Neděle 19. září. Svátek má Zita.

ROSTOUCÍ OBCHOD VE SLUŽBÁCH VYTVÁŘÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO ČESKOU REPUBLIKU

Investice 21.12.2016 | 08:34 0 Komentářů

Zatímco objem světového exportu zboží v tomto roce pravděpodobně poklesne o zhruba 3 %, přeshraniční prodej služeb v oblasti turistického průmyslu, bankovnictví, stavebnictví a vývoje softwaru vzroste o 1 % v nominální hodnotě, píše se v Prognóze globálního obchodu HSBC.

HSBC společně s výzkumnou agenturou Oxford Economics přinášejí výsledky analýzy světového obchodu, která zjistila, že od časů globální finanční krize růst exportu služeb předstihl růst exportu se zbožím. „Robustní výkon obchodu se službami v posledních několika letech částečně odráží skutečnost, že služby mají tendenci podléhat méně ekonomickému cyklu než zpracovatelský průmysl. Služby se také staly více obchodovatelné v důsledku klesajících nákladů na cestování, technologický pokrok a také díky pokračujícímu úsilí o liberalizaci obchodu. Současně dochází také k významným strukturální posunům v globální ekonomice, jako je vzestup střední třídy, který zvyšuje poptávku po široké škále služeb pro spotřebitele,“ říká Michael Hordley, generální ředitel HSBC Bank plc – pobočka Praha.

Prognózy globálního obchodu předkládané v tomto pravidelném průzkumu HSBC ukazují, že v následujících patnácti letech objem obchodovaných služeb bude i nadále růst průměrným ročním tempem 6 % a jejich podíl na obchodu se tak do roku 2030 více než zdvojnásobí. To znamená, že v roce 2020 podíl služeb na světovém obchodě dosáhne hranice 23 % až 24 % s pokračujícím růstem na 25 % v roce 2030. Nejrychleji se tato expanze projeví pravděpodobně v sektoru podnikatelských služeb (BPO/SSC), kde pokračující technologický pokrok usnadňuje přesun výroby či služby do zahraničí. Podle ABSL, sektor obchodních služeb tvoří 1,5 % HDP České republiky a roste působivým tempem v průměru 15 % ročně. Podobně pokračuje v růstu i poptávka po inovativních softwarových službách či potřeba řešení pro IT bezpečnost a je pravděpodobné, že tak dále podpoří silný růst v oblasti služeb informačních a komunikačních technologií, a tím i narůstající podíl služeb na světovém obchodě.

„ICT a další obchodní služby se stávají stále důležitějšími pro Českou republiku a další země v regionu poháněné třemi klíčovými faktory. Úzké zeměpisné, politické a kulturní vazby se západní Evropou jsou jedním z nich. Zatímco Asie a Indie hrály důležitou roli v offshoringu ICT služeb, ekonomiky Střední a Východní Evropy profitují z takzvaného „Nearshoring“. To znamená, že se společnosti rozhodnou pro outsourcing služeb v geograficky blízkých lokalitách s menším rozdílem v časových pásmech, což umožňuje efektivnější řízení projektů a což kompenzuje vyšší náklady na pracovní sílu. Dalším důležitým faktorem jsou nároky na kvalifikovanou pracovní sílu a jazykové dovednosti. Další výhody souvisejí s faktory, jako je členstvím v EU, které jsou zvláště důležité, pokud jde o snížení vnějších rizik, snižování administrativních nákladů a harmonizace regulačního prostředí, včetně ochrany dat a duševního vlastnictví (to činí středo a východoevropské země vhodnější lokací než Čína). Kvalitní telekomunikační infrastruktura, rozvinuté finanční služby a správné legislativní prostředí jsou další důležité prvky,“ vysvětluje dále Michael Hordley.

Výhled pro odvětví globálního turismu a cestování obecně je také optimistický, s růstem světové střední třídy cestuje stále více lidí, zejména z rozvíjejících se trhů a nadále tak roste celý sektor mezinárodní turistiky a cestování. Také se zlepšuje dopravní spojení v souvislosti s další výstavbou stovek nových letišť.  Díky nižším cenám paliva a rostoucí konkurenci klesají letecké tarify a více lidí na celém světě si může dovolit cestovat do jiných zemí, a už to není luxus. To vytváří příležitosti pro Českou republiku v čele s Prahou, která je jednou z 20 nejpopulárnějších destinací pro cestovatele z celého světa podle aktuálního žebříčku MasterCard Global Destination Cities Index.

Tisková zpráva HSBC

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.