Sobota 25. září. Svátek má Zlata.

Smyslem konference E-LEARNING FORUM 2019 je inspirace pro vlastní tvořivou práci

Investice 08.04.2019 | 13:45 0 Komentářů

Ve čtvrtek 23. května se uskuteční pod taktovkou společností SEMIS a 1. VOX  již 18. ročník konference E-LEARNING FORUM 2019, která se zaměřuje využití informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání. Co letošní ročník akce přinese, jaká témata bude řešit, přiblíží odborný garant konference Bohumír Fiala.

Konference E-LEARNING FORUM 2019 bude mít letos už svůj 18. ročník. Co vy jako její odborný garant očekáváte?

Konference se od počátku zaměřuje na využívání ICT zejména v oblasti firemního vzdělávání. Na konferenci se opakovaně setkávají lidé, kteří se o využití technologií ve vzdělávání zajímají a mnozí je aktivně ve své práci využívají nebo využívat chtějí. Očekávám, že konference proběhne v přátelské atmosféře a přispěje k navázání odborných pracovních kontaktů mezi účastníky.

Jak byste zhodnotil dosavadních sedmnáct ročníků konference. Jaké se podařilo o celé akci vytvořit povědomí a jaký přináší odborný a společenský přesah?

Nebudu tvrdit, že E-learning forum je jediná a jedinečná konference. Obdobných konferencí se před těmi sedmnácti lety objevilo několik, zejména na akademické půdě. Po několika ročnících zpravidla mizí. Je to často spojeno s tím, že jejich pořádání je vázáno na různé dotace. Naše konference je organizována bez dotací. I když bez drobných příspěvků od partnerů konference by bylo těžké ji tolik let organizovat. Na druhé straně, za dobu konání  zaznělo na konferenci více než 250 příspěvků. Na tom je vidět dynamika vývoje dané oblasti. Navíc řada příspěvků z této konference je citována i v odborných textech zaměřených na online vzdělávání. Domnívám se, že se nám alespoň v posledních ročnících daří odbourávat bariéry, které zejména povinné e-learningové kurzy u lidí ve firmách a organizacích vytvořily a ještě někdy vytvářejí.

Co je obsahem letošního ročníku konference? Na co se chcete primárně zaměřit?

Oblast využívání ICT ve vzdělávání s kolegy dlouhodobě sledujeme a vyhodnocujeme. Snažíme se zachycovat věci, které se jeví – alespoň v daném okamžiku – jako prakticky využitelné. To je i kritérium pro výběr vystoupení.

Podle čeho jste program akce tvořili a podle jakých kritérií jste vybírali jednotlivé vystupující?

Výběr vystupujících je samozřejmě ovlivněn ochotou firem svá řešení publikovat a dělit se o zkušenosti.

Pro koho je akce primárně určena?

Akce je tradičně určena pro pracovníky z oblasti vzdělávání a HR. Je zaměřena na obsah a metodiku, takže IT specialisté tam příspěvky z oblasti svého zájmu nenacházejí. Jsme velmi rádi, pokud se akce účastní i pedagogové z vysokých škol.

Jaký konkrétní přínos podle vás letošní ročník konference přinese a co si z ní účastníci odnesou?

Na konferenci budou představena různá řešení využívaná ve vzdělávání ve firmách, budou představeny trendy v této oblasti, které nejsou jednoznačné. Inspirující může být i téma e-learning s příběhem. Domnívám se, že smyslem konference není, aby účastníci odcházeli s nějakým „instantním“ řešením, ale s inspirací pro vlastní tvořivou práci.

Pro letošní ročník konference E-LEARNING FORUM 2019 zůstalo motto „Změňme rytmus našeho vzdělávání“. Co si můžeme pod pojmem „rytmus vzdělávání“ vybavit. Jakým směrem je možné do budoucna se ubírat?

Tak jako ve škole má školní rok svůj určitý zaběhaný řád (rytmus), tak je tomu i ve firemním vzdělávání. Aby byli lidé motivováni ke vzdělávání, je dobré, abychom jim nabízeli nejenom nová témata, ale i nové způsoby vzdělávání. Ve profesním životě stále více bojujeme s časem a klasická školení jsou někdy vnímána jako něco, co nám ubírá drahocenný čas na plnění operativních úkolů. Změna rytmu tedy znamená možnost lépe slaďovat vzdělávání a práci.

Program akce je nabitý a složení přednášejících je skutečně pestré. Přesto, chtěl byste někoho z přednášejících speciálně zmínit?

Nebylo by „fér“ zmiňovat jednotlivce. Všichni vystupující chtějí přijít s něčím zajímavým. Jednotlivé vystupující budeme postupně představovat na konferenčním webu www.euniverzita.cz.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.