Neděle 11. dubna. Svátek má Izabela.

Otevřený podílový fond NOVA Green Energy dosáhl čistého zhodnocení pro investory 7,72 %. Ve fondu je již více než 33 milionů euro

Investice 20.05.2015 | 11:01 0 Komentářů

Důvěra investorů v otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů NOVA Green Energy (NGEF), který se orientuje na investice do obnovitelných zdrojů energie, se skutečně vyplácí. Potvrdily to auditované výsledky za rok 2014. Očekávaná 6,5 procentní čistá výnosnost fondu byla překonána o 1,22 procentního bodu. Velikost fondu dosáhla 33,041 milionů euro a stále roste. (Tisková zpráva: NOVA Green Energy Fund)

 

„V loňském roce vynášely agregovaně fotovoltaiky o 0,6 % více, než bylo dáno finančním plánem. Po přecenění aktiv tak fond dosáhl za rok 2014 čistého výnosu pro investory 7,72 % ročně,“ potvrdil Karel Krhovský z investiční společnosti REDSIDE, která obhospodařuje otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů NOVA Green Energy.

Výkonnost fondu za měsíc březen 2015 dosáhla nárůst o 0,45 % meziměsíčně. Od počátku roku přinesl fond investorům čisté zhodnocení 1,72 %. Výkonnost portfolia za první čtvrtletí přesáhla plánované (auditem definované) výrobní aktivity o 3 %. 

„Tato čísla jasně poukazují na prozřetelnost zejména konzervativnějších investorů, kteří v době nízkých úrokových sazeb objevují otevřené podílové fondy investující do obnovitelných zdrojů jako výhodnou investici a jejich rozhodnutí se jim nyní vrací v podobě nemalých výnosů,“ komentoval Juraj Dvořák, předseda investičního výboru fondu NOVA Green Energy.  

Za rok 2014 dosáhl fond celkovou výkonnost 7,72 % ročně, což bylo o 0,05 % více, než předešlý rok (nutno brát v úvahu, že výkonnost fondu je počítána až od června 2013).

Nové akvizice

Do portofolia fondu přibylo v březnu 2015 až 5 fotovoltaických elektráren na východním Slovensku o celkovém výkonu 5,2 MW při vnitřním výnosovém procentu (IRR) 11,5 %. Celkově je nyní ve fondu 19 instalací o celkovém výkonu 21,2 MW. 

Další akvizice o velikosti 5 MW podle vyjádření zástupců fondu probíhají dle plánu a ve druhém čtvrtletí se budou uzavírat akvizice šesti bioplynových stanic. Koncem léta by tak ve fondu měly být elektrárny o celkovém výkonu více než 26 MW. Fond tak proniká mezi největší majitele energetických zdrojů a stane se jedním z největších fondů kvalifikovaných investorů investujících majoritně do obnovitelných zdrojů energie v regionu střední a východní Evropy.

Fond vznikl začátkem roku 2013. Správcem fondu je společnost REDSIDE, investiční společnost. Peníze do fondu vkládají institucionální investoři, ale také fyzické osoby a family offices věnující se správě rodinných majetků.

Blíže o NGEF

Jde o jediný fond tohoto druhu a rozsahu v Česku investující majoritně do obnovitelných zdrojů (vyjma uzavřených fondů). Díky garantovaným výkupním cenám energie má tento fond potenciál přinášet investorům čisté výnosy ve výši až 8 – 9 % ročně. Vzhledem k tomu, že je zaměřen na investice ve střední a východní Evropě, mají investoři snazší přístup k informacím. Doslova se mohou jít podívat, co fond vlastní. Peníze jsou ve fondu vázány jenom prvních 12 měsíců. Minimální doporučený investiční horizont je však pro klienta 3 roky. Už za takový krátký čas je možné získat velmi příznivé rovnoměrné výnosy. Velkou výhodou je však možnost participovat na této investiční příležitosti dlouhodobě, a to 10–15 let. NGEF je přísně regulovaný subjekt podléhající dozoru regulátora (ČNB). Má svého správce, depozitáře a samozřejmě auditora. Zárukou kvality portfolia je, že fond obstarává jen funkční, ověřené a smluvně zajištěné projekty, které projdou důkladným technickým, právním a ekonomickým due dilligence. Samozřejmostí je profesionalita členů investičního výboru a všech zapojených subjektů. 

Správce fondu REDSIDE

REDSIDE Investiční společnost, a.s. spravuje fond

Depozitář fondu UniCredit bank a.s.

UniCredit Bank, a.s. Monitoruje, vykonává a reportuje peněžní transakce

Auditor fondu KPMG Audit

Vydává auditorskou správu o aktivitách fondu 1× ročně

Hlavní důraz klade fond na projekty obnovitelných zdrojů energie (OZE): fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny, malé vodní elektrárny, výroba energií z odpadu, kogenerační jednotky, bioplynové stanice, elektrárny na bázi biomasy.

Základní informace a výkonnost:

Název fondu:                      NOVA Green Energy otevřený podílový fond REDSIDE IS, a.s.

Typ fondu:                           Fond kvalifikovaných investorů

Velikost fondu:                   33,041 mil. EUR

Cílový výnos:                       9 % p.a. (po odečtení všech poplatků fondu)

Minimální investice:            125 tis. EUR 

Základní měna:                    CZK

Třídy emitovaných podíl.

listů                                        CZK nebo EUR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.