Pondělí 19. dubna. Svátek má Rostislav.

Poštovní spořitelna přispívá ke zlepšení sousedských vztahů

Otevírá se druhé kolo Regionálního fondu rozvoje s podtitulem „souSedíme si“. Poštovní spořitelna v něm podpoří vybrané nekomerční projekty zaměřené na rozvíjení sousedských vztahů, utváření aktivních lokálních komunit a zapojování občanů do společenského a veřejného života v místě, kde žijí. V podzimním kole má Poštovní spořitelna k rozdělení připraveny 2 miliony korun. Od roku 2007, kdy byl program určený na podporu regionů a komunit poprvé spuštěn, získaly podporu desítky menších i větších projektů v částce přesahující 22 milionů korun.

V letošním roce je Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny rozvržen na dvě grantová kola – jarní a podzimní. K rozdělení jsou v nich určeny celkem 4 miliony korun. První kolo grantového programu bylo vyhlášeno 26. března 2014 a Poštovní spořitelna v něm částkou 1 517 380 korun podpořila 22 projektů. 

Druhé kolo Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny bylo vyhlášeno
10. září a uzávěrka žádostí proběhne 15. října 2014. 
Do grantového programu se mohou se svými projekty hlásit nevládní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné organizace, ústavy, nadace, nadační fondy, účelová zařízení církví), příspěvkové organizace i obce. Maximální výše jednoho grantu je 100 tisíc korun.

V souladu s působením Poštovní spořitelny na Českých poštách, které jsou blízké zejména menším obcím, je hlavním tématem programu sousedství. Regionální fond rozvoje podpoří projekty zaměřené na zapojování občanů do společenského a veřejného života v místě kde žijí, na posilování vztahu lidí k místu bydliště a na projekty zaměřené na péči o místní kulturu a přírodní dědictví.

Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny navazuje na předchozí grantový program ČSOB a Era pro podporu regionů, který fungoval od roku 2007. Odborným garantem programu je od roku 2009 Nadace VIA.

Grantový program v číslech

Nejaktivnějším a zároveň nejúspěšnějším krajem jarního kola Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny byl Středočeský kraj s 27 žádostmi a pěti podpořenými projekty, následovaný Jihomoravským krajem a Hlavním městem Prahou se třemi podpořenými projekty. Celkem 6 z 22 podpořených projektů získalo maximální možnou částku 100 tisíc korun.

Od zahájení grantového programu v roce 2007 bylo na komunitní projekty v regionech rozděleno již více než 22 milionů korun.

Více informací o grantovém programu je k dispozici na webových stránkách www.csob.cz a www.nadacevia.cz. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.