Pátek 30. července. Svátek má Bořivoj.

OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV DOSÁHL K 31.3.2018 VÝŠE 1,365 BILIONU KORUN

K 31.3.2018 investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly výše 479,83 miliard Kč.

Jana Brodani, Výkonná ředitelka AKAT:

Od začátku roku 2018 majetek ve fondech kolektivního investování klesl o více než 3,6 miliardy korun, a to na celkových 479,83 mld. Kč. Pokud bychom nezahrnuli do dat jednorázový odkup velkého institucionálního investora, investice obyvatelstva do fondů by i nadále mírným tempem rostly. Favoritem investorů zůstávají, stejně jako v předchozím roce, smíšené fondy.

Nárůst zaznamenala aktiva nemovitostních, smíšených, akciových fondů a také fondy fondů a fondy peněžního trhu. Naopak pokles zaznamenaly dluhopisové a strukturované fondy.

Vývoj v prvním kvartále nadále potvrzuje postupné navyšování podílu; investic do podílových fondů na celkovém majetku domácností, zároveň jsme však byli svědky určitého zpomalení tempa růstu v důsledku vyšší volatility kapitálových trhů a horší historické výkonnosti. Potěšujícím trendem je každopádně další nárůst podílu pravidelných investic na nových prostředcích.“ prohlásil místopředseda AKAT Martin Řezáč.

Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 31.3.2018 výše 1,365 bilionu korun a klesl během roku 2018 o 12,407 miliard Kč (z 1,378 bn Kč k 31.12.2017 na 1,365 bn Kč k 31.03.2018).

Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 138,84 mld. Kč a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 6,09 mld. Kč (tj. o 4,58 %, z 132,75 mld. Kč k 31.12.2017 na 138,84 mld. Kč k 31.3.2018).

Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.3.2018 hodnoty 3,189 bn Kč.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.