Neděle 11. dubna. Svátek má Izabela.

OBJEM MAJETKU SVĚŘENÉHO DOMÁCÍM SPRÁVCŮM AKTIV PŘESÁHL V ROCE 2014 BILION KORUN.

K 31.12.2014 bylo v domácích a zahraničních fondech nabízených v České republice zainvestováno 328,86 miliard Kč. Investice do fondů tak zaznamenaly historickou úroveň a přibližují české domácnosti ke standardu zemí západní Evropy s cílem uchovávání hodnoty majetku prostřednictvím investování. 

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) dnes zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za celý rok 2014 a ve čtvrtém čtvrtletí 2014. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 31.12.2014 výše 1,103 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 328,86 miliard Kč. Od začátku roku 2014 majetek ve fondech kolektivního investování zaznamenal nárůst o 51,93 miliardy Kč, tj. o 18,75 % (z 276,93 mld. Kč k 31.12.2013 na 328,86 mld. Kč k 31.12.2014). Během čtvrtého čtvrtletí 2014 vzrostl majetek ve fondech kolektivního investování o 12,91 miliard Kč, tj. o 4,09% (z 315,94 mld. Kč k 30.9.2014 na 328,86 mld. Kč k 31.12.2014). Při rostoucím počtu investorů tak již každý sedmý Čech investuje do fondů. Z pohledu investičního zaměření fondů téměř každá druhá investice směřuje do smíšených fondů. 

Asset Management:

Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 31.12.2014 výše 1,103 bilionu korun a vzrostl během roku 2014 o 128 miliard Kč (z 975,060 mld. Kč k 31.12.2013 na 1,103 bn Kč k 31.12.2014). 

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zahrnuty. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce.

Investice ve fondech:

Majetek v podílových fondech vzrostl během roku 2014 o 51,93 miliardy korun (tj. 18,75 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla během roku 2014 o 16,60 miliard korun (tj. o 11,43 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 35,32 miliard korun (tj. o 26,83 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva smíšených fondů, dluhopisových fondů, akciových fondů a nemovitostních fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u zajištěných fondů, fondů peněžního trhu a fondů fondů.

Z pohledu čtvrtého čtvrtletí 2014 zaznamenal majetek v podílových fondech nárůst o 12,91 miliard Kč, tj. o 4,09% (z 315,94 mld. Kč k 30.9.2014 na 328,86 mld. Kč k 31.12.2014). Konkrétní hodnoty, čtvrtletní změnu a změnu od počátku roku naleznete v níže uvedené tabulce.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 328,86 miliard Kč (k 31.12.2014), přičemž 74 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 26 % je drženo právnickými osobami. 

Největší zprostředkovatelé:

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 31.12.2014 skupina ČSOB (89,44 mld. Kč), skupina České spořitelny (86,75 mld. Kč), skupina Komerční banky (40,18 mld. Kč), skupina UniCredit Bank (25,30 mld. Kč) a Conseq (18,79 mld. Kč).

Fondy kvalifikovaných investorů:

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 1,103 bn. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 31.12.2014 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 72,20 mld. Kč.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.