Sobota 17. dubna. Svátek má Rudolf.

Globální ekonomika posílí, motorem budou Spojené státy. Investice se na finančním trhu USA v tomto roce vyplatí

Investiční doporučení a makroekonomický výhled pro rok 2015 skupiny UniCredit

Ekonomika Spojených států s očekávaným růstem HDP 3 % zůstane i v tomto roce tahounem zotavení globální ekonomiky. Eurozóna zrychlí jen nepatrně na 1 %, a to zejména díky snížení cen ropy a oslabení eura. Zatímco euro čeká další oslabení kursu o zhruba 4 %, americký dolar by měl v roce 2015 posílit o 6 %. Vyplývá to z výhledu pro rok 2015 od UniCredit Research skupiny UniCredit. Z investičního hlediska pak skupina UniCredit doporučuje zaměřit se letos na americké akcie, dluhopisy rozvíjejících se zemí, být obezřetný ke komoditám, zejména zlatu a ropě. Z alternativních investic pak bude zajímavý nemovitostní trh v USA.

V globální ekonomice dojde podle Výhledu skupiny UniCredit v roce 2015 k akceleraci růstu. K ní přispěje zejména setrvačnost ekonomiky USA. Domácnosti a podniky v USA, Evropě a na většině rozvíjejících se trhů také začínají těžit z výhod podstatně snížených cen ropy. V eurozóně se navíc již definitivně vytrácí brzdný fiskální efekt. Také „zmrazení“ rusko-ukrajinské krize bude působit ve prospěch obratu v ukazatelích sentimentu v celé Evropě. Přes rychlejší růst globální ekonomiky zůstane inflace podle propočtů skupiny UniCredit prakticky ve všech zemích OECD ještě nejméně jeden rok velmi nízká. Dolů ji budou tlačit nízké ceny komodit, jakož i existující negativní produkční mezera.

Mírný růst v Evropě

Eurozóna prochází náročnou cestou k ekonomickému oživení. Dokládá to také odhad růstu hrubého domácího produktu eurozóny, podle Výhledu skupiny UniCredit vzroste v roce 2015 o 1 %. Zmírnění politiky úspor v roce 2015 by mělo poskytnout více prostoru investicím. Evropská centrální banka zároveň předpokládá expanzívnější měnovou politiku. Konec fiskálních restrikcí by měl podpořit výdaje spotřebitelů, slabší euro dá impuls exportu. Předpovědi říkají, že Německo potvrdí svou zdatnost, Francie zaznamená mírné zrychlení a rovněž Itálie obrátí k růstu poté, co v roce 2014 opět zaznamenala negativní růst. 

„Očekáváme, že ECB na počátku roku 2015 rozšíří své nákupy na další aktiva privátního sektoru. Pokud jde o nákupy státních dluhopisů, rozhodnutí Evropského soudního dvoru podle našeho předpokladu otevře ECB prostor k takové politice, její uplatnění ale zůstává nejisté. ECB se rozhodne teprve podle aktuálního vývoje inflace a zejména inflačních očekávání v eurozóně” říká Pavel Sobíšek, hlavní makroekonom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Pro Evropu a ostatně celý svět bude důležitým faktorem a klíčovým rizikem faktický vývoj rusko-ukrajinského konfliktu. V roce 2015 také může trhy zahýbat vývoj mimo země eurozóny. Květnové volby v UK pravděpodobně výrazně změní složení britského parlamentu ve prospěch euroskeptické většiny. Tím se značně zvýší pravděpodobnost referenda o setrvání v EU v r. 2017, jehož výsledek bude nejistý. Volby se uskuteční také v problémových ekonomikách eurozóny, ve Španělsku a Portugalsku. Řecko čekají předčasné volby již koncem ledna. Ty mohou opět postavit otazník nad setrváním země v eurozóně, byť zřejmě s menším rizikem nákazy na další země oproti roku 2012. 

Relevantním ekonomickým faktorem pro Evropu také bude další vývoj krize, do níž směřuje ekonomika Ruska. UniCredit očekává, že nezvýší-li se světová cena ropy ze současné úrovně USD/bbl 60, propadne v roce 2015 výkon ruské ekonomiky o 4 %. Nižší poptávka Ruska po dovozech omezí exportní příležitosti většiny zemí Evropy. Hloubku krize v Rusku a rychlost následného oživení budou ovlivňovat také ekonomické sankce Západu.

Spojené státy jako celosvětová hnací síla

V roce 2015 budou hnací silou celosvětového ekonomického ozdravění Spojené státy. Tříprocentní nárůst HDP, který Výhled skupiny UniCredit odhaduje pro USA, je založen na solidních základech a vyhlídkách. Nárůst spotřebitelských výdajů a investic, zlepšení na trhu práce, pokles cen ropy a oživení v sektoru nemovitostí, to vše přináší známky povzbuzení, které by mohly přispět k růstu ekonomiky USA. Pokud se předpovědi ekonomických údajů vyplní, měl by Federální rezervní systém po letech expanzivní měnové politiky v červnu schválit svůj první nárůst úrokových sazeb. Celkově ale bude v měnové politice USA zachováván uvolněný přístup po celý rok 2015. Relativní růst výnosů na dolaru oproti dalším měnám by měl výrazně posílit jeho směnné kursy. Obchodně vážený dolar může během roku 2015 posílit až o 6 %.

Japonsko dál bojuje s deflací, exportně zaměřené asijské ekonomiky budou profitovat

Na Dálném východě bude letos Japonsko dále usilovat o co nejefektivnější cestu ven z deflace, kterou zažívalo posledních 20 let. Vláda zde pravděpodobně zavede novou antideflační měnovou expanzívní politiku. Vyhlídky rozvíjejících se zemí v Asii zůstanou mírně pozitivní. Čína bude nadále pokračovat ve svém růstu, a to především díky řadě reforem zaměřených na zvyšování domácí spotřeby. Na druhé straně bude ale tato nejlidnatější země světa řešit své postupné zpomalování úvěrovou expanzí podstatných rozměrů. Indie bude těžit z reforem zavedených její novou vládou a z poklesu cen ropy, kdežto ekonomiky, které se silně zaměřují na export, jako je Korea a Tchaj-wan, budou profitovat ze zlepšeného výkonu americké ekonomiky. 

Americké akcie a nemovitosti, dluhopisy rozvíjejících se zemí, opatrnost vůči komoditám

Na základě makroekonomických předpovědí preferuje tým Globální investiční strategie UniCredit nadále investice do akcií, zejména těch amerických a alternativních fondů. Spíše opatrný přístup volí ke komoditám, dluhopisům a hotovosti. Pro trh nemovitostí je výhled neutrální. Pokud jde o měny, očekává se letos další posílení amerického dolaru.

„Je nicméně nutné monitorovat rizika s potenciálně výrazným dopadem na finanční trhy. Případný prudký nárůst výnosů amerických státních dluhopisů by vedl ke zpomalení ekonomického růstu. Podobně negativní dopad by mělo i výrazné zpomalení čínské ekonomiky či roztočení deflační spirály v Evropě. Nadále je potřeba monitorovat i geopolitické napětí na Ukrajině a Blízkém východě a nesmíme zapomínat ani na nadcházející volby ve Španělsku a Řecku,“ říká Aleš Mátl, investiční stratég Global Investment Strategy UniCredit Bank. 

A jaká jsou tedy konkrétní doporučení skupiny UniCredit pro investování v roce 2015? 

Akcie: Americká ekonomika jako hnací síla globálního růstu a expanzivní měnová politika v Evropě a Japonsku stojí za preferencí akciových investic. V porovnání s dluhopisy zůstává příznivé ocenění a navíc akcie nabízejí atraktivní dividendové výnosy. Je však potřeba se připravit na vyšší volatilitu a s velkou pravděpodobností již ani celkový výnos z akciových investic nedosáhne úrovní z předchozích let. Výraznější roli v celkovém výnosu tak budou hrát dividendy, jejichž slušné úrovni nahrávají dobré výsledky firem. Doporučit lze také akcie japonských exportních společností, kterým by měla pomoct devalvace měny. V tomto případě je ale nutné volit investici měnově zajištěnou. Pro evropské tituly zůstává doporučení neutrální – ve srovnání s americkými akciemi jsou levnější, na druhou stranu jsou zde pomalejší růst ekonomiky eurozóny a některá specifická (nejen geopolitická) rizika.  Impulsem k vyššímu optimismu ve vztahu k Evropě by mohlo být spuštění nákupu státních dluhopisů Evropskou centrální bankou či výraznější omezení restriktivních opatření v eurozóně. Opatrnost doporučujeme ve vztahu k akciím z rozvíjejících se trhů.

Dluhopisy: Pro země G4 (USA, Velká Británie, eurozóna a Japonsko) očekáváme rozdílnou měnovou politiku, zejména ve světle odlišných fází jejich hospodářského cyklu. Státní dluhopisy USA, stejně tak jako tamní firemní dluhopisy, budou náchylnější k postupné normalizační politice FEDu na poli úrokových sazeb. Na druhé straně evropské dluhopisy budou podporovány expanzivní politikou ECB, jejich výnosy jsou však extrémně nízké.

Neměníme negativní postoj k dluhopisům USA, dluhopisům evropských klíčových zemí a korporátním dluhopisům celosvětově. Potvrzujeme nadvážení pozice na dluhopisy rozvíjejících se trhů (v tvrdých i místních měnách). Preferujeme ovšem emise vydané zeměmi se silnějšími fundamenty.

Komodity: V roce 2015 bude vývoj na komoditních trzích nejvíce záviset na oživení globální ekonomiky. Obavy z nižšího hospodářského růstu v Evropě a v Číně, silný americký dolar, vydatná úroda obilovin a strukturální změny ve vztazích mezi nabídkou a poptávkou byly hlavními důvody slabé výkonnosti komodit v roce 2014. Většina z těchto vlivů by měla přetrvávat v průběhu roku 2015, a tak se dá očekávat, že o tuto třídu aktiv bude jen omezený zájem.

Nemovitosti a alternativní investice: S výhledem postupné normalizace sazeb a téměř nulových výnosů na peněžních trzích vlivem expanzivní politiky ECB zůstávají investice do flexibilních fondů s absolutním výnosem alternativou k tradičním produktům s pevným výnosem (dluhopisy). Známky oživení vidíme na realitním trhu, zejména pak v USA, i když jeho tempo zůstává spíše pomalé. 

Měny: Solidní růst v USA by se měl odrazit v dalším posílení dolaru, a to zejména vzhledem k euru. Dynamika mezi těmito měnami je ovlivněna rozdílnou fází hospodářského cyklu v těchto dvou oblastech a odlišnými měnovými politikami centrálních bank. V roce 2015 by měl FED omezit svůj stimulační program, zatímco od ECB se očekává, že se začne chovat více expanzivně. Pokračující akomodativní politika Bank of Japan a rozhodnutí státního penzijního fondu GPIF zvýšit váhu zahraničních investic ve svém portfoliu dále zvýší tlak na japonskou měnu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.