Sobota 27. listopadu. Svátek má Xenie.

INVESTICE DO FONDŮ PŘEKONALY HODNOTY PŘED VYPUKNUTÍM PANDEMIE COVID-19

Investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly k 30. září 2020 výše 559 miliard Kč.

Jana Brodani, Výkonná ředitelka AKAT: Majetek ve fondech kolektivního investování narostl od začátku roku 2020 o více než 2 miliardy korun. Ve třetím čtvrtletí byly favoritem investorů především fondy akciové a smíšené, ve kterých narostla aktiva o téměř 14,5 mld. Kč. Velké oblibě se těší také nemovitostní fondy, jejichž aktiva za třetí kvartál narostla o 1,3 mld. 

Procentuálně nejvyšší kvartální nárůst o 4,64 % zaznamenaly fondy akciové a smíšené fondy o 4,31 %. Naopak největší pokles zaznamenaly fondy peněžního trhu, a to o 5,25 %.

„Současná snaha centrálních bank a vlád o reflaci při investování jednoznačně favorizuje akcie a realitní typ investic. Navzdory vysokým valuacím jsou akcie – a to i s ohledem na extrémně nízké úrokové sazby – zkrátka „nejméně špatným zbožím na kapitálovém trhu“. S ohledem na obrovský přebytek likvidity čekám další nárůst objemu majetku pod správou a dříve nebo později snahu investorů opět kupovat aktiva, kdykoliv dojde na trhu ke korekci.“ prohlásil předseda AKAT Martin Řezáč.

Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 30.9.2020 výše 1,604 bilionu korun a vzrostl během třetího čtvrtletí o 22,51 miliard Kč (tj. o 1,42 %, z 1,582 bn. Kč k 30.6.2020 na 1,604 bn. Kč k 30.9.2020).

Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 202,62 mld. Kč a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 10 mld. Kč (tj. o 4,97%, z 193,02 mld. Kč k 30.6.2020 na 202,62 mld. Kč k 30.9.2020).

Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30. 9. 2020 hodnoty 3,095 bn. Kč.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.