CZK/€ 24.695 +0,20%

CZK/$ 23.468 +0,20%

CZK/£ 29.144 +0,12%

CZK/CHF 24.060 +2,32%

11. 07. 2012

0 komentářů

Subjekty:

Oznámení klientům UNIBONu – spořitelní a úvěrní družstvo: Fond pojištění vkladů zahájí výplatu náhrad vkladů 23.7.2012 prostřednictvím vybraných poboček GE Money Bank

 


 

Fond pojištění vkladů (dále „Fond“) oznamuje klientům UNIBONu, spořitelní a úvěrní družstvo, a zároveň i klientům UNIBONu, spořitelní a úvěrní družstvo, organizačná zložka zahraničnej osoby se sídlem Námestie SNP 5, Bratislava, Slovenská republika (dále jen „Oprávněné osoby“), že dne 23. 7. 2012 bude zahájena výplata náhrad vkladů podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Výplata náhrad vkladů oprávněným osobám bude probíhat na níže uvedených pobočkách GE Money Bank, a. s. (pro klienty UNIBONu v České republice) a na níže uvedených pobočkách VÚB, a. s. (pro klienty UNIBONu ve Slovenské republice) po dobu tří let ode dne jejich zahájení, tedy do 22. 7. 2015.

Oprávněnými osobami k výplatě náhrad vkladů z Fondu pojištění vkladů jsou:

a)  fyzické a právnické osoby, které byly vkladateli ke dni 2. 7. 2012, tj. ke dni, kdy Fond obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopnosti UNIBONu dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek,

b)  jejich dědicové,

c)  jejich právní nástupci.

Oprávněné osoby prokážou své nároky platnými dokumenty:

REKLAMA

  • Fyzické osoby – průkazem totožnosti (platný občanský průkaz nebo pas),
  • Fyzické osoby – podnikatelé – průkazem totožnosti (platný občanský průkaz nebo pas) a výpisem ze živnostenského rejstříku,
  • Právnické osoby – výpisem z obchodního rejstříku a průkazem totožnosti osoby jednající za společnost (platný občanský průkaz nebo pas).

V případě dědiců či právních nástupců z jiného titulu bude požadován i dokument (originál nebo úředně ověřená kopie) prokazující nabytí pohledávky.

Upozorňujeme klienty UNIBONu, že členské vklady nejsou součástí výplaty náhrad vkladů.

Více informací k výplatám náhrad vkladů pro Oprávněné osoby, jejichž vklady jsou vedeny na obchodních místech UNIBONu v České republice, včetně kompletního seznamu požadovaných dokladů a možností pro případné uplatnění reklamací, najdou Oprávněné osoby na všech obchodních místech GE Money Bank, a.s., v sídle Fondu pojištění vkladů, Praha 1, Růžová 15, 2. patro a na internetových stránkách www.gemoney.cz a www.fpv.cz.

Seznam vybraných obchodních míst GE Money Bank, a. s. určených k výplatě náhrady vkladů pro klienty UNIBONu, se sídlem Velká 23, Ostrava – Moravská Ostrava, Česká republika:

Obchodní místo

Adresa, Telefon

Ostrava – Masarykovo náměstí

REKLAMA

Masarykovo náměstí 32, tel. 595 131 162

Ostrava – Nová Karolina

Jantarová 3344/4, tel. 595 135 001

Opava

U Pošty 8, tel. 553 759 000–8

Praha 1 – Václavské náměstí

Václavské náměstí 62, tel. 224 490 630,639

REKLAMA

Praha 1 – Revoluční

Revoluční 8, tel. 224 800 210–17

Praha 1 – Hybernská

Hybernská 20, tel. 221 490 611

Brno – Lidická

Lidická 31, tel. 541 126 011

Doplnkové informácie pre klientov UNIBONu, spořitelní a úvěrní družstvo, organizačná zložka zahraničnej osoby zo sídlom Námestie SNP 5, Bratislava, Slovenská republika:

Fond pojištění vkladů oznamuje, že náhradu vkladov týmto klientom bude vyplácať v spolupráci s Fondom ochrany vkladov, Kapitulská 12, Bratislava. V prípade, ak je vkladateľ klientom UNIBONu, spořitelní a úvěrní družstvo so sídlom v Ostrave a zároveň aj vkladateľom organizačnej zložky zahraničnej osoby UNIBONu so sídlom v Bratislave, náhrada sa vyplatí na území štátu, v ktorom má klient trvalé bydlisko. Výplata náhrad bude prebiehať prostrednictvom Všeobecnej úverovej banky, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, ajej vybranej pobočke v Bratislave. Viac informácií môžu oprávnené osoby získať na www.fovsr.sk alebo www.vub.sk.

Pobočka Všeobecnej úverovej banky, a. s. pre účely vyplácania náhrad klientom organizačnej zložky zahraničnej osoby UNIBONu, spořitelní a úvěrní družstvo, so sídlom v Bratislave, Slovenská republika:

Pobočka VÚB

Adresa

Bratislava

Páričkova 2

Fond pojištění vkladů zahájil přípravu na výplatu vkladů družstevní záložny UNIBON 2. července 2012, kdy od České národní banky obdržel Oznámení o neschopnosti UNIBON – spořitelní a úvěrní družstvo „v likvidaci“ dostát závazkům vůči oprávněným osobám. Podle zákona má Fond na přípravu podkladů a zahájení výplat 20 pracovních dnů ode dne obdržení Oznámení ČNB.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Tunel z peněz - peníze - USD

Ruská ERB Bank v Česku končí… byl to tunel?

Ruská banka ERB Bank od pátku minulého týdne nevyplácela hotovost svým klientům na pobočkách. Včera Česká národní banka (ČNB) vyhlásila její platební neschopnost. V potížích byla banka již delší dobu. Byla vytunelována? A co čeká její klienty?

Text: Petr Zámečník

11. 10. 2016

Kampeličky – neuhlídatelný morální hazard?

Družstevní záložny nabízejí v porovnání s bankami vyšší úroky z vkladů a vklady jsou ze zákona pojištěny. Vkladatele zajímá vysoké úročení vkladů. Ať se to bankovnímu dohledu líbí nebo ne, většina záložen se chová mnohem riskantněji než banky. Jen čas ukáže, jak se problém této horké brambory podaří vyřešit a jaký dopad na Fond pojištění vkladů to bude nakonec mít.  

Text: Radovan Novotný

03. 06. 2013

Unibon: Začátek konce družstevních záložen?

Když kdysi zkrachovala banka nebo záložna, dalo se předpokládat nervozitu a paniku těch, kteří tomuto finančnímu zprostředkovateli svěřili své peníze. Nedávno nám televize zprostředkovaly záběry na klienty špatně hospodařící družstevní záložny Unibon, kteří po oznámení o konci záložny navštívili pobočku a zjistili, že se nic neděje a byli utěšeni bankovními úředníky „nemějte strach, vaše vklady jsou pojištěny.

Text: Radovan Novotný

16. 03. 2012


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.