Úterý 24. listopadu. Svátek má Emílie.

O nové investiční příležitosti nebude letos podle private equity investorů nouze

Investice EY 15.05.2012 | 18:42 0 Komentářů

Šéfové private equity firem hodnotí globální ekonomický výhled s opatrným optimismem. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu investiční důvěry provedeného mezi 150 private equity investory, kteří zastupovali private equity firmy z 22 zemí včetně České republiky. Rozdíl je samozřejmě v hodnocení regionů. Zatímco asijské a severoamerické private equity společnosti vidí další ekonomický vývoj svých regionů optimisticky, respondenti ze západní Evropy jsou méně pozitivní a ekonomiku hodnotí jako „mírně klesající“. 48 % globálních respondentů očekává, že počet investičních příležitostí během následujících 12 měsíců poroste. Opačný, pesimistický názor zastává pouze 6 %. PE investoři v ČR jsou v ročním výhledu o něco skeptičtější,
a to zejména kvůli špatné dostupnosti akvizičního financování a situaci v eurozóně. Přesto 80 % private equity společností považuje množství investičních příležitostí v České republice za stabilní a podle 20 % se jejich počet dokonce zvyšuje. 

  • 48 % private equity investorů předpokládá, že počet investičních příležitostí během následujících 12 měsíců poroste 
  • Očekává se, že také v ČR se bude realizovat více transakcí než v loňském roce
  • Problémem v ČR je akviziční financování – podle 60 % PE investorů není v ČR na rozdíl od jiných zemí dostatečně dostupné

V roce 2012 významně posílila důvěra private equity investorů v pravděpodobnost dokončení realizovaných transakcí – podíl dotázaných PE investorů, kteří jsou optimističtí nebo velmi optimističtí, vzrostl  z 25 % polovině roku 2011 na 44 % v roce 2012. Téměř polovina respondentů předpokládá, že hodnota fúzí a akvizic poroste. „Aktivita korporací v oblasti fúzí a akvizic je důležitým faktorem pro prosperující private equity sektor,“ upozorňuje Peter Wells, partner Ernst & Young pro oblast private equity v České republice a ve střední a jihovýchodní Evropě. „Větší nabídka ze strany korporací je pro private equity investory pozitivním signálem, který svědčí o tom, že se ceny investic postupně stabilizují. Navíc roste důvěra v dostupnost úvěrů, které jsou důležitým předpokladem private equity transakcí.“

I když se dostupnost úvěrů zlepšuje, stále je to problém, který osloveným private equity investorům působí obavy, což souvisí především s vývojem v eurozóně. Necelé tři čtvrtiny z nich (70 %) mají nicméně v dostupnost úvěrů „vysokou“ nebo „stabilní“ důvěru. V Severní Americe je toto procento dokonce ještě vyšší, v dostupnost úvěrů věří devět desetin tamějších respondentů.

Obecně však kvalita investičních příležitostí od poloviny loňského roku mírně poklesla. Zatímco v minulém průzkumu hodnotilo svou důvěru v kvalitu investičních příležitostí jako „vysokou“ nebo „velmi vysokou“ 47 % oslovených private equity investorů, nyní zastává tento názor pouze 37,5 % z nich. Naopak počet respondentů hodnotících kvalitu investičních příležitostí negativně se mírně zvýšil (z 11 % na 13 %). To svědčí o tom, že investiční trh není zcela stabilní vzhledem ke kolísající úrovni nabídek v oblasti akvizic.

Vývoj PE sektoru v České republice

„Názory private equity investorů působících na českém trhu se od jejich zahraničních kolegů příliš neliší,“ komentuje výsledky průzkumu mezi PE investory působícími v České republice Peter Wells. „I když se kvalita investičních příležitostí nijak zásadně nezlepšila, vypadá to, že v letošním roce se realizuje více transakcí než vloni. Akviziční financování lze i nadále získat maximálně cca do 3,5 násobku EBITDA, nejvíce však do 50 % hodnoty transakce. Ceny akvizic jsou relativně stabilní, stále je možné koupit atraktivní společnosti za překvapivě nízké násobky EBITDA. Pokud jde o důvěru v budoucí růst české ekonomiky, panuje zde nejistota kvůli závislosti na exportu, především do zemí eurozóny.“

Co se týče investičních příležitostí, pro 80 % private equity společností působících v České republice je jejich množství stabilní, a podle 20 % se jejich počet dokonce zvyšuje. Výsledky globálního průzkumu jsou přitom ještě optimističtější – rostoucí trend u investičních příležitostí zaznamenalo 45 % jeho respondentů. 40 % private equity společností v České republice považuje uzavření realizované investiční transakce za méně pravděpodobné a pouze 10 % za pravděpodobné, což je opět výrazně méně než u globálního průzkumu, podle nějž v uzavření transakce věří téměř 43 % private equity investorů.

„Předpokládaná menší pravděpodobnost uzavření investiční transakce v České republice úzce souvisí jednak s dostupností akvizičního financování a jednak s tržní hodnotou společností. Podle 60 % oslovených private equity investorů je akviziční financování v České republice špatně dostupné nebo není dostupné vůbec,“ říká Daniela Blehová, manažerka oddělení transakčního poradenství společnosti Ernst & Young v České republice.

(Naproti tomu pro 70 % respondentů globálního průzkumu je akviziční financování relativně dobře dostupné.) V důsledku toho hodlají private equity společnosti v ČR akvizice financovat ve větší míře z vlastních zdrojů: 40 % českých respondentů uvedlo, že z vlastních zdrojů plánují pokrýt 46 až 50 % ceny akvizice, a 30 % dokonce více než 50 % ceny akvizice. V globálním měřítku je toto procento nižší, pouze 31 % respondentů celosvětového průzkumu předpokládá, že z vlastních zdrojů pokryje více než 46 % ceny akvizice a přes 41 % z nich se domnívá, že vlastní zdroje nebudou činit ani 30 % z ceny akvizice.

Pokud jde o kvalitu investičních příležitostí, podle 60 % oslovených českých private equity investorů se víceméně nemění, zatímco 35 % respondentů globálního průzkumu se domnívá, že se zlepšuje. „Globální private equity investoři jsou skeptičtější, pokud jde o růst tržní hodnoty společností. Podle 36 % z nich jsou totiž vyhlídky kapitálových trhů nepříznivé, přičemž stejný názor zastává pouze 10 % private equity společností v České republice,“ vysvětluje Daniela Blehová.

„80 % oslovených private equity společností v ČR se domnívá, že nejdůležitějším kriteriem pro institucionální investory při jejich rozhodování o dalších investicích do private equity fondů budou hospodářské výsledky fondu,“ dodává Daniela Blehová. V globálním průzkumu považuje toto kriterium za důležité pouze cca 34 % respondentů. Dalšími důležitými faktory jsou podle globálních respondentů zkušenosti manažerského týmu fondu (24 % respondentů), a dále produktová a geografická diverzifikace fondu (necelých 17 % respondentů).

Ekonomický výhled v ČR a ve světě z pohledu PE investorů

Dobrou zprávou je, že podle necelé poloviny (49 %) oslovených private equity investorů se globální ekonomická situace „zlepšuje“. Před půlrokem přitom tento názor zastávalo pouze 20 % respondentů. Optikou posilující globální ekonomiky se mění i očekávání private equity investorů, pokud jde o ceny fúzí a akvizic. Přes 43 % respondentů uvedlo, že cena nabízených aktiv půjde během následujícího roku nahoru,  ve srovnání s říjnem 2011, kdy tento názor mělo pouze 30 % oslovených. Žádnou zásadní změnu v cenách fúzí a akvizic neočekává 44 % účastníků aktuálního průzkumu; loni v říjnu mělo tento názor 58 % respondentů.

Pokud jde o názor na stav globální ekonomiky, private equity investoři působící v České republice jsou v porovnání se svými kolegy z jiných částí světa o něco méně optimističtí. Globální ekonomickou situaci považuje za stabilní nebo mírně se zlepšující pouze 70 % private equity společností v ČR, zatímco v globálním měřítku tento názor zastává více než 83 % respondentů. S tím koresponduje i názor na domácí ekonomickou situaci. Zatímco 30 % oslovených českých private equity investorů v Čechách se domnívá, že zdejší ekonomika klesá, v globálním průzkumu si totéž o své národní ekonomice myslí jen necelých 19 % respondentů.

Rozdíly v regionech

Asi nepřekvapí, že v hodnocení hospodářských perspektiv jednotlivých regionů jsou určité rozdíly. Zatímco asijské a severoamerické private equity společnosti vidí další ekonomický vývoj svých regionů optimisticky, respondenti ze západní Evropy jsou podstatně méně pozitivní a ekonomiku hodnotí jako „mírně klesající“. „Krize eurozóny zasáhla celou řadu private equity společností investujících v tomto regionu,“ upozorňuje Peter Wells. „Od té doby, co se před několika lety začala masivně zhoršovat úvěrová bonita států i jednotlivých společností, ovlivnila krize cenné papíry, výši úvěrové marže i kreditní riziko protistrany, které mají dopad na krátkodobé i dlouhodobé finanční nástroje. Velký problém představuje také obtížné získávání finančních prostředků a zhoršená dostupnost úvěrů.“ 

Hlavní problémy, které přinesla krize eurozóny – ziskovost společností v investičním portfoliu a získávání finančních prostředků

Pouhých 8 % respondentů globálního průzkumu souhlasí s tvrzením, že krize eurozóny neměla na jejich podnik dopad, přičemž žádný z těchto respondentů nepochází ze západní Evropy. Na rozdíl od jejich kolegů ze Severní Ameriky a Asie se evropští private equity investoři potýkají s podstatně většími problémy v souvislosti se získáváním finančních prostředků (57 %), dostupností úvěrů (50 %) a ziskovostí podniků ve svém investičním portfoliu (43 %). Naopak mnohem méně, na rozdíl od amerických a asijských společností, je trápí zpřísňující se právní předpisy a vyšší zdanění. 

Opatření v reakci na krizi eurozóny – zátěžové testy, efektivnější řízení pracovního kapitálu a oportunistické fúze a akvizice

Krize eurozóny však private equity investorům nepřináší jen problémy, ale otevírá před nimi i nové příležitosti. Čtvrtina respondentů považuje za příležitost fúze a akvizice, které se na trhu objevily právě v souvislosti s krizí. 26 % private equity společností věnuje v současných náročných ekonomických podmínkách větší pozornost řízení pracovního kapitálu a peněžních toků, aby předešly nedostatečné likviditě. 

„I když evropské národní banky řeší problémy s krátkodobou likviditou opatřeními, jako jsou nouzová úvěrová pomoc nebo nové předpisy, případné další negativní změny v tomto regionu budou mít na podniky v investičních portfoliích private equity fondů nepochybně nepříznivý dopad,” obává se Peter Wells.

Zvýšení investiční aktivity na nově se rozvíjejících trzích, především v Asii

Rychlý ekonomický růst, který v posledních několika letech zaznamenaly rozvíjející se trhy, především asijské, přirozeně velmi láká i private equity investory. Na otázku, ve kterém regionu hodlají v následujících 12 měsících zintenzivnit akviziční aktivitu, odpovědělo 87 % respondentů průzkumu region „rozvíjející se Asie“. Na druhém místě v této kategorii skončila Indie s 80 %, třetí Čína se 77 %. Pětku rozvíjejících se trhů světa nejatraktivnějších pro private equity investory doplňují Afrika a Latinská Amerika (včetně Brazílie).

Srovnání s předchozím průzkumem ukazuje, že mezi private equity investory výrazně roste i zájem o „tzv. „frontier markets“, jako jsou např. Turecko, Rusko a SNS nebo Afrika. Aktuální odpovědi respondentů naznačují, že private equity společnosti jsou připraveny investovat v těchto regionech mnohem více kapitálu. Na rozdíl od trhů v Rusku či Turecku, investiční důvěra v region střední a východní Evropy klesla mezi PE investory z 46 % (říjen 2011) na 31 % (duben 2012).

„Private equity investoři si dobře uvědomují, že stávající hospodářská situace vyžaduje opatrnost,“ dodává Peter Wells. „Nicméně náročné ekonomické podmínky posledních několika let ovlivnily investiční strategii tohoto odvětví i jeho schopnost úspěšně zvyšovat hodnotu portfoliových společností a načasovat exity na období ekonomické konjunktury. Private equity společnosti budou jistě i nadále aktivně vyhledávat investiční i prodejní příležitosti – nejen na domácím trhu, ale i v zahraničí.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.