Neděle 05. prosince. Svátek má Jitka.

Novinka ISIN od května zpřehlední trh s dluhopisy

PRAHA, 14. dubna – Novela zákona o dluhopisech, která vstoupí v platnost 1. května, přinese 2 změny, které opět pomohou přehlednosti a korektnosti trhu. První je povinnost informovat v rámci emisních podmínek či prospektu o roli České národní banky (ČNB). Kratší, ale zásadnější změnou je zavedení mezinárodní identifikace tzv. ISIN čísla pro každou emisi.

U první podmínky jde konkrétně o to, jak ČNB vykonává dohled nad emisí dluhopisů a jejím emitentem. A pokud se jedná o emisi dluhopisů s prospektem, pak se v něm musí objevit informace, že ČNB pouze kontroluje, zda prospekt obsahuje všechny požadované náležitosti. Součástí musí být i upozornění, že v rámci schvalování není posuzována finanční situace emitenta a ČNB nijak negarantuje řádné splacení emise. „Tento krok považujeme za rozumný, emitenti nesmějí schvalovací proces prospektu ani dohled ČNB nad kapitálovým trhem zneužívat,“ komentuje změnu Jiří Mesároš, jednatel serveru Dluhopisy.cz, jedničky mezi inzertními portály bondů českých malých a středních firem.

Druhá změna znamená, že každý dluhopis bude povinně registrovaný u Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP). Opatření přinese větší transparentnost trhu a zjistí se, jak velký doopravdy trh s dluhopisy je. ISIN (International Securities Identification Number) je dvanáctimístné mezinárodní identifikační číslo cenného papíru. Dosud bylo přidělení ISIN dobrovolné a využívalo se právě pro veřejné obchodování. Nyní poslouží registrace v CDCP a přidělený ISIN i jako přehledná databáze všech emisí. „Registraci budou podléhat všechny emise – tedy ty podlimitní, s prospektem ČNB, i neveřejné nabídky. Jednoznačně jde o pozitivní systémový krok, který do našeho trhu vnese potřebný a chybějící přehled,“ komentuje krok Jiří Mesároš.

Jedním z důvodů pro zavedení ISIN byl i záměr eliminovat podvodníky, kteří dluhopisy nabízí již s plánem, že je ve finále nesplatí. Na cenné papíry podléhající registraci je přeci jen lépe vidět. Veřejná databáze je praktická i v tom, že odhalí objem dluhopisového zadlužení každého emitenta, ke kterému se investoři nyní v mnoha případech dostávají jen obtížně. Nástrojů pro eliminaci rizik však existuje již nyní mnohem více. Jen na serveru Dluhopisy.cz požadují po emitentech například zajištění emise majetkem podnikatele či průběžné sledování financovaných projektů, investoři se mohou orientovat i podle nezávislého scoringu firmy. „Nároky jsou nyní takové, aby zájemce získal mnohem více informací o emisi bondů, emitentovi i jeho obchodním záměru a mohl se sám zodpovědně rozhodnout. Firmy, které zajišťují své emise, přispívají k mnohem důvěryhodnějšímu prostředí. Emitenti i investoři tento postup vítají, všechny kroky mají za cíl vytvořit mezi oběma stranami férové podmínky a prostředí,“ doplňuje Mesároš.

Trh dluhopisů dokázal poměrně rychle zareagovat na chyby, které se v něm historicky nastřádaly a se kterými se musel vloni vypořádat, a udržel si důvěru investorů. Renesanci investorské důvěry podporuje i fakt, že jen na portálu Dluhopisy.cz bylo od začátku roku splaceno devět emisí v celkové hodnotě 119 mil. Kč.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.