Neděle 18. dubna. Svátek má Valérie.

Konference Finanční trhy se soustředila na roli centrálních bank, euro i deformace cen některých aktiv

BankyInvesticeMakro 01.06.2015 | 14:40 0 Komentářů

Posedmé se sešli přední čeští odborníci k diskusi nad finančními trhy. Letošní konference, kterou každé dva roky pořádá Vysoká škola finanční a správní, se zaměřila na Finanční trhy v procesu globalizace světové ekonomiky. Konference se konala 28. a 29. května 2015 v Kongresovém centru VŠFS a záštitu nad ní převzal guvernér České národní banky (ČNB) Miroslav Singer. (Tisková zpráva: Vysoká škola finanční a správní)

Akci zahájil úvodním slovem prorektor univerzity Petr Budinský, který prezentoval myšlenku, že v poslední době můžeme pozorovat deformaci cen některých aktiv – speciálně dluhopisů a akcií v Evropě, a to v důsledku kroků Evropské centrální banky (ECB). Ta politikou kvantitavního uvolňování stlačila výnosy dluhopisů téměř k nule a akcie naopak rychle rostou.

V jenom z hlavních vystoupení konference se Pavel Řežábek, člen Bankovní rady ČNB, zabýval rolí centrálních bank, které se stávají bankami „poslední záchrany“, místo aby plnily svou dosavadní roli v oblasti měnové politiky. V této souvislosti se zabýval především některými kroky ECB.

Mojmír Helísek, prorektor VŠFS, ve svém vystoupení reflektoval otázky spojené se zavedením eura v České republice. K tomuto vystoupení se rozvinula bohatá diskuse, a to i vzhledem k současné diskusi iniciované prezidentem republiky.

Zajímavý příspěvek přednesl i František Bostl, který současně reprezentoval i jednoho z hlavních partnerů firmu Colosseum. Zabýval se vlivem demografického vývoje na strukturu finančních trhů a na některé konkrétní finanční produkty.

Program konference pokračoval 29. května 2015 studentskou a doktorandskou sekcí.

Vysoká škola finanční a správní pořádá konference zaměřené na oblast finančních trhů od roku 2003 každé dva roky jako mezinárodní a vědecké fórum, které umožňuje prezentovat výsledky vědecko-výzkumné práce jak na poli soukromých finančních aktivit (zejména z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a investičních trhů), tak veřejných financí.

Z konference bude vydán sborník s ISBN.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.