Středa 21. dubna. Svátek má Alexandra.

Musíme zapojit rodiče a přivést firmy do škol, shodli se podnikatelé i učitelé

Zatímco průmyslové firmy by potřebovaly několik set tisíc kvalifikovaných pracovníků, české školy jich ročně připraví jen 50 tisíc. Pokud se má vyřešit vážný problém českých průmyslových firem s nedostatkem technicky vzdělaných zaměstnanců, musí spolu školy, podniky i státní správa začít spolupracovat. O tom, jaké konkrétní kroky všechny strany musí provést, dnes diskutovalo přes sto zástupců firem a vzdělávacích institucí na konferenci Česká škola 21. století, kterou pořádala Nadace Depositum Bonum a Erste Corporate Banking ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a pod záštitou předsedy vlády Bohuslava Sobotky. Účastníci se shodli na tom, že s výukou technických předmětů je potřeba začít už na základních školách. A zapojit by se měly i firmy – ať už formou exkurzí či podporou učitelů.

„Když navštívíte úspěšné firmy, které exportují do zahraničí, a vidíte, že nemohou najít na trhu práce kvalifikované pracovníky, zabolí vás u srdce. Proto je jedním z našich cílů přivést dohromady lidi z finančnictví, průmyslu, škol a politiky, aby podpořili vzdělávání,“ řekl při zahájení konference Pavel Kysilka, předseda správní rady Nadace Depositum Bonum a předseda představenstva České spořitelny. „Když jednáme se zahraničními investory, nejužší místo ve vyjednávání jsou vždy dotazy, kde firmy vezmou domácí kvalifikované zaměstnance,“ uvedl Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu.

Vystupující se shodli, že technické dovednosti je třeba u dětí rozvíjet už od mateřských školek, a to například prostřednictvím technických stavebnic. „Musíme školákům a hlavně jejich rodičům dát možnost podívat se do firem a ukázat jim, že v nich najdou vynikající uplatnění. Strašně důležitá je také výuka odborníků z praxe přímo ve školách, to má veliký přínos. Dále je potřeba oživit mimoškolní vzdělávání,“ řekl Jaroslav Hanák, předseda Svazu průmyslu a dopravy.

Účastníci během diskuzí na kulatých stolech vyjmenovali zhruba 15 konkrétních bodů, které by přispěly ke zlepšení situace s nedostatkem technicky vzdělaných pracovníků. Jde například o další podporu daňových odpisů, rozšíření stipendií ve firmách, nabídka kariérního poradenství a důraz na praktickou výuku ve školách. „Systém ale funguje jen tehdy, pokud je podporován z centra i zezdola. Proto si cením firem a iniciativ, které tyto sami prosazují a vyvíjí vlastní projekty, jako třeba Nadace Depositum Bonum, která se zaměřuje na podporu učitelů v regionech,“ dodal Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministra školství.

Konference se konala jako první z akcí plánovaných v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání, který pro rok 2015 vyhlásil Svaz průmyslu a dopravy ČR. Hlavním partnerem této iniciativy je Erste Corporate Banking.

Nadace Depositum Bonum

Nadaci Depositum Bonum v roce 2012 založila Česká spořitelna, aby pečovala o mimořádný výnos ze zrušených anonymních vkladních knížek. V historii země jde o unikátní krok, kdy se soukromá instituce rozhodla neponechat si prostředky, které jí podle zákona plně náleží, ale vložila je do nadace, kde budou využity ku prospěchu celé společnosti.

Poslání Nadace je podporovat vzdělávání v oblasti přírodovědných a technických oborů a zvyšování konkurenceschopnosti České republiky. Se základním jměním 1,45 miliardy korun je Nadace Depositum Bonum největší nadací v České republice. V závislosti na výši výnosů z nadačního jmění se roční rozpočet pohybuje přibližně okolo částky 20 až 30 milionů korun.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.