Čtvrtek 27. února. Svátek má Alexandr.

Nový mezinárodní účetní standard IFRS 15 „Výnosy ze smluv se zákazníky“ bude mít dopad na společnosti prakticky ve všech odvětvích

Makro 30.05.2014 | 14:41 0 Komentářů

Do působnosti standardu spadají veškeré smlouvy na dodání zboží či služeb zákazníkům

Nový standard ovlivní také účtování některých běžných součástí prodejních transakcí jako např. garancí poskytovaných na prodané výrobky

České firmy se teď musí včas připravit na požadavky, které tento nový předpis přináší

Nový standard je výsledkem více než deseti let příprav
 
 

Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) a Rada pro standardy finančního účetnictví (FASB) vydaly 28. května 2014 nový mezinárodní účetní standard – IFRS 15 „Výnosy ze smluv se zákazníky“. Tento nový standard nahrazuje veškeré stávající IFRS i US GAAP předpisy upravující účtování výnosů. Standard přináší celosvětově jednotný model a principy, které společnosti budou aplikovat při určení výše, času a způsobu vykázání výnosů ze smluv na dodání zboží či služeb zákazníkům. Standard vstoupí v platnost k 1. lednu 2017, přičemž uplatnění v ČR bude záviset na schválení standardu EU.

IFRS 15 přináší pětistupňový model, který se bude používat pro určení výše, času a způsobu vykázání výnosů ze smluv se zákazníky (s několika málo výjimkami) a který bude platit pro všechny typy transakcí a ve všech odvětvích. Standard požaduje rozdělení smluv se zákazníky na jednotlivá samostatná plnění, ze kterých jsou následně účtovány výnosy při přechodu kontroly nad dodaným zbožím či službami na zákazníka. Standard také pokrývá způsob, jakým mají být jednotlivá plnění identifikována, resp. jakým způsobem jim má být alokována část obdržené odměny pro zaúčtování výnosů. Ve srovnání se současnými standardy IFRS obsahuje nový standard detailnější návody pro účtování některých transakcí, např. takzvané vícesložkové smlouvy.  

„Očekáváme, že nový standard bude mít významné dopady na všechny společnosti, ovšem v některých oborech jako například telekomunikace, IT a software, dlouhodobé stavební smlouvy, výrobní společnosti s dlouhodobými smlouvami budou dopady významnější,“ vysvětluje Martin Skácelík, partner EY pro služby IFRS. „Doporučujeme managementu, aby spolu s finančním oddělením analyzovali typizované smlouvy se zákazníky a zvážily dopad nového standardu. Mohou například včas identifikovat oblasti, které je možné ve smlouvě do budoucna upravit, tak aby nedocházelo k překvapením a nežádoucím dopadům na výší vykazovaných výnosů. Stejně tak si aplikace nového standardu vyžádá úpravu procesů
a podpůrných IT systémů.“ 

„Oproti stávající úpravě přináší IFRS 15 do účtování výnosů významnou změnu. Obsahuje sice poměrně podrobná aplikační ustanovení, nicméně i tak bude uplatňování nových požadavků od společností vyžadovat větší odborný úsudek, mimo jiné proto, že bude nutné ve větší míře používat odhady,“ říká Martin Skácelík, partner EY pro služby IFRS.

„Mnohé společnosti budou v souvislosti s novým standardem muset upravit stávající účetní postupy a související účetní systémy. Proto je důležité začít s posuzováním dopadů nového předpisu co nejdříve. Vzhledem k požadované retrospektivní aplikaci standardu na údaje srovnávacích období bude pravděpodobně nutné provést analýzu i dřívějších smluv se zákazníky a zachytit zbývající nedodaná plnění ze smlouvy (např. dosud platné garance atd.),“ doporučuje Alice Machová, senior manažerka v oddělení Poradenských služeb v oblasti finančního účetnictví společnosti EY. 

Tisková zpráva: EY

Tweet 20

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.