Pondělí 12. dubna. Svátek má Julius.

Nejdynamičtěji roste Broker Consulting

Finanční skupina Broker Consulting působící na trhu finančně poradenských společností zvýšila za první čtyři měsíce letošního roku svůj obrat z hlavní činnosti o 13 %. Z dosud zveřejněných výsledků finančně poradenských společností roste Broker Consulting nejrychleji. Kromě růstu celkového obratu dochází v roce 2015 i k růstu počtu uzavíraných finančních produktů, a to o 3 % oproti stejnému období předchozího roku.

„V České republice a na Slovensku jsme zvýšili obrat z hlavní činnosti o 13 %. Stojí za tím několik faktorů. Tím zásadním je náš unikátní software Finančního plánu, díky němuž jsou naše služby poptávány bonitnější klientelou, což má významný vliv na celkové výsledky. Současně naši klienti stále detailněji plánují svou finanční budoucnost, díky čemuž jsme uzavřeli o 3 % více smluv než za stejné období v loňském roce. Částečně můžeme zlepšení našich výsledků přisuzovat i růstu české ekonomiky,“ vysvětluje meziroční obratový růst Petr Hrubý, statutární ředitel Broker Consulting.

Další poznatky k vývoji v posledním období dodává ředitel PR a komunikace Jan Lener: „Zvyšování poptávky klientů po investičních produktech i rekordně nízké úrokové sazby hypoték významně modifikují rozložení portfolia produktů, a to pozitivně směrem k investicím, které hrají v našem Finančním plánu stále větší roli. Oproti předchozím obdobím naopak klesl počet smluv životního pojištění, a to dokonce o pětinu. Lidé se stále méně obracejí na jednotlivé pojišťovny a banky, častěji využívají služeb nezávislých finančních konzultantů.“

Společnost Broker Consulting zaznamenává od svého založení v roce 1998 nepřetržitý každoroční růst obratu. V tomto trendu pokračuje, i když trh zpomaluje nebo stagnuje, což společnost dokazuje opět v prvních čtyřech měsících roku 2015, kdy byl její růst nejvyšší mezi všemi velkými finančně poradenskými společnostmi, které zveřejnily své výsledky. V letošním roce Broker Consulting rozšířil paletu svých služeb navíc o realitní služby.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.