Čtvrtek 21. ledna. Svátek má Běla.

Nový zákon o platebním styku pro spotřebitele přináší snazší orientaci v bankovních účtech

Banky 13.02.2018 | 19:28 0 Komentářů

Zákon o platebním styku, jež nabyl účinnosti v sobotu 13. ledna 2018, pro spotřebitele nově přináší několik změn. Řada z nich slouží k výraznému zvýšení informovanosti a rozšíření volby. Spotřebitelské fórum zpracovalo shrnutí, jak nový zákon Čechům ulehčí každodenní platební styk.

Větší informovanosti klientů by mělo napomoci poskytnutí každoročního podrobného přehledu o úplatách za jednotlivé služby, připsaných úrocích, smluvních pokutách či úrocích z prodlení. Přehled bude poskytován bezplatně a v čitelné podobě. „Uživatelé platebních účtů by se tak měli do budoucna snáze orientovat v džungli poplatků a plateb za jednotlivé služby spojené s platebním účtem,“ uvádí k tomu předseda správní rady Spotřebitelského fóra Kryštof Kruliš.

Díky zákonu se také vytvoří mantinely pro fungování internetových stránek srovnávajících platební služby, které podrobuje dohledu Česká obchodní inspekce a Česká národní banka. Ty budou na svých webech uveřejňovat údaje o těchto srovnávačích. „Srovnávací stránky byly cennou pomůckou pro uživatele platebních služeb. Zákonné vymezení podmínek jejich fungování může přispět k dalšímu rozšíření jejich užívání,“ říká Kruliš.

Zákon také zavádí službu změny platebního účtu, která klientům zjednodušuje převod trvalých příkazů či souhlasů k inkasu. „Tuto službu dosud prováděly na dobrovolné bázi banky na základě Kodexu mobility České bankovní asociace. Nově to již bude povinnost všech poskytovatelů platebních služeb, na které se zákon vztahuje,“ vysvětluje Kryštof Kruliš.

Nově zákon zakazuje dosavadní praxi některých obchodníků, kteří si za platby kartou účtovali přirážky. Omezeno je i požadování úplaty za použití jiného platebního prostředku, například bankovního převodu, a to na přímé náklady, které v souvislosti s použitím daného platebního prostředku obchodníkovi vznikají. „Spotřebitelé se od soboty 13. ledna 2018 mohou proti nezákonným přirážkám bránit a případné neoprávněně účtované přirážky požadovat nazpět, a to i dodatečně například cestou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,“ dodává Kruliš.

Zákon v neposlední řadě v návaznosti na právní předpisy Evropské unie (směrnice o platebním styku, tzv. PSD2) zavádí také možnost využívat služby tzv. správců informací o platebním účtu, kteří mohou pro své klienty zpracovávat a seskupovat přehledy o platbách na platebních účtech u různých poskytovatelů. „Pokud máte například účet u více bank nebo vám nevyhovuje internetové bankovnictví vašeho bankovního ústavu, budete v budoucnu moci služeb takového správce informací využít a nadále ke svým účtům přistupovat již přes jeho rozhraní a například si tak zjednodušit i vedení osobního účetnictví. Zákon stanoví povinné pojištění takovéhoto správce a získání licence od ČNB. Lze přesto očekávat, že zprvu u mnohých uživatelů převládne opatrnost. Pokud se však českému fintech sektoru vyhnou skandály ohrožující důvěru klientů, je možné, že se nový způsob ovládání platebních účtů dočká svého rozšíření i u nás,“ uvádí na závěr Kryštof Kruliš.

Tisková zpráva: Spotřebitelské fórum

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.