Úterý 11. května. Svátek má Svatava.

HK ČR varuje před ekonomickými sankcemi

Makro 21.03.2014 | 16:13 0 Komentářů

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) apeluje na politiky České republiky, aby zvolili střízlivý postoj a postup během jednání o případných ekonomických sankcích vůči Ruské federaci (komentář HK ČR).

Z pohledu českých podnikatelů přichází politické napětí v nejméně vhodnou dobu. Počet nových zakázek se začal zvyšovat, a firmy tak mohou po těžkém období konečně nastartovat růst. V tomto smyslu jsou právě Rusko a Ukrajina jedny z klíčových zemí pro generování zakázek českých exportérů. V uplynulém období tuzemské firmy úspěšně diverzifikovaly své exportní zaměření v souladu s Exportní strategií ČR 2012–2020.

Současný objem exportu do Ruské federace dosahuje 116 mld. Kč. Rusko je navíc na prvním místě z mimounijních obchodních partnerů ČR. V případě Ukrajiny se jedná o 35 mld. Kč. Přes zdánlivě nevelký podíl na českém exportu (např. oproti 80 % podílu EU) jsou to však právě Rusko a Ukrajina, které vykazují v posledním období dvouciferné růsty a vytvářejí klíčový potenciál pro navyšování exportního objemu v portfoliu českých firem. Vývozu do Ruska a na Ukrajinu tradičně dominují dopravní prostředky a energetika. Čeští podnikatelé však slaví úspěchy i v řadě dalších oborů, např. v dodávkách technologií pro těžbu nerostných surovin, ve zpracovatelském průmyslu, ale i při obnově železnic a silniční sítě.

Podle bleskového průzkumu HK ČR by v případě uvalení ekonomických sankcí a možných následných odvetných opatření ze strany Ruska spolu s dalším zhoršením situace na Ukrajině byly české firmy zasaženy nejen v rozsahu výše uvedených objemů exportu, ale ohroženy by byly i české investice v tomto teritoriu. Přestože k českým investicím v zahraničí neexistují sumarizační statistiky, kvalifikovaný odhad HK ČR ukazuje rozsah v řádech desítek miliard korun. V Rusku, ale i na Ukrajině operují stovky subjektů s českou majetkovou účastí. Celkově se tedy jedná až o cca 200 miliard korun, které by v nejbližším období byly ohroženy. Od našich členů z řad exportérů máme jasné signály o tom, že taková situace by pro řadu z nich byla likvidační, a to vzhledem k tomu, že jejich angažovanost na ruském, resp. ukrajinském trhu dosahuje více než 50% výroby. Další desítky miliard mohou české firmy ztratit kvůli reexportům svých výrobků do Ruska přes Německo, Nizozemsko a další země. Významnou roli již v tomto okamžiku hraje devalvace ukrajinské hřivny (cca o 30%) a ruského rublu (cca o 12%), která může výrazně zkomplikovat i realizaci stávajících zakázek českých firem v obou zemích.

Ekonomickými sankcemi by zároveň bylo ohroženo mnoho pracovních míst. Dle zjištění HK ČR by se v první fázi jednalo o cca 20 tisíc míst, ale sekundárně by efekt sankcí mohl zasáhnout až 50 tisíc pracovníků, protože na české exportéry je navázán značný počet subdodavatelů.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je zřejmé, že stále reálnější hrozba ekonomických sankcí a pokračující nestabilita by významně zasáhla český export, který se jen pomalu vzpamatovává z krize.

Hospodářská komora České republiky sleduje politickou situaci a průběžně ji vyhodnocuje. Právě proto jménem široké veřejnosti a členů komory upozorňuje na důležitost Ruska a Ukrajiny z pohledu růstu českého exportu, který je kvůli slabé domácí poptávce v současnosti hnací silou hospodářství této země. Je nutné mít na zřeteli vyváženost politických a ekonomických zájmů státu a společně usilovat o stabilitu tohoto klíčového teritoria pro českou podnikatelskou sféru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.