Pátek 23. dubna. Svátek má Vojtěch.

Region střední a východní Evropy je na podzim 2015 novým bezpečným přístavem

Čtvrtletní výhled skupiny UniCredit pro 4. čtvrtletí 2015 ukazuje, že volatilita trhu se ve 3. čtvrtletí 2015 vyhrotila z důvodu nejistoty okolo očekávaného zvýšení sazeb ze strany Fed-u, kterou znásobují také rostoucí obavy ohledně „tvrdého přistání“ v Číně.  Za těchto podmínek trpěla aktiva na rozvíjejících se trzích. Měny těchto zemí oslabovaly, ceny dluhopisů a akcií prudce rostly a prorůstové předpoklady slábly. Náročné externí prostředí umocnilo rostoucí rozdílnosti v regionu střední a východní Evropy. Rusko a Turecko, dvě největší ekonomiky regionu, trpěly. Ostatní státy zatím přečkaly nedávné dění na trzích téměř bez škrábanců.

Nezdolnost členských zemí Evropské unie z regionu střední a východní Evropy (SVE EU)

Růst v regionu SVE EU pokračoval ve 2. čtvrtletí 2015 rychlým tempem. Krátkodobé ukazatele naznačují, že si toto tempo udrží i ve 3. čtvrtletí 2015. Očekáváme, že reálný HDP vzroste o 2–3,5 % za rok jako celek, přičemž bude mírně nad svým potenciálem. Pokud byl v úvodu roku růst podporován především vývozy, které pohánělo zotavování v EU, nyní se přesunul směrem k domácí poptávce. Klesající nezaměstnanost, silnější růst mezd a inflace na historických minimech podpořily spotřebu, přičemž zvýšená absorpce fondů EU podpořila investování. Externí pozice jsou při růstu vývozu silné, i když pod úrovní působivého tempa z 1. čtvrtletí 2015. Stále ale zůstávají na slušných úrovních a obchodní bilance zemí regionu vykazují nadbytky nebo jsou téměř vyrovnané. Externí financování bylo významné a podpořilo tak lokální měny a vnímání úvěrové schopnosti.

„S malou přímou expozicí vůči Číně a na vítězné straně prudkého pohybu cen komodit je region střední a východní Evropy v rámci Evropské unie stále více vnímán jako bezpečný přístav mezi rozvíjejícími se trhy,“ řekl Lubomir Mitov, hlavní ekonom UniCredit pro střední a východní Evropu.

Pokud jde o ostatní státy v daném regionu, Turecku se nepodařilo využít pozitivní vývoj v EU, nižší ceny ropy nebo nadbytek globální likvidity. Změna komoditního cyklu pak měla negativní dopad především na Rusko. Protože 75 % příjmů z vývozu a téměř polovina celkových vládních příjmů plyne z ropy a zemního plynu, opětovný pokles cen ropy, který sledujeme od července, byl velkou ranou pro již oslabenou ekonomiku, které stávající sankce brání v přístupu k trhům. Zdá se, že ekonomika Ukrajiny, která byla postižena nebývalou finanční a geopolitickou krizí, se ve 2. čtvrtletí 2015 odrazila ode dna. Reálný HDP, průmyslová výroba a maloobchodní tržby se během léta stabilizovaly nebo vykazovaly váhavý růst, byť z velmi nízké úrovně.

Chorvatsku a Srbsku pomohlo z recese zotavování se v eurozóně. V letošním roce ale bude růst v obou státech nevýrazný, a sice na úrovni nižší než 1 %. To je částečně způsobeno podstatně menším podílem vývozů zboží v porovnání s regionem SVE EU, který zmenšil pozitivní dopad oživení v Evropě. Na rozdíl od regionu SVE EU se zde domácí poptávka stále musí zotavit, přičemž je omezovaná výraznou a rostoucí makroekonomickou nerovnováhou, která zatěžuje důvěru a vynutila si politickou odezvu.

Výhled: postupování odlišnými směry

Dosavadní vývoj poukazuje na stále odlišnější výhled pro subregiony SVE. Naše prognózy pro nejbližší období vycházejí z předpokladů ohledně dalšího mírného zrychlování růstu v eurozóně a v USA, z předpokládané stabilizace cen komodit v roce 2016 s mírným potenciálem růstu, „měkkého přistání“ v Číně a postupného zvyšování sazeb ze strany Fed-u. Očekává se, že ECB bude pokračovat ve svém programu kvantitativního uvolňování (QE) v souladu s původním plánem.

„I při těchto předpokladech a pozitivním dopadu pro střední a východní Evropu je výhled však pro různé subregiony diametrálně odlišný, neboť odráží měnící se makroekonomické zranitelnosti, integraci v rámci EU politiky a stav reforem. Vzhledem k těmto kritériím má region SVE EU nejlepší postavení proto, aby profitoval z příznivého globálního prostředí,” vysvětluje Lubomir Mitov.

V následujícím roce by měl být růst v regionu SVE EU i nadále masivní a dosahovat hodnot nad svým potenciálem. Mírné zpomalení lze očekávat ve státech, které se nejvíce spoléhaly v investicích na fondy Evropské unie. Očekává se, že jejich absorpce během mezirozpočtového období EU poklesne ve všech zemích s výjimkou Polska. Převážnou část zpomalení investic financovaných EU by měla kompenzovat rostoucí spotřeba, jelikož přísnější podmínky na pracovních trzích vedou k vyššímu růstu mezd. Při dobře vyváženém růstu by měly externí pozice zůstat stabilní. Vzhledem k převaze finančních toků souvisejících s přímými zahraničními investicemi a dobrým výsledkům vidíme pouze malé nebo vůbec žádné riziko pro externí financování.

Hlavním závěrem je, že region SVE má i navzdory svojí heterogenitě v porovnání s většinou ostatních velkých rozvíjejících se trhů lepší předpoklady k tomu, aby se vyrovnal s případnými budoucími výzvami.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.