Úterý 19. ledna. Svátek má Doubravka.

Řady USF rozšiřují společnosti DataLife, s.r.o. a F & P Consulting a.s.

Představenstvo Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) v posledním měsíci letošního roku schválilo přijetí společností DataLife, s.r.o. a F & P Consulting a.s. za řádné členy Unie. Potvrzuje se tak postavení USF jako vedoucího sdružení finančních poradců, aktuálně zastupujícího bezprecedentních osmnáct finančně-poradenských společností.

Druhé rozšíření členské základny v tomto roce přivádí do USF společnosti se silným regionálním zastoupením. To ještě posílí pozici Unie při tvorbě nové legislativy a také dále rozšíří její samoregulační funkci.

Jiří Šindelář, výkonný ředitel USF, komentuje přijetí nových členů takto:„Pokládáme zájem nových členů o přistoupení k naší Unii za velmi výrazný lakmusový papírek kvality naší práce. V uplynulých letech jsme převzali plnou odpovědnost za ochranu zájmů finančních poradců a naše pozice je kontinuálně, každoročně posilována novými členy. Rozhodnutí obou nově přijatých společností si velice vážím a pokládám jej za potvrzení správnosti našeho kurzu.“

Petr Temelkov za společnost DataLife, s.r.o. komentuje rozhodnutí stát se členem USF takto:„Jsem přesvědčen, že být členem profesního sdružení USF je pozitivním signálem pro naše spolupracovníky. Náš vstup do USF vnímáme jako důležitý krok nejen pro předávání si zkušeností ve všech oblastech naší činnosti včetně legislativních změn, ale zejména ke zvyšování odbornosti našich spolupracovníků v oblasti finančního poradenství. Osobně věřím, že účast v tomto sdružení se ztotožňuje s filosofií společnosti DataLife a je pro nás záštitou stálého zlepšování a zkvalitňování služeb v oblasti finančního poradenství kde zájem klienta je na prvním místě zájmu poradce.“

Kamila Paličková za F & P Consulting a.s. připojuje následující komentář: „Jsme velmi potěšeni rozhodnutím o příjetí naší společnosti do USF. Věříme, že náš vstup bude vzájemně prospěšným vztahem, který přispěje k rozvoji procesu kultivace finančně poradenského trhu, který USF zdárně naplňuje. Vedení F & P Consulting a.s. cítí velkou zodpovědnost za své poradce a dopady jejich práce na kvalitu života klientů. Od svého vzniku nastavuje takové interní procesy, které vedou k efektivnímu výběru poradců, systémů řízení kvality a nastavení kontrolních mechanismů vedoucích k udržení požadované úrovně práce nebo případné rychlé selekci těch, kteří tyto standardy nesplňují. Věříme, že vstup F & P Consulting do USF ještě podpoří a zprofesionalizuje směr, kterým jsme se vydali.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.