CZK/€ 24.360 -0,04%

CZK/$ 22.587 +0,28%

CZK/£ 28.457 +0,05%

CZK/CHF 25.830 +0,20%

04. 04. 2022

0 komentářů

Jan Langmeier a IFIS chtějí schůzi věřitelů Arca Investments. Aktuálně však probíhá forenzní audit

 


 

Advokátní kancelář Langmeier & Co. se společně s investičním fondem IFIS rozhodla navrhnout insolvenčnímu soudu svolání schůze věřitelů Arca Investments. A to v co nejbližším termínu. Mezi hlavní důvody tohoto rozhodnutí patří nespokojenost s dosavadním vývojem insolvečního řízení, kdy existují podezření na neopodstatněné utrácení peněz z majetkové podstaty, pravděpodobně v objemu desítek milionů korun. 

Zároveň, jak upozorňuje JUDr. Jan Langmeier, vyprší 12. května 2022 lhůta, ve které může insolvenční správce podat tzv. odpůrčí žaloby na transakce, které dlužník provedl před vyhlášením insolvence, a to až pět let dozadu.

“Insolvenční správce Lee Louda měl ze zákona rok na to, aby se svým týmem vyhodnotil, které finanční transakce z doby před vyhlášením insolvence byly provedeny v rozporu s insolvenčním právem, a je možné na ně podat odpůrčí žaloby. Jednoduše řečeno, aby se pokusil vrátit pro věřitele do majetkové podstaty finance, které byly z Arca Investments vyvedeny před vyhlášením insolvence. Z původních 12 měsíců ale nezbývá už ani šest týdnů. A nestalo se prakticky vůbec nic, přitom se tu možná bavíme až o miliardách korun, které už se pro věřitele nepodaří zachránit,” objasňuje Jan Langmeier své hlavní výhrady k vedení insolvenčního řízení správcem Lee Loudou.

“S upozorněním na vypršení této roční lhůty jsem nedávno přišel za představiteli investičního fondu IFIS. Abychom měli sílu opravdu něco v insolvenčním řízení Arca Investments změnit, potřebujeme dostatečný objem pohledávek. Musíme postupovat společně. S IFIS jsme projednali i další připomínky, řešili jsme, jakým způsobem se z majetkové podstaty platí náklady dlužníka na právní služby, poradenské služby, ale dokonce i osobní ochranku. A došli jsme k závěru, že se společně pokusíme o zřejmě poslední možnost, jak pro věřitele negativní vývoj insolvence Arcy Investments zvrátit,” vysvětluje Langmeier, podle kterého jinak Arca Investments nesměřuje k reorganizaci, kterou sliboval a slibuje dlužník, nýbrž do konkurzu.

“Vím, že se to věřitelům neposlouchá dobře. Ale pokud jsem si na začátku insolvence Arca Investments myslel, že by na konci mohli dostat zpět cca 20 procent svých pohledávek, dnes už mi to přijde jako příliš optimistické. A jestli budeme dál tiše trpět to, jak dlužník plundruje majetkovou podstatu, zatímco insolvenční správce a věřitelský výbor ovládaný lidmi napojenými na dlužníka pouze přihlížejí a ještě u toho uznale pokyvují, konkurzu se nevyhneme. A jak padají další a další firmy z koncernu Arca Investments, bojím se, aby v něm zbylo alespoň těch 10 procent pohledávek,” nebere si Jan Langmeier servítky.

REKLAMA

Hlavní advokát kanceláře Langmeier & Co. na závěr ještě dodává: “Je vážně smutné, když slyším, že i dnes někteří zástupci věřitelů slibují svým klientům, že v z Arca Investments dostanou 50, 60 nebo dokonce 70 procent pohledávek. Ne, nedostanou. Je to stejně fantaskní, jako když na začátku insolvence někteří říkali, že z Arcy dostanou až 100 procent pohledávek. Už na začátku insolvence tam tolik peněz zdaleka nebylo. A s každým dalším měsícem je jich méně a méně. Pokud teď insolvenční správce navíc propásne lhůtu na podání odpůrčích žalob a pokud se nezastaví rozhazování peněz z majetkové podstaty dlužníkem, bavíme se zřejmě už jen o jednotkách procent.”

Program schůze věřitelů, který navrhují investiční fond IFIS a AK Langmeier & Co.:

 1. Zpráva dlužníka o stavu přípravy znaleckého posudku k ocenění majetkové podstaty a reorganizačního plánu.

 2. Zpráva dlužníka o dosavadních nákladech majetkové podstaty za dobu od první schůze věřitelů (poradenské služby, forenzní audit atd.).

  REKLAMA

 3. Zpráva insolvenčního správce o úhradě pohledávek za podstatou a pohledávek na roveň jim postavených.

 4. Zpráva insolvenčního správce o stavu přezkoumání odporovatelných právních jednání dlužníka (stav forenzního auditu) a předpokládaném rozsahu podání odpůrčích žalob.

 5. Zpráva věřitelského výboru o jeho dosavadní činnosti.

 6. Vyjádření věřitelů k dosavadní činnosti dlužníka, insolvenčního správce a věřitelského výboru.

  REKLAMA

 7. Hlasování o odvolání stávajícího věřitelského výboru (některých jeho členů a náhradníků) a volba nového věřitelského výboru (nových členů).

 8. Hlasování o odejmutí dlužníkovi přednostního práva sestavit reorganizační plán.


Reakce insolvenčního správce Lee Loudy

„Již v minulosti jsem individuálně reagoval na přípisy investičního fondu IFIS i advokátní kanceláře Langmeier & Co. zveřejňované i v insolvenčním rejstříku dlužníka Arca Investments, a tyto subjekty informoval o průběhu insolvenčního řízení, probíhajícím forenzním auditu, jakož i krocích, které budou eventuálně dále činěny včetně odpůrčích žalob.

Jak vyplývá ze zápisů věřitelského výboru Arca Investments nebo poslední dílčí zprávy insolvenčního správce, ve věci dlužníka Arca Investments v současnosti probíhá forenzní audit s cílem identifikovat transakce, jež naplňují znaky neúčinnosti ve smyslu insolvenčního zákona. Tento audit ještě sice není dokončen, nicméně jeho dílčí závěry jsou průběžně řešeny na jednání věřitelského výboru Arca Investments a chystám jednotlivé kroky včetně žalob. Je zapotřebí si uvědomit, že je nutné každou transakci vyhodnotit dle režimu insolvenčního zákona a nelze zde postupovat prostřednictvím kobercových náletů. Při velikosti skupiny Arca Investments si lze zajisté představit, o jak náročnou práci se jedná.

Rád bych zdůraznil, že jak advokátní kancelář Langmeier & Co., tak investiční fond IFIS nejsou členy věřitelského výboru Arca Investments, tudíž nemají bližší informace o postupu insolvenčního správce ve věci „odpůrčích žalob“. Věřitelský výbor Arca Investments má možnost uložit insolvenčnímu správci povinnost podat (určitou) odpůrčí žalobu v souladu s insolvenčním zákonem, věřitelský výbor Arca Investments má šest členů zastupující různé skupiny věřitelů a jelikož ze své pozice insolvenčního správce s nimi pravidelně kroky stran napadání neúčinných právních úkonů dlužníka komunikuji, žádný z nich nevznesl výhradu vůči mému dosavadního postupu.

Tvrzení advokátní kanceláře Langmeier & Co. a investičního fondu IFIS o údajné „pasivitě“ insolvenční správce Arca Investments jsou tak výsledkem informačního deficitu na straně těchto subjektů, kdy z podstaty věci nemohou být dílčí kroky insolvenčního správce tímto komunikovány se širokou veřejností.

Musím také opětovně zdůraznit, že od zahájení insolvenčního řízení jsem apeloval na nutnost co nejdřívějšího zahájení forenzního auditu, a to zejména z důvodu velikosti skupiny Arca Investments. Bohužel ke schválení nedošlo ihned, ale až po dlouhých peripetiích. Toto je patrné ze zápisů z prozatímního věřitelského výboru (jehož byly jak IFIS, tak advokátní kancelář Langmeier & Co. členy a v hlasování rychlé zahájení forenzního šetření oba nepodpořily).“   

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Nástrahy světa korporátních dluhopisů. Vyhněte se podvodu, než bude pozdě

Investice do korporátních dluhopisů jsou tradiční cestou, jak dosáhnout stabilních výnosů, avšak v dnešním ekonomickém prostředí se stává stále důležitějším faktorem rozpoznat rizika spojená s tímto typem investice. Nedávný rozmach firemních dluhopisů v České republice přinesl na trh novou úroveň složitostí a výzev. Nový nástroj, srovnávač firemních […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

06. 12. 2023