Úterý 27. října. Svátek mají Šarlota a Zoe.

Firmy se stávají závislejšími na IT a začínají vyhledávat spolehlivější řešení

Investice 11.04.2014 | 10:05 0 Komentářů

Výzkum 500 českých firem ukázal, že tři čtvrtiny firem plánují pro příští rok investice do IT v maximálním rozsahu 1 mil. Kč. S obratem firem se zvyšuje i objem peněz, který plánují do vložit do rozvoje IT. (Tisková zpráva: AMSP ČR)

Dvě třetiny firem jsou na IT do značné míry závislé. Změnou je to, že to začíná platit i u malých firem. Plánované investice pro příští rok sice nepřesáhnou 1 mil. Kč,  ale i to je změna. Větší firmy jsou tradičně ochotny investovat do IT více. Firmy si prakticky nedovedou představit svoji existenci bez zázemí v podobě informačních technologií a není to již výsadou pouze větších podniků.

Naproti tomu práce s nashromážděnými daty zákazníků pro cílené reklamní kampaně zatím překvapivě tak rozšířena není. Využívá ji jen čtvrtina firem, dalších přibližně 10 % se tímto směrem hodlá v nejbližší době vydat. Většina firem se potýká s meziročním růstem dat do 30 %. Čtvrtina firem využívá nashromážděných dat zákazníků pro cílené kampaně. Je zřejmé, že firmy, ač jim rostou data jejich zákazníků, s nimi stále nedokážou efektivně pracovat. Pouze čtvrtina firem jich využívá pro následný atak trhu, což je překvapivě málo.

Žijeme ve 21.století a podnikání ve smyslu získávání a vyhodnocování informací nebo například přenosu komunikace je v porovnání s tím, co bylo možné před pár lety, zcela rozdílné. Mikrofirmy mohou v podstatě za minimální náklady oslovit během okamžiku kohokoliv na světě, stejně tak si o něm mohou získat detailní informace. Určitá hrozba je v tom, že mnohdy necháme technologie řídit nás, což nejenom zdržuje, ale činí z mnohých firem uniformní dodavatele. Selský rozum a osobitost by měly být hlavní konkurenční výhodou malých firem, nikoliv technologické vybavení,“ říká Karel Havlíček, předseda představenstva AMSP ČR.

Virtualizace síťových služeb je trendem, který se již uchytil ve třetině firem a další čtvrtina o něm uvažuje.  Zájem o virtualizaci síťových služeb je vyšší u větších firem a u firem s meziročním nárůstem objemu dat. Zde je naopak odpověď překvapivě vstřícná, zejména u firem s menším počtem zaměstnanců je to zajímavé zjištění, včetně toho, že je minimum těch, kteří produkt vůbec neznají. To je zásadní posun.

Možná úspora 30 % v provozu IT by byla pro polovinu firem důvodem k zamyšlení o změnách ve firemním IT. Tři čtvrtiny firem by ocenily vyšší spolehlivost IT bez nutnosti výrazné investice. Tři pětiny firem umožňují bezdrátové připojení do interní sítě. Zabezpečení citlivých dat zaměstnanců řeší většinou centrálním zálohováním a vynucováním ukládání dat na centrálním úložišti.

„Úspory, nejen v IT, jsou pro každou firmu cílem v rámci snížení nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti na trhu. Provozováním efektivního IT prostředí, které je navrženo přesně dle zákazníkových potřeb a je vysoce automatizované, lze často ušetřit více než 30% nákladů na provoz a lidské zdroje. Důraz a potřeba na vyšší spolehlivost IT je dána výrazně rostoucí mírou důležitosti a závislosti firem na IT, tak jak je popsáno výše. Zároveň je to důkazem, že si firmy začínají uvědomovat rizika (finanční, ale i ta, která např. takto poškodí jméno firmy) a proto jsou ochotny uvažovat o investicích do řešení, která jim úroveň bezpečnosti zvýší. Zároveň se projevuje i celospolečenský trend využívání mobilních zařízení, který s sebou ale také přináší značná rizika, týkající se úniku dat (know-how firem). HP je schopno těmto firmám nabídnout řešení, která v sobě spojí potřebu efektivního a bezpečného IT a jež jsou schopna podporovat obchodní zaměření firem s potřebným standardem bezpečnosti “ říká Vít Slunečko, manažer partnerské divize HP pro prodej řešení středním a malým společnostem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.