Čtvrtek 15. dubna. Svátek má Anastázie.

INVESTICE DO FONDŮ VZROSTLY OD POČÁTKU ROKU O VÍCE NEŽ 13%

Investice 14.08.2015 | 12:23 0 Komentářů

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) dnes zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za druhé čtvrtletí roku 2015. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 30.6.2015 výše 1,126 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 367,39 miliard Kč. Během druhého čtvrtletí 2015 vzrostl majetek ve fondech kolektivního investování o 11,72 miliard Kč, tj. o 3,29% (z 355,67 mld. Kč k 31.3.2015 na 367,39 mld. Kč k 30.6.2015). Při rostoucím počtu investorů tak již každý sedmý Čech investuje do fondů. Z pohledu investičního zaměření fondů téměř každá druhá investice směřuje do smíšených fondů.

Asset Management:

Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 30.6.2015 výše 1,126 bilionu korun a poklesl během druhého čtvrtletí roku 2015 o 20 miliard Kč (z 1,146 bn Kč k 31.3.2015 na 1,126 bn Kč k 30.6.2015).

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zahrnuty. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce.

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (k 30.6.2015)

Finanční skupina

Čistý objem aktiv mil. Kč

Generali Investments CEE, a.s. + ČP INVEST investiční společnost, a.s.

242 023

Česká spořitelna, a. s. (group)

220 662

ČSOB (group)

196 860

Komerční banka (group)

149 524

NN Investment Partners

95 864

AXA Investiční společnost, a. s.

59 308

Conseq Investment Management, a.s.

39 843

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. + Pioneer investiční společnost, a. s.

25 071

Raiffeisenbank a.s.

24 041

AMISTA investiční společnost, a. s.

16 887

J&T (group)

16 030

AVANT investiční společnost, a.s.

13 082

WOOD & Company investiční společnost, a.s.

5 670

ING Bank N. V., organizační složka

5 190

RSJ a.s. 

3 143

AKRO investiční společnost, a.s.

2 863

BNP Paribas Asset Management

2 570

BH Securities a.s. 

2 023

Citibank Europe plc, organizační složka

1 958

IAD Investments, správ. spol., a.s.

1 468

PROSPERITA investiční společnost, a. s.

1 366

OSTATNÍ

586

CELKEM

1 126 034

Investice ve fondech:

Majetek v podílových fondech vzrostl během druhého čtvrtletí 2015 o 11,72 miliardy korun (tj. 3,29 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 3,31 miliard korun (tj. o 1,87 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 8,40 miliard korun (tj. o 4,72 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva smíšených fondů, akciových fondů, nemovitostních fondů a fondů fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u dluhopisových fondů, strukturovaných fondů1 a fondů peněžního trhu. 

 

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30.6.2015)

 

 

Celkem k 30.6.2015

 

Typ fondu

domácí fondy

zahraniční fondy

Celkem

 

 

 

 

Fondy peněžního trhu

595 333 315 Kč

5 407 867 181 Kč

6 003 200 496 Kč

Strukturované fondy1

621 532 873 Kč

30 532 751 847 Kč

31 154 284 720 Kč

Akciové fondy

26 364 254 814 Kč

42 102 993 042 Kč

68 467 247 855 Kč

Dluhopisové fondy

63 077 930 584 Kč

47 623 389 959 Kč

110 701 320 544 Kč

Fondy smíšené

74 812 233 546 Kč

53 407 310 803 Kč

128 219 544 350 Kč

Fondy fondů

15 418 934 287 Kč

485 568 801 Kč

15 904 503 088 Kč

Fondy nemovitostní

5 662 590 690 Kč

1 279 249 609 Kč

6 941 840 299 Kč

CELKEM

186 552 810 109 Kč

180 839 131 243 Kč

367 391 941 351 Kč

 

Pozn.1: Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 367,39 miliard Kč (k 30.6.2015), přičemž 78 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 22 % je drženo právnickými osobami.

Největší zprostředkovatelé:

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30.6.2015 skupina ČSOB (98,92 mld. Kč), skupina České spořitelny (94,79 mld. Kč), skupina Komerční banky (46,93 mld. Kč), skupina UniCredit Bank (27,36 mld. Kč) a Conseq (22,13 mld. Kč).

Fondy kvalifikovaných investorů:

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 1,126 bn. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 30.6.2015 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 66,80 mld. Kč. 

Custody:

Níže uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve druhém čtvrtletí 2015 bylo provedeno celkem 97.124 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.6.2015 hodnoty 3,073 bn Kč, což znamená nárůst o 899 miliard Kč (z 2,174 bn Kč k 31.3.2015 na 3,073 bn Kč k 30.6.2015).

Zdroj: Tisková zpráva Asociace pro kapitálový trh

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.