Čtvrtek 29. října. Svátek má Silvie.

Říjnové novinky v nabídce ČSOB fondů

Banky ČSOB 02.10.2013 | 16:38 0 Komentářů

ČSOB upravuje od října nabídku investic. Objeví se v ní nový Optimum fund ČSOB Globálního růstu +16, který kombinuje možnost podílet se na zisku z akciových trhů s tím, že zajišťuje návratnost investované částky ke dni splatnosti. Nechybí ani další typ investičního životního pojištění Maximal Invest ČSOB Life Zdravotnictví a farmacie 1, který se zaměřuje na investice do nadnárodních společností vyrábějících léčiva a zdravotnickou techniku, poskytujících zdravotnickou péči a pojišťovnictví.

Od poloviny října bude doplněn ještě fond Global Partners ČSOB Dobyvatelé nových trhů 2, jenž investuje do silných globálních společností s expanzí na rozvíjející se trhy.

„Podle prognózy se po rozpačitém roce 2012 bude další období až do roku 2018 vyznačovat růstem v oblasti farmacie a zdravotnictví. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli poskytnout našim klientům možnost investovat do 20 nadnárodních společností v tomto oboru, jejichž společným znakem je jejich velikost a globální působnost. Tyto firmy disponují také silnými výzkumnými a vývojovými základnami, a proto dokážou rychle inovovat produkty a udržovat si náskok před konkurencí,“ říká Jan Barta, generální ředitel společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost.

V nabídce stále zůstávají také Optimum Fund ČSOB Šampioni sportu 1, ČSOB Exclusive Buffer Jumper 4, Optimum Fund ČSOB Světových příležitostí USD 1 a ČSOB Portfolio Pro listopad 95.

Hlavní výhody nových produktů:

Optimum Fund ČSOB Globálního růstu +16

  • Participace na růstu hodnoty koše akcií ve výši 60 %
  • Neomezený maximální výnos za dobu trvání fondu
  • Investorům, kteří chtějí využít potenciál akcií a zároveň oceňují zajištění návratnosti investice, nabízí fond ideální kombinaci obojího

Životní pojištění ČSOB Life Zdravotnictví a farmacie 1

  • Možnost volby oprávněné osoby pro bezproblémové dědictví vložených prostředků
  • Při splnění zákonných podmínek možnost snížení daňového základu až o 12 000 Kč ročně
  • Pojištění pro případ smrti následkem úrazu zdarma až do výše 500 000 Kč

Global Partners ČSOB Dobyvatelé nových trhů 2

  • 95% ochrana investice
  • Investuje do silných globálních společností s expanzí na rozvíjející se trhy
  • Investiční horizont 5 let a 9 měsíců
  • Maximální výnos 80 % (10,8 % ročně), při 80% participaci na růstu

Odhady výnosů nezaručují skutečnou výkonnost fondů v budoucnu. Hodnota investice a příjem z ní mohou v čase kolísat. Vyplacená částka muže být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Zajištění hodnoty investice u zajištěných fondů nebo části investice u strukturovaných fondů se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota zajištěné části investice. Podrobné informace o zajištěných/strukturovaných fondech včetně podstaty jejich zajištění naleznete na stránkách www.csob.cz, případně u bankéřů na pobočkách ČSOB.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.