Pondělí 25. října. Svátek má Beáta.

Rating zvyšuje atraktivitu banky Oberbank na mezinárodním kapitálovém trhu

Banky Oberbank 23.01.2019 | 10:41 0 Komentářů

Standard & Poor’s udělila Oberbank úvěrový rating A ! Externí rating umožňuje nyní lepší přístup na finanční trh. Rating ulehčuje Oberbank refinancování budoucího růstu.

Na burze kótovaná banka Oberbank AG se v minulých měsících podrobila externímu ratingovému procesu mezinárodně uznávané ratingové agentury Standard & Poor’s (S & P). S & P udělila koncernu Oberbank úvěrový rating A se stabilním výhledem. Generální ředitel Franz Gasselsberger projevil spokojenost s výsledkem: „Externí posouzení naší bonity je důležitou pečetí kvality pro mezinárodní kapitálový trh. Těší nás, že můžeme vykročit s tímto výsledkem do nového roku, ve kterém oslaví Oberbank rovněž 150 let existence.“

Vzhledem ke svému strategickému zaměření coby regionální banka a solidní struktuře akcionářů není Oberbank přímo závislá na kapitálovém trhu. Doposud tedy nebylo nezbytně nutné podrobit se mezinárodnímu ratingovému procesu.

Mimoto je banka nadprůměrně vybavená kapitálem a disponuje vysokou likviditou. Díky tomu, že byl několikrát úspěšně zvýšen kapitál a Oberbank vykazuje konstantně dobré výnosy, činila hodnota vlastního kapitálu k 30. 9. 2018 zhruba 2,8 miliard eur, celkový kapitálový poměr se pohyboval kolem 18,38 % a obzvlášť důležitý ukazatel kapitálu Core Tier 1 dosáhl hodnoty kolem 16,04 %.

„Pokud však chceme využít všech možností kapitálového trhu a v budoucnu ještě silněji vystupovat u mezinárodních investorů, je externí posouzení bonity, tedy stanovisko ratingové agentury, nepostradatelné,“ vysvětluje Gasselsberger.

S bilanční sumou více než 21 miliard eur dosáhla Oberbank úctyhodné velkosti a expanduje nepřetržitě dál. Se záměrem refinancování objemu hypoték a lepší diverzifikace plánovaného růstu se banka rozhodla pro mezinárodně uznávaný externí rating. To výrazně zlepší přístup k mezinárodnímu finančnímu trhu, neboť velcí investoři, např. kapitálové společnosti a pojišťovny, potřebují k tomu, aby mohli účelně investovat, nezávislé posouzení bonity emitenta.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.