Sobota 17. dubna. Svátek má Rudolf.

Makroekonomický vývoj v ČR v roce 2014

Investice 31.07.2015 | 09:28 0 Komentářů

Recese, se kterou se česká ekonomika potýkala v letech 2012 a 2013, v loňském roce skončila. Opětovné posilování domácí a zahraniční poptávky i další faktory se promítly do růstu výkonu ekonomiky o 2 %.

Ve srovnání s jednotlivými zeměmi Evropské unie dosáhla česká ekonomika v roce 2014 průměrného růstu. V porovnání s Unií jako celkem, kde HDP vzrostl pouze o 1,3 %, však byl vývoj v tuzemsku příznivější. Projevil se i v reálné konvergenci. „Jestliže v roce 2011 dosahovala ekonomická úroveň České republiky, měřená hrubým domácím produktem na obyvatele v paritě kupní síly, 83 % průměru Evropské unie a v obou letech recese 2012 a 2013 už pouze 82 %, loni vzrostla na 84 %,“ uvedla Iva Ritschelová, předsedkyně Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Podrobné informace o tendencích makroekonomického vývoje a kvalitách života v České republice v roce 2014 naleznete v pravidelné roční analýze, kterou dnes vydává ČSÚ. Publikace je obsáhlejším empirickým rozborem předcházejícího roku, jenž je časově zasazen do kontextu střednědobých či dlouhodobých trendů vývoje.

Autoři Drahomíra Dubská, Jiří Kamenický a Lukáš Kučera z ČSÚ se v analýze zabývají nejen souhrnnou výkonností ekonomiky a cenovým vývojem, ale i rozborem nerovnováh, mezi něž patří výsledek hospodaření sektoru vládních institucí či rozdíl ve stavech přímých zahraničních investic v ČR a přímých investic českých subjektů v zahraničí. Zaměřují se i na příčiny a mimořádné faktory, které ovlivňovaly výši zisků nefinančních podniků v roce 2014 a jejich nerovnovážnou proporci k vývoji mezd. Poslední část studie je věnována nerovnostem souvisejícím s materiálními podmínkami kvality života, jež jsou dány regionálními a sociálními rozdíly.

Zdroj: Tisková zpráva Českého statistického úřadu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.