především díky relativně vysoké míře celkové digitalizace.

Multikanálový klientský přístup, využívající všechny možnosti interakce s klientem, zvyšuje produktivitu, zlepšuje služby zákazníkům a zároveň snižuje náklady. Digitalizace procesů vylepšuje zákaznickou zkušenost, zvyšuje kvalitu poradenských služeb i prodej na dálku. Navíc dochází k rozšíření počtu produktů, které jsou dostupné prostřednictvím digitálních platforem, i zvyšování počtu kontaktů s klienty.

Využití pokročilých analytických nástrojů zabezpečuje plnění potřeb zákazníků a pomáhá předvídat změny pro celý průmysl v současnosti i v budoucnu.

  • Příležitosti v oblasti správy majetku

Čisté finanční bohatství domácností se v daném regionu od roku 2006 zdvojnásobilo. Privátní bankovnictví tak bude hrát stále důležitější roli díky pokračujícímu ekonomickému růstu i proto, že stále existuje významný rozdíl v bohatství domácností oproti vyspělejším ekonomikám. Vzniknou příležitosti v oblasti poradenství, nabídky diverzifikovaných produktů, zvýší se objem majetku ve správě a vznikne prostor pro nabídku sofistikovanějších produktů.

  • Další oblasti, které je potřeba vzít v úvahu

Jakýkoli výhled musí zohledňovat nízké úrokové sazby v některých zemích regionu střední a východní Evropy, které mohou ovlivnit ziskovost bank. V úvahu je potřeba vzít i vliv regulace a legislativních opatření, výhled pro Turecko
a omezený růst v Rusku.

„Rok 2017 byl už druhým v řadě, kdy byl bankovní sektor ziskový ve všech zemích,“ uvedl Carlo Vivaldi, ředitel Divize pro střední a východní Evropu skupiny UniCredit. „S růstem HDP v letech 2018 a 2019, který by měl přesáhnout 3 % v téměř každé zemi regionu, předpokládáme dobré podmínky pro pokračující růst regionu střední
a východní Evropy
[1].“

„Příznivé hospodářské prostředí bude dobrou zprávou pro bankovní sektor v regionu,“ dodal Mauro Giorgio Marrano z Útvaru strategických a korporátních prognóz pro střední a východní Evropu. „Vzhledem k rostoucímu bohatství domácností a rozvoji poptávky po poradenských, investičních a spořicích produktech přináší region střední a východní Evropy jedinečné příležitosti.“

Region střední a východní Evropy zůstává pro skupinu UniCredit důležitým motorem růstu

Díky stále posilující vedoucí pozici a růstu počtu klientů, zůstává region střední a východní Evropy (CEE) pro skupinu UniCredit důležitým motorem růstu. Skupina je lídrem v oblasti celkových aktiv a zásluhou široké mezinárodní působnosti patří mezi nejvýznamnější banky v každé zemi daného regionu.

Region pokračuje v organickém růstu a udržuje si svou ziskovost především díky stabilním výnosům, které jsou podpořeny vysokou provozní efektivitou. Bankovní skupina UniCredit provozuje rozsáhlou pobočkovou síť čítající téměř tisíc poboček v 11 zemích a generující zhruba čtvrtinu celkových výnosů.

Klientská základna skupiny UniCredit v regionu neustále stoupá. Cílem do konce roku 2019 je akvizice 2,6 milionů nových zákazníků. Zároveň se zvyšuje kvalita portfolia skupiny. Hrubá míra expozice vůči riziku problémových úvěrů se meziročně (září 2016 vs. září 2017) snížila o 140 bazických bodů (z 10,3 na 8,9). Návratnost alokovaného kapitálu se díky tomu dostala během prvních devíti měsíců roku 2017 na úroveň 14,4 %, což jen podtrhuje silnou ziskovost Divize střední a východní Evropy.

„Široká diverzifikace zákazníků, produktů i geografická diverzifikace udělaly z regionu střední a východní Evropy konzistentního a silného hráče v hospodářských výsledcích skupiny UniCredit,“ uvedl Carlo Vivaldi, ředitel Divize pro střední a východní Evropu skupiny UniCredit. „Inovativní přístup regionu, jehož důkazem je silný růst jeho digitální základny, znamená, že je perfektní testovací půdou pro nové digitální a IT řešení. V regionu jsme spustili mnoho důležitých transformačních programů, zejména v oblasti inovací a digitalizace, které se mohly následně rozšířit v rámci celé bankovní skupiny.“

Přeshraniční aktivita roste díky rostoucímu počtu mezinárodních zákazníků. K září 2017 obsluhoval region střední a východní Evropy prostřednictvím svých mezinárodních center 26 000 mezinárodních klientů[2] (+5,7 % meziročně). Do konce roku 2019 je cílem zvýšit tuto klientskou základnu o dalších 2 000 klientů.

Předpokládáme, že počet digitálních uživatelů by se měl zvýšit z aktuálních 44 % všech zákazníků, na 51 % v roce 2019. A očekáváme, že počet uživatelů mobilního bankovnictví by se měl během následujících dvou let zvýšit z aktuálních 28 % ze všech zákazníků na 47 %. „Neustále investujeme do inovací a digitalizace a rozvíjíme správu a analýzu dat tak, abychom rozšířili naše regionální aktivity. Zároveň klademe důraz i na řízení nákladů,“ dodává Vivaldi.

Objem úvěrů v regionu CEE byl k září 2017 ve výši 59,7 miliard EUR. V roce 2019 očekáváme narůst na 68 miliard EUR. Skupina UniCredit má dlouholeté zkušenosti s vyřizováním státních programů a programů podporovanými Evropskou unií. Výsledkem je schválení finančních prostředků ve výši více než 2 miliard EUR na projekty z fondů EU, rovněž další schválení dohod o implementaci finančních nástrojů ve výši 0,8 miliard EUR.

[1] V roce 2018/19 by měla Eurozóna růst na úroveň 2,1 %.

[2] Firemní klienti, kteří jsou aktivní ve více než jedné zemi, kde je skupina UniCredit přítomná.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.